Deze video leert dat je jezelf moet waarderen

Deze video leert dat je jezelf moet waarderen

Laatste update: 26 januari, 2017

Heb je weleens nagedacht over je eigenwaarde? Of gaat jouw leven zo snel dat je niet eens de tijd hebt om dit te doen? Misschien heb je nog nooit stilgestaan bij jouw waarde of misschien is het zo dat je dit wel gedaan hebt, maar dat je je aandacht alleen op de negatieve aspecten richtte, net als de protagonist in de video die we vandaag bespreken.

Hoe we onszelf waarderen is iets dat invloed heeft op alles wat we doen, van onze persoonlijke relaties tot onze prestaties op het werk. Het wordt allemaal op de een of andere manier beïnvloed door het beeld dat we van onszelf hebben.

Wat is eigenwaarde?

Er bestaan vele concepten en theorieën over eigenwaarde. Humanistisch psycholoog Carl Rogers definieert eigenwaarde als de fundamentele kern van iemand zijn persoonlijkheid. Tegelijkertijd verdedigt hij het idee dat veel van de problemen die we hebben niets meer zijn dan een logisch gevolg van de minachting en beoordelingen die we onszelf geven, waarbij we onszelf niet waardig genoeg achten om liefde te ontvangen.

Aan de andere kant bevestigt psychotherapeut Nathaniel Branden dat eigenwaarde de mogelijkheid en ervaring is van het leiden van een gewichtig leven, waar gevoelens van persoonlijk kunnen en persoonlijke waarde bepalende factoren zijn.

Een recentere theorie voortgebracht door psychiater Luis Rojas Marcos definieert eigenwaarde als het gevoel van waardering of afwijzing dat voortkomt uit de algehele beoordeling die we onszelf geven.

Eigenwaarde is de evaluatieve perceptie die we van onszelf hebben.
Hart

Hoewel de definities voor deze ene term allemaal verschillend zijn, hebben ze in wezen slechts één en dezelfde boodschap: een goed gevoel van eigenwaarde zal ons aanmoedigen om vrijgeviger te zijn in onze relaties. In de relaties die we hebben met anderen, maar ook in de relatie die we hebben met onszelf.

De gevangenis van een laag gevoel van eigenwaarde

Vrijwel alle psychologische problemen zijn nauw gerelateerd aan een laag gevoel van eigenwaarde. Er is niets dat meer macht over ons heeft dan de manier waarop we onszelf beoordelen. En als we dit negatief doen, dan zal dit een zekere mentale gevangenis creëren waarin we gevangen zullen worden gehouden door onze eigen gedachten.

Als je een laag gevoel van eigenwaarde hebt, dan zul je niet in staat zijn om jezelf als competent of waardig te zien. Je ogen zullen alleen maar gericht zijn op je fouten – net als bij Andre, de protagonist van onze video – en het is goed mogelijk dat je gedachten je alleen maar zullen herinneren aan al die kritiek die je hebt opgehoopt.

Als we geloven dat we niet competent of waardig zijn, dan zullen we ons hiernaar gaan gedragen.

Als je al deze bagage al met je meezeult vanaf je kindertijd, dan zullen de tralies van jouw mentale gevangenis mettertijd alleen maar steviger en dikker worden en zal je vermogen om jezelf te waarderen steeds meer afnemen. En als je jezelf niet waardeert, dan zul je in een wereld verkeren van voortdurende waardeloosheid en zul je altijd afhankelijk zijn van de goedkeuring en acceptatie van anderen.

Het belang van jezelf waarderen en van jezelf houden

Hoewel de mate waarin we onszelf waarderen kan variëren, als gevolg verschillende dingen die ons kunnen overkomen en onze persoonlijke groei, is het het belangrijkst dat we beginnen met het ontwikkelen van ons vermogen om onszelf te waarderen en van onszelf te houden.

Om jezelf te kunnen waarderen, moet je beginnen door jezelf te accepteren zoals je bent.

Acceptatie vormt de belangrijkste bron die je nodig hebt om van jezelf te houden. Onthoud dat jezelf accepteren niet betekent dat je het beeld moet accepteren dat anderen van je hebben, maar juist het beeld dat je van jezelf creëert. Dit zijn twee verschillende dingen. Jezelf accepteren betekent jezelf ontdekken en beginnen met het proeven van jouw authenticiteit als persoon, waarbij je altijd rekening houdt met je deugden zowel als je gebreken. 

Wanneer je jezelf begint te leren kennen, zul je zien dat er in jou een wereld aan mogelijkheden zit die onthuld wil worden. Je zult niet langer diegene zijn die niets kan, die geen liefde waard is en die geen waarde heeft. En je zult niet langer afhankelijk zijn van de oordelen van anderen. 

Zelfliefde

Integendeel, je zult vaardig zijn en waardig, met een aanhoudend hoog zelfbeeld dat jou de mogelijkheden zal bieden om bepaalde vaardigheden in de praktijk te brengen, zodat je de uitdagingen die je onderweg kunt tegenkomen moedig zult kunnen aangaan. Wanneer je jezelf begint te waarderen, zul je weten dat je het recht hebt om gelukkig te zijn en zul je jouw interesses en behoeften beginnen te respecteren en verdedigen.  

Hoe zie jij jezelf?

Net zoals de mysterieuze engel in de Luc Besson-film dit deed bij Andre, de protagonist, plaats ik je nu voor een uitdaging. Ga voor de spiegel staan en kijk naar jezelf: Wat zie je? Hoe zie je jezelf? Ga dieper. Beschrijf niet alleen de lichamelijke kenmerken… Hoe ben jij? Hoe waardeer jij jezelf? Bevrijd jezelf van de negatieve blinddoek die je op dit moment draagt en kijk naar jezelf om jezelf werkelijk te kunnen waarderen.

Het is inderdaad meestal niet makkelijk om naar jezelf te kijken om jezelf te ontdekken en je naar jezelf toe open te stellen. Misschien ontdek je dat het niet zo makkelijk is, maar misschien ontdek je wel het tegenovergestelde en vind jij het wel helemaal niet zo moeilijk om te doen. Wat belemmert je of helpt je om deze woorden tegen jezelf te zeggen? Denk hierover na. 

Tot slot zijn hier enkele vragen om te reflecteren op het beeld dat je van jezelf hebt:

  • Hoe zit het met mijn gevoel van eigenwaarde?
  • Hou ik van mezelf of wacht ik tot anderen mij toestemming geven om van mezelf te houden?
  • Hoe zit ik in elkaar en wat denk ik dat andere mensen over mij denken?
  • Ben ik echt wie ik wil zijn of slechts wie anderen willen dat ik ben?

Onthoud dat nu het moment is om te beginnen van jezelf te houden en jezelf te waarderen…

“Alleen als ik mezelf waardeer om hoe ik ben en wie ik ben, kan ik mezelf accepteren, kan ik authentiek zijn, kan ik echt zijn.”
-Jorge Bucay-

Hieronder vind je de video van de spiegelscène uit de Franse film Angel-A: