Deze video leert dat je jezelf moet waarderen

Deze video leert dat je jezelf moet waarderen

Laatste update: 26 januari, 2017

Heb je weleens nagedacht over je eigenwaarde? Of gaat jouw leven zo snel dat je niet eens de tijd hebt om dit te doen? Misschien heb je nog nooit stilgestaan bij jouw waarde of misschien is het zo dat je dit wel gedaan hebt, maar dat je je aandacht alleen op de negatieve aspecten richtte, net als de protagonist in de video die we vandaag bespreken.

Hoe we onszelf waarderen is iets dat invloed heeft op alles wat we doen, van onze persoonlijke relaties tot onze prestaties op het werk. Het wordt allemaal op de een of andere manier beïnvloed door het beeld dat we van onszelf hebben.

Wat is eigenwaarde?

Er bestaan vele concepten en theorieën over eigenwaarde. Humanistisch psycholoog Carl Rogers definieert eigenwaarde als de fundamentele kern van iemand zijn persoonlijkheid. Tegelijkertijd verdedigt hij het idee dat veel van de problemen die we hebben niets meer zijn dan een logisch gevolg van de minachting en beoordelingen die we onszelf geven, waarbij we onszelf niet waardig genoeg achten om liefde te ontvangen.

Aan de andere kant bevestigt psychotherapeut Nathaniel Branden dat eigenwaarde de mogelijkheid en ervaring is van het leiden van een gewichtig leven, waar gevoelens van persoonlijk kunnen en persoonlijke waarde bepalende factoren zijn.

Een recentere theorie voortgebracht door psychiater Luis Rojas Marcos definieert eigenwaarde als het gevoel van waardering of afwijzing dat voortkomt uit de algehele beoordeling die we onszelf geven.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.