7 verschillen tussen hersenen en geest

De verschillen tussen de hersenen en de geest bepalen de functionaliteit van elk ervan. In het volgende artikel vind je fascinerende feiten.
7 verschillen tussen hersenen en geest
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 09 november, 2023

Het ene kunnen we zien, terwijl het andere volkomen ongrijpbaar is. De hersenen en de geest zijn verschillend, maar ze beginnen allebei met die verbazingwekkende structuur die bestaat uit meer dan 69.000 miljoen neuronen.

Hoewel wetenschappers erop wijzen dat we bijna meer weten over het universum dan over dit fascinerende orgaan, ontdekken we voortdurend nieuwe antwoorden op de mysteries ervan.

Een belangrijk punt dat we weten uit de psychologie is dat wat we denken de hersenen verandert. Psychologische therapieën kunnen de hyperactiviteit van de amygdala verminderen en zelfs de neurale verbinding vergroten. Hoewel lange tijd werd aangenomen dat de hersenen al het gedrag en denken beheersten, is de waarheid dat de geest meer macht heeft dan we denken.

De verschillen kennen tussen de ene entiteit en de andere is even onthullend als interessant. Graaf hieronder dieper.

Het brein – is breder dan de hemel – is breder dan de hemel.
Want – zet ze naast elkaar -.
De één de ander zal bevatten
Met gemak – en jij – ernaast -.

Het brein is dieper dan de zee –
Want – houd ze – blauw tegen blauw –
De een zal de ander absorberen –
Zoals sponzen – emmers – doen – (…)

Emily Dickinson, Het brein (1862) – De hersenen. –

Zijn de hersenen en de geest hetzelfde?

Aristoteles was misschien wel de eerste figuur die de aanzet gaf tot de poging om de verschijnselen van de geest te begrijpen en deze te scheiden van het biologische. In zijn werk Over de ziel, 350 voor Christus, schreef hij een opmerkelijk traktaat dat, hoewel het de ziel als centraal thema behandelde, ook de basis van de biopsychologie zelf schetste. De geest, zei hij, is alles wat denkbaar is.

Wat nu duidelijk is, is dat de geest de hersenen nodig heeft om te bestaan. Hierdoor lijkt het eerste op een openbaring van het tweede, wat leidt tot een zeker reductionisme.

Er wordt aangenomen dat alle psychologische verschijnselen beperkt zijn tot het neurologische. Dat is echter niet altijd het geval. Als we de verschillen tussen de geest en de hersenen begrijpen, krijgen we een bredere visie op wie we zijn en hoe we handelen.

Op deze manier kunnen werken zoals die zijn gepubliceerd in het tijdschrift (Engelse link) Perspectieven op Psychologische Wetenschap iets interessants beweren. Het is waar dat psychologie en neurowetenschap moeten samenwerken. Maar biologie en neurologie verklaren niet alles.

Cognities, emoties, herinneringen, eigenwaarde en overtuigingen zijn complexer dan we denken. We zullen het onderscheid hieronder uitwerken.

1. Biologische vs. fenomenologische

De geest is een fenomeen van de hersenen, een abstracte entiteit die bewustzijn en een oneindig aantal cognitieve processen integreert. De hersenen maken op hun beurt deel uit van het centrale zenuwstelsel (CZS) en vormen het meest volumineuze deel van de hersenen. Het is een complex orgaan dat het resultaat is van duizenden jaren evolutie.

Terwijl de hersenen bestaan uit tastbare en waarneembare gebieden zoals weefsels, cellen of neurale netwerken, kan wat er in de geest gebeurt niet worden gezien. Al zijn processen, subjectiviteiten en werkingsmechanismen worden behandeld door de psychologie, terwijl de neurowetenschappen zich bezighouden met de hersenen.

Tot op de dag van vandaag weet niemand wat de geest is en hoe de hersenen hem creëren.

2. Hardware vs. software

We kunnen de hersenen zien als de structuur, de onderdelen (hardware) en de geest als de software die erop draait. Het is dus belangrijk om te begrijpen dat, hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn, de hersenen en de geest verschillen in hun functies. Hieronder helpen we je te begrijpen welke processen elk van hen uitvoert.

De hersenen

 • Geheugen.
 • Taal.
 • Emoties.
 • Ademhaling.
 • Zelfbeheersing.
 • Persoonlijkheid.
 • Hartslag.
 • Slaapcycli.
 • Motorische activiteit.
 • Evenwicht en coördinatie.
 • Sensorische informatie verwerken.
 • Het is verantwoordelijk voor homeostatische functies.
 • Het regelt de functies van verschillende organen.
 • Het reguleert endocriene en hormonale functies.
 • Het legt de basis voor cognitieve en emotionele processen.

De geest

 • Het reguleert emoties.
 • Het geeft vorm aan onze identiteit.
 • Het geeft betekenis aan wat we zien en wat ons overkomt.
 • Het voert alle cognitieve processen (gedachten) uit.
 • De geest werkt op twee niveaus: Bewust en onbewust.
 • Het verwerkt en vormt overtuigingen, eigenwaarde, emoties, oordelen en geheugen.
 • Bewustzijn maakt deel uit van de geest omdat we dankzij het bewustzijn betekenis geven aan de persoon die we zijn, wat ons omringt en elke ervaring.

Hoewel we nog steeds niet precies weten wat de functies van de geest zijn, zijn werken (Engelse link) zoals die zijn gepubliceerd in het tijdschrift  Front iers in Menselijke Neurowetenschappen aan dat we een tijdperk van grote vooruitgang ingaan, waarin de wetenschap van de neurofenomenologie meer gegevens zal onthullen.

3. Locatie vs. verspreiding

Op dit moment kan de wetenschap nog steeds niet beantwoorden hoe de hersenen de geest of het bewustzijn creëren. Dat is een van de grootste mysteries om op te lossen. We begrijpen wel elk gebied, elke functie en elk proces van de hersenen.

We weten dat ze in de schedelholte liggen, verdeeld zijn over twee hersenhelften die onderling verbonden zijn door het corpus callosum en dat ze ook het cerebellum bevatten.

Nu bevindt de geest zich niet op een fysieke en concrete plaats, maar ze manifesteert zich dankzij de neurologische netwerken en de ervaringswereld en is verbonden met ons lichaam.

4. De hersenen en de geest, de biologische en de psychologische

De hersenen zijn een biologisch orgaan, het resultaat van onze evolutie, dat de principes van neurobiologie, fysiologie, anatomie en neurobiologie volgt. Het wordt bestuurd door biologische processen, terwijl de geest wordt bestuurd door psychologische processen.

Terwijl de neurowetenschappen zich bezighouden met het begrijpen van de hersenen en hun processen, probeert de psychologie al tientallen jaren te begrijpen hoe de geest werkt. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de cognitieve psychologie de meest complete benadering is om te reageren op alle verschijnselen die zich voordoen in het mentale universum.

Onderzoek (Engelse link)  zoals dat is gepubliceerd in het (Engelse link) Tijdschrift voor Rationeel-Emotieve & Cognitieve Gedragstherapie geeft een overzicht van al dit werk en het historische perspectief in dit verband.

Veranderingen in de hersenen, zoals een lagere productie van serotonine of een meer hyperactieve amygdala, hebben invloed op het functioneren van de geest.

5. Ziekten van de hersenen vs. stoornissen van de geest

De hersenen kunnen ziekten en stoornissen ontwikkelen en trauma’s oplopen, die allemaal gemakkelijk te diagnosticeren zijn. Hetzelfde kan niet gezegd worden van de geest. Een verandering in de geest kan niet als een “ziekte” worden bestempeld omdat die niet waarneembaar is met een röntgenfoto, MRI of een gewone medische anamnese.

In deze gevallen spreken we van psychische stoornissen.

Er zijn gemeenschappelijke elementen om te benadrukken. Elke ziekte, hersenprobleem of verandering in neurotransmitters heeft invloed op de geestelijke gezondheid. Een voorbeeld hiervan is een tekort aan serotonine, wat de stemming zou beïnvloeden. Dit kan echter worden teruggedraaid als we onze mentale focus verzorgen en in therapie gaan, omdat de geest ook de hersenen verandert.

6. De hersenen besturen de fysiologie; de geest bestuurt wat je denkt en voelt

De hersenen en de geest zijn twee wonderbaarlijk met elkaar verbonden dimensies. De eerste gedraagt zich als een gebouw, terwijl de geest de entiteit is die het leven geeft, het inricht en het bewoont. Dus terwijl de hersenen elk fysiologisch proces structureren, is de geest de ongrijpbare uitdrukking van elke gedachte, emotie, verwerkte ervaring, opgebouwd geloof of overwonnen angst.

“Het is zeer waarschijnlijk dat de beste beslissingen niet het resultaat zijn van een weerspiegeling van de hersenen, maar het resultaat van een emotie.”

Eduard Punset

7. Reductionistisch vs. holistisch

Het is interessant om te weten dat de studie van de hersenen neigt naar een reductionistische benadering. Neurowetenschappen richten zich op het bestuderen van de kleinste processen om de mechanismen te begrijpen die elke functie orkestreren. Het is een analytische, experimentele en zeer objectieve taak.

De geest daarentegen is holistisch en fenomenologisch en integreert allerlei processen om te proberen haar te begrijpen. We kunnen het zien vanuit een cognitief, emotioneel, filosofisch en zelfs spiritueel perspectief. Want terwijl de hersenen een verzameling weefsels en zenuwcellen zijn, is de geest als de kosmos: Iets dat uitgestrekt, oneindig en vol mogelijkheden is.

Hoewel ze verschillen hebben, zijn de hersenen en de geest onderling verbonden dimensies

Om af te sluiten, moeten we op een klein aspect wijzen. Hoewel we de meest opvallende verschillen tussen de hersenen en de geest hebben opgesomd, zijn beide dimensies met elkaar verbonden en om ze te begrijpen is het onmogelijk om de een van de ander te scheiden.

Daarom is het belangrijk dat neurowetenschappen en psychologie samenwerken. Laten we reductionisme vermijden en onze blik verruimen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.