"Vergeef me": magische woorden die relaties veranderen

Sommige mensen hebben de neiging om het woord "vergeef me" of "het spijt me" te vervangen door een excuus. Zulke mensen geven niet alleen blijk van een lage emotionele intelligentie, maar verwaarlozen ook de intrinsieke kracht van vergeving om misverstanden te helen en relaties te herstellen.
"Vergeef me": magische woorden die relaties veranderen

Laatste update: 08 april, 2021

“Vergeef me” is niet zomaar een zin. Het is eigenlijk het magische ingrediënt voor elke relatie om goed te kunnen werken. Gandhi zei dat vergeving kenmerkend is voor de sterken.

Dit komt omdat het hardop uitspreken van deze woorden een grote dosis moed, nederigheid en karakter vereist. Je geeft openlijk toe dat je fouten hebt gemaakt of iets verkeerds hebt gedaan.

De waarheid is dat we op dit gebied over het algemeen ernstig tekortschieten. We hebben vaak de neiging om de praktijk van vergeving te relateren aan meer ernstige situaties.

Situaties waarin je woorden van vergeving moet spreken om wonden te herstellen en het makkelijker te maken de bladzijde om te slaan en verder te gaan. Weten hoe je om vergeving moet vragen is echter iets wat we vaker in ons dagelijks leven in de praktijk zouden moeten brengen.

Het spijt me dat ik…

  • niet heb gedaan wat ik beloofd heb
  • je hebt gedwongen iets te doen waar je niet toe in staat was
  • onbeleefd heb geantwoord
  • niet gebeld heb toen je het het hardst nodig had

Dit zijn ongetwijfeld enkele van de situaties waarin we moeten weten hoe we dit magische woord moeten gebruiken. De psychologie van vergeving vertelt ons dat deze actie de hoeksteen is van menselijke relaties, en zo zouden we er beter (en meer) gebruik van moeten maken.

Wanneer je vergeeft, bevrijd je je ziel. Maar als je zegt: ‘Het spijt me,’ bevrijd je twee zielen.

-Donald L. Hicks-

Een vrouw houdt een roze bloem in haar handen

De kracht van de woorden “vergeef me”

Misverstanden komen vaak voor in onze dagelijkse sociale interacties. Soms begrijp je informatie die iemand je heeft verteld verkeerd en andere keren oordeel je duidelijk verkeerd. Nog andere keren verwaarloos je zelfs onbedoeld de mensen die je het meest waardeert.

Je gaat ervan uit dat er geen probleem is en dat ze nooit beledigd zullen zijn als ze ons echt als vrienden waarderen. Toch nemen ze er aanstoot aan (vaak volkomen terecht), en het eindigt allemaal in slechte gevoelens en teleurstelling.

We zouden honderden voorbeelden kunnen geven van veel voorkomende situaties waarin kleine meningsverschillen ontstaan. Wat erger is, is dat de kleine problemen die opduiken zich vaak kunnen opstapelen en uitgroeien tot iets groters als ze niet succesvol worden opgelost.

Als je op deze manier onzorgvuldig bent in je relaties, dan zal het vertrouwen en de genegenheid beginnen af te nemen en misschien zelfs helemaal verdwijnen.

Een tijdig “vergeef me” kan vriendschappen, relaties, huwelijken, en zelfs de relatie met onze kinderen en het respect dat zij voor ons hebben redden. Er zijn echter mensen die gewoon niet weten hoe ze deze woorden moeten gebruiken, en erger nog, er zijn anderen die liever allerlei slappe excuses aanbieden dan de woorden “het spijt me” te zeggen.

Zij doen dit omdat zij denken dat vergeven synoniem is met zwakheid. Ze kijken op je neer en hebben liever een excuus om hun falen, wangedrag en verwaarlozing te rechtvaardigen.

De psychologie van vergeving

In de psychologie is het gebruikelijk om te spreken over de noodzaak om te vergeven. Je weet heel goed dat het helemaal niet makkelijk is om vergeving te schenken aan iemand die je pijn heeft gedaan. Eén aspect waar je misschien nog niet over hebt nagedacht, is hoe moeilijk het voor anderen is om hun trots in te slikken en om vergeving te vragen.

Het is een moeilijke stap om te zetten, want je moet empathie voelen, het kwaad erkennen dat je hebt aangericht, de moed hebben om de stap te zetten, en het allerbelangrijkste, de juiste sociale vaardigheden hebben om het op de juiste manier te doen.

Je moet ook in gedachten houden dat “het spijt me” niet veel helpt als de persoon zijn houding niet verandert. Laten we eens een voorbeeld bekijken.

Een vader verontschuldigt zich tegenover zijn zoon omdat hij een belofte niet is nagekomen. Het kind aanvaardt misschien de verontschuldiging van zijn vader. Als die beloften echter herhaaldelijk gebroken worden, verliest de vraag om vergeving zijn betekenis.

Het wordt dan gebakken lucht, niet meer dan loze woorden. Dus, naast moed en verantwoordelijkheid, moet je ook actie ondernemen om te herstellen wat je hebt gedaan.

Een man staat eenzaam op het strand

Wat kunnen we doen met mensen die nooit om vergeving vragen?

Je bent misschien wel eens mensen tegengekomen die niet in staat zijn om “het spijt me” te zeggen, of “vergeef me.” We blijven hopen dat ze op een dag hun trots zullen inslikken, maar ze lijken nog arroganter te worden en proberen ons zelfs te laten geloven dat het allemaal onze schuld is of dat wat er gebeurd is eigenlijk niet zo belangrijk is.

Dus, wat kunnen we doen wanneer we met een dergelijke situatie worden geconfronteerd? Het eerste wat we moeten doen is proberen te begrijpen waarom deze mensen op deze manier handelen. Het is een feit dat degenen die koppig weigeren om vergeving te vragen, hun eigenwaarde proberen te beschermen.

Zij hebben een conflict met het beeld dat zij proberen te projecteren, in de veronderstelling dat de daad van het vragen om vergeving synoniem is met zwakheid en feilbaarheid. Zij denken dat het een manier is om het vertrouwen van anderen en van zichzelf te verliezen.

Tot slot

Zoals je ziet, is het niet makkelijk te leven met iemand die denkt dat het erkennen van zijn fouten een erkenning van zwakte is. Als dit zo blijft, en hun gebrek aan emotionele intelligentie niet wordt opgelost, dan zul je leven in een staat van voortdurende frustratie en lijden. Leven met iemand die een “het spijt me” vervangt door een excuus is geen gezonde manier om te leven.

Aan de andere kant kunnen we iemand niet dwingen om vergeving te vragen. Het is iets wat uit hun hart moet komen en uit een verlangen om om te gaan met de schade die is veroorzaakt.

Weten hoe je om vergeving moet vragen is iets wat van jongs af aan moet worden geleerd. Er zijn namelijk maar weinig zinnen die zo relevant zijn in ons dagelijks leven. Wellicht ook interessant voor jou

Volledige vergeving: het verleden doet geen pijn meer
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Volledige vergeving: het verleden doet geen pijn meer

Onze eerste reactie is vaak woede. Als iemand ons pijn doet, is volledige vergeving echter de enige manier om weer vrede en geluk te vinden.