Tien inspirerende citaten over dapperheid

Moed heeft te maken met het overwinnen van angsten, het aangaan van uitdagingen, en het aangaan van onveilige of enigszins riskante avonturen... Vandaag brengen we tien inspirerende zinnen over dapperheid, samen met een kleine reflectie op elk ervan.
Tien inspirerende citaten over dapperheid

Laatste update: 12 mei, 2022

Vandaag brengen wij je tien inspirerende citaten over dapperheid, een begrip dat verband houdt met moed en de inspanning om angst te overwinnen en onder ogen te zien.

Wat is dapperheid eigenlijk? Het wordt beschouwd als de ‘kwaliteit van moed’. Moed is het vermogen om iets moeilijks zonder enige angst onder ogen te zien. Moed is echter het vermogen om dezelfde soort situaties onder ogen te zien, ondanks het feit dat men bang is.

In de literatuur-, kunst- en filmgeschiedenis wordt vaak melding gemaakt van grote heldenfiguren. Mensen die niet bang waren of, als ze dat wel waren, hun angst overwonnen en grote prestaties leverden.

Wanneer we het in de psychologie over moed hebben, is het referentiekader groot. Het kan het vermogen betekenen om problemen, emoties en situaties onder ogen te zien. Inderdaad, zoals we al eerder zeiden, gaat dapperheid niet over de ‘afwezigheid van angst’, maar over de overwinning op angst.

Inspirerende citaten over dapperheid

In dit artikel geven we je tien citaten over dapperheid die je kunnen inspireren om na te denken, te schrijven, en meer te onderzoeken over dit specifieke concept. Ze zijn afkomstig van zeer uiteenlopende kunstenaars, schrijvers en schrijfsters. Bij elk citaat voegen we ook een kleine reflectie.

Man aan zee

“Het vereist moed om iets te doen wat niemand anders om je heen doet.” (Amber Heard)

Zoals deze zin weergeeft, houdt moed in dat je andere dingen doet, dingen die nog niet eerder zijn geprobeerd. Het betekent ook afstand nemen van het normatieve, van het sociaal aanvaardbare, of van wat anderen doen.

“Het is mijn levensfilosofie geweest dat moeilijkheden verdwijnen als je ze moedig aanpakt.” (Isaac Asimov)

Soms is er, om angst te overwinnen, geen andere optie dan het onder ogen te zien. Vreemd genoeg moet je de angst accepteren en haar de ruimte geven, zodat ze verdwijnt. Dit bereik je vooral met dapperheid.

“Er is een groot verschil tussen onbevreesd zijn en dapper zijn.” (Patrick Rothfuss)

Angstige situaties overwinnen en onder ogen zien heeft meer verdienste dan simpelweg dingen doen die je eigenlijk niet veel raken. Dit is precies wat dapperheid is. Het gaat er niet om dat je niet bang bent, maar dat je je angst kunt weerstaan.

“Voor mij is dapperheid opkomen voor waar je in gelooft.” (Sophie Turner)

Je kunt veel dingen doen en bereiken door dapper te zijn. Maar, zonder twijfel, een van de meest transcendente dingen is verdedigen waar je in gelooft.

“Hij die dapper is, is vrij.” (Lucius Annaeus Seneca)

Dit citaat van Seneca geeft weer hoe dapperheid perfect kan worden gerelateerd aan vrijheid. Het betekent dat, wanneer je je angsten onder ogen ziet, niets je bindt en je in staat bent om te vliegen.

“De moedige man is niet hij die geen angst voelt, maar hij die die angst overwint.” (Nelson Mandela)

Zoals we in de andere citaten over dapperheid hebben gezien, heeft dit begrip niets te maken met het feit dat je “niets vreest,” maar gaat het om het vermogen om juist datgene waar je bang voor bent onder ogen te zien.

“Je kunt niet dapper zijn als je alleen maar fantastische dingen overkomen zijn.” (Mary Tyler Moore)

Natuurlijk zou het heel gemakkelijk zijn als je alleen maar moedig hoefde te zijn tegenover dingen die niet echt eng zijn, of wanneer alles goed gaat. Moed, volgens dit citaat, verschijnt wanneer dingen moeilijk worden. Het geeft je het vermogen om ze onder ogen te zien.

Peinzende vrouw

“Jezelf dapper vinden is dapper zijn; het is het enige essentiële.” (Mark Twain)

Dit citaat doet denken aan een ander van Henry Ford: “Of je nu denkt dat je het kunt of dat je het niet kunt, je hebt gelijk.” Inderdaad, de kracht van de geest is onmiskenbaar, en om dapperheid te tonen moet je er eerst in geloven.

“Een dapper man erkent de kracht van anderen.” (Veronica Roth)

Veronica Roth, een Amerikaanse schrijfster, spreekt over de kracht van dapperheid. Ze noemt ook het vermogen om dezelfde kracht in anderen te herkennen.

“Lafaards sterven vele malen voor hun dood. De dapperen smaken de dood maar één keer.” (William Shakespeare)

Met dit citaat zinspeelt de Engelse toneelschrijver en dichter wellicht op hoe dingen niet proberen en geen risico’s nemen teleurstellend kan zijn en je langzaam ‘doodt’. Aan de andere kant leven dappere mensen echt, omdat ze het proberen.

Dapperheid kan worden gedefinieerd als een capaciteit, een vermogen, een daad van zelfverbetering, en zelfs een persoonlijkheidskenmerk.

Het is duidelijk dat het zonder kleine daden van dapperheid niet zo gemakkelijk zou zijn om vooruit te komen in het leven en je bewust te worden van wie je bent, wat je wilt en wat je voelt. Want moedig zijn is ook een daad van geweten, een daad van geloof, en een stap voorwaarts in je eigen leven. Wellicht ook interessant voor jou

20 fantastische citaten van Jorge Luis Borges
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
20 fantastische citaten van Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges heeft ons vele prachtige zinnen en passages nagelaten in zijn uitgebreide oeuvre. Lees verder en ontdek meer over deze man.  • Adolphs, R. (2013). The biology of fear. Current biology23(2), R79-R93.
  • Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española [Dictionary of the Spanish Language] (22nd ed.). Madrid, Spain: Author.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.