Solomon Asch: een pionier van de sociale psychologie

Psychologie is een vakgebied met veel verschillende benaderingen en perspectieven. Bij deze gelegenheid vertellen we je over Solomon Asch en zijn bijdragen aan de sociale psychologie.
Solomon Asch: een pionier van de sociale psychologie

Laatste update: 06 november, 2023

Veel experts beschouwen Solomon Asch als een van de pioniers van de sociale psychologie. In dit artikel hebben we het over zijn leven en bijdragen.

Hij werd geboren in 1907 in Warschau, Polen. Toen hij dertien jaar oud was verhuisde zijn familie echter naar New York. Daar voltooide Solomon Asch zijn studie, waarna hij in 1932 promoveerde.

Na verloop van tijd kreeg hij erkenning voor zijn originele sociale psychologie-experimenten. Hij probeerde met name aan te tonen hoeveel invloed anderen kunnen hebben op iemands gedrag.

Terwijl hij studeerde aan de Columbia-universiteit, was Solomon Asch ook een student van Max Wertheimer. Deze deskundige op het gebied van gestaltpsychologie heeft erg veel invloed op hem gehad. Dankzij hem raakte Asch namelijk geïnteresseerd in fenomenen als waarneming, gedachten en associatie.

De meeste sociale handelingen moeten in hun omgeving worden begrepen en verliezen hun betekenis als ze geïsoleerd zijn. Geen enkele fout op het gebied van sociale feiten is ernstiger dan het niet kunnen zien van hun plaats en functie.

-Solomon Asch-

De intellectuele ontwikkeling van Solomon Asch

Asch werkte 19 jaar lang als professor psychologie aan het Swarthmore College. Gedurende deze tijd bouwde hij een sterke relatie op met Wolfgang Kohler, een man die hij altijd bewonderde.

Het waren met name zijn theorieën die zijn interesse wekte om onderzoek te doen. Bovendien dienden ze als de basis voor zijn experimenten. Asch werd erg beroemd vanwege zijn experimenten en zijn boek Social Psychology uit 1952.

Hij revolutioneerde de studies van de menselijke geest. Ook werkte hij ook aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Universiteit van Pennsylvania. Verder was hij ook een korte periode werkzaam aan de Harvard-universiteit, waar hij het proefschrift van de beroemde en controversiële Stanley Milgram begeleidde.

Twee bomen in de vorm van een gezicht

De overeenstemmingsexperimenten van Asch

In 1951 voerde Solomon Asch een reeks experimenten uit die bekend staan ​​als ‘de overeenstemmingsexperimenten van Asch’. Het voornaamste doel van deze experimenten was om te bewijzen dat mensen toegaven aan een groep.

Een van zijn experimenten bestond uit het vormen van een groep van zeven tot negen studenten. Allen, behalve één, waren handlangers van de onderzoekers. De onderzoekers lieten de studenten twee lijnen zien. Vervolgens vroegen ze de studenten om aan te geven welke lijn langer was. Het juiste antwoord was heel duidelijk.

Sommige van de studenten die op de hoogte waren van het onderzoek kozen echter opzettelijk voor de verkeerde optie. Dit legde veel druk op de student die niet op de hoogte was van het onderzoek. Het gevolg was dat deze student uiteindelijk besloot om met de groep mee te gaan en dus tegen zijn eigen logica in te gaan.

Solomon Asch toonde aan dat veel van de proefpersonen uiteindelijk besloten om mee te gaan met de antwoorden van de meerderheid, ook al waren ze duidelijk fout. Hierdoor begon Asch zich af te vragen of deze proefpersonen dit deden omdat ze echt overtuigd waren van hun antwoorden. Het antwoord op deze vraag was nee.

Hij ontdekte namelijk dat veel van de mensen die mee waren gegaan in het antwoord van de meerderheid hun antwoord wijzigden toen ze er privé nog eens naar werden gevraagd. De groepsdruk werkte dus in op hun geweten, niet op hun oordeel.

Andere aspecten van de overeenstemmingsexperimenten van Asch

Als aanvulling op het hoofdonderzoek introduceerde Solomon Asch enkele variaties. Een daarvan was dat hij een persoon aan de groep introduceerde (ook een medeplichtige) die tegen de consensus van de meerderheid in ging.

Asch ontdekte dat de aanwezigheid van deze persoon ervoor zorgde dat het aantal proefpersonen dat zich tegen beter weten in aansloot bij de mening van de meerderheid, drastisch verminderde.

Foto van solomon asch

De experimenten van Asch, hoewel bekritiseerd, gaven een ander en origineel perspectief op hoe een groep ons kan beïnvloeden en conditioneren. Hierdoor beschouwen veel mensen hem als een van de belangrijkste psychologen in de geschiedenis.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.