Seksueel misbruik bij jongens en mannen

We denken graag dat we een progressieve maatschappij zijn en dat er over vele dingen niet langer een stigma bestaat. Wat betreft het seksueel misbruik bij jongens, zijn we echter nog steeds niet zo ver gekomen. In feite hebben we nog steeds geen duidelijke statistische gegevens over dit probleem. Het wordt namelijk al zovele jaren verzwegen.
Seksueel misbruik bij jongens en mannen
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Sonia Budner

Laatste update: 27 december, 2022

Seksueel misbruik bij jongens is in de recente geschiedenis één van de meest verzwegen verschrikkingen. Dit is iets dat ook meisjes overkomt. Toch tonen de statistieken aan dat dit misbruik de moeite waard is om meer gedetailleerd onderzocht te worden. Veel mensen zijn bovendien verrast wanneer ze ontdekken dat het heel vaak voorkomt.

Een onderzoek uitgevoerd in Australië schatte dat 1 op de 11 jongens en 1 op de 4 meisjes het slachtoffer geweest zijn van een vorm van seksueel misbruik. De overweldigende meerderheid van misbruikers is mannelijk (97%). Ook veel slachtoffers zijn dat. In feite is 26% van alle slachtoffers van seksueel misbruik jongens en mannen.

In de Verenigde Staten heeft men soortgelijke studies uitgevoerd. Die hebben vergelijkbare resultaten opgeleverd. Dat is niet echt bemoedigend. Veel slachtoffers van seksueel misbruik dragen de ervaring voor de rest van hun leven mee.

Het is een last die ze niet van zich kunnen afschudden. Bovendien is het een soort trauma dat niet altijd duidelijk is. Ze voelen zich niet goed maar kunnen niet bepalen waarom.

Op een pijnlijke, geleidelijke manier staan vrouwen op in de cultuur van stilzwijgen rond dit soort seksueel misbruik. Er bestaan echter nog steeds veel stigma’s over mannen die misbruikt worden. Pas recent zijn enkele mannen begonnen om dingen aan te geven die hen als kind overkomen zijn.

De cultuur van stilzwijgen

De cultuur van stilzwijgen

Voor jongens of mannen die als kind te maken gehad hebben met seksueel misbruik, is het uitermate moeilijk om erover te praten. In onze patriarchale wereld geloven jongens namelijk dat ze zwak zijn en niet zullen overleven als ze niet tot een machtspositie groeien.

Bij mannen vereist het een diepe, diepe mate van kwetsbaarheid om de rol van slachtoffer te aanvaarden. Het betekent immers dat ze op emotioneel terrein komen.

In de meeste gevallen heeft niemand hen ooit getoond hoe ze dit moeten onderzoeken. Dit is één van de wreedste aspecten van de manier waarop we jongens opvoeden vanaf de periode dat ze nog heel klein zijn.

Wanneer een man toegeeft dat hij het slachtoffer van seksueel misbruik geweest is, dan stelt hij zijn “man-zijn” open voor aanvallen, ongeloof en twijfel omtrent zijn seksuele oriëntatie. Het is net alsof de pijn twee keer optreedt.

Ook jongens reageren vaak met ongeloof op misbruik.Voor hen is het enorm moeilijk om te aanvaarden dat “dit” werkelijk met hen gebeurd is. Hun onmiddellijke gedachte is dat niemand hen zal geloven.

De macht van het seksueel misbruik bij jongens

Seksueel misbruik bij jongens heeft niet altijd te maken met het feit dat de misbruiker genot zoekt. In veel gevallen is het slechts een daad van controle, vernedering en macht over het slachtoffer. Wanneer die slachtoffers mannelijk zijn, dan laat het trauma vaak een diepe wond na.

Die treft hun seksuele identiteit, hun mannelijkheid en toekomstige relaties. Het zijn ook wonden waarvan de littekens niet gemakkelijk verdwijnen.

Seksueel geweld is bovendien niet alleen maar lichamelijk. Psychologisch misbruiken het stigma dat een gevolg is van misbruikt te zijn, zijn vaak erger voor het slachtoffer dan het lichamelijke gebruik zelf. Je moet begrijpen dat deze vorm van geweld alles te maken heeft met macht. Pas dan kan je de werkelijke schade zien die het bij jongens en mannen veroorzaakt.

De misbruiker gebruikt geweld tegen een jongen om zijn macht als volwassene tentoon te spreiden. Dit gebeurt langs de onduidelijke grens waarbij het slachtoffer niet in staat is om duidelijk het verschil te bepalen tussen seks met of zonder toestemming.

Dat leidt bij de jongen tot een overweldigend schuldgevoel. Om het te verwerken heeft hij eigenlijk een veel grotere mate van emotionele rijpheid nodig dan hij op dat moment bezit. Dat is wat deze ervaring zo beschadigend en gevaarlijk maakt.

De verborgen verschrikkingen van een wreed patriarchaat

Veel mensen vinden het moeilijk om te begrijpen dat seksueel misbruik bij mannen een verlengstuk is van de patriarchale dominantie. In veel gevallen zien we het immers als een systeem dat mannen de macht geeft over vrouwen. Wat het echter werkelijk doet, is hen de macht geven over de zwakken en de hulpeloze personen.

Onze cultuur is dit gevaarlijke spel veel te lang blijven verbergen. We moeten stoppen met in een systeem te blijven vechten langs de genderlijnen maar beginnen vechten als menselijke wezens. Uiteindelijk is het systeem zowel voor mannen als vrouwen schadelijk.

De verschrikkingen van een wreed patriarchaat

Psychologische littekens van seksueel misbruik bij jongens

Jongens die seksueel misbruikt zijn, blijven achter met psychologische littekens. Ze hebben enkele dingen gemeenschappelijk met de littekens van meisjes die het ook doorgemaakt hebben. In beide gevallen is depressie een bijna onmiddellijke reactie. Schuldgevoelens en een laag zelfbeeld treden ook snel op.

In gevallen van seksueel misbruik daalt het niveau van zelfvertrouwen heel erg. Als het nooit aan het licht komt en als het, zelfs nog erger, blijft gebeuren dan blijven de gevoelens van schaamte, viesheid, pijn, verlatenheid en machteloosheid alleen maar groeien.

Het kind leeft dan in een wereld die het niet onder controle heeft. Ze kunnen namelijk niets doen om deze persoon te laten ophouden met hen aan te vallen.

Bedenk ook dat dit op een kritiek moment van hun ontwikkeling gebeurt. Je kan dus zien waarom de gevolgen zo verwoestend zijn. Wanneer het slachtoffer een kind is, dan heb je al de dingen die we eerder besproken hebben.

Ze komen daarnaast nog bovenop de ontelbare soorten sociale druk en conditionerende patronen die voorkomen dat ze aanvaarden dat ze misbruikt zijn.

In veel gevallen schept het ook een diepe wond in hun seksuele identiteit. Ze zijn niet altijd in staat om die te helen. Al deze dingen werken samen en houden hen tegen om het genezingsproces te starten. Intussen zal het trauma na verloop van tijd steeds erger worden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.