Psychopathie bij kinderen: symptomen, oorzaken en behandeling

Psychopathie bij kinderen: symptomen, oorzaken en behandeling

Laatste update: 07 augustus, 2019

Psychopathie bij kinderen is een aandoening die de moeite waard is om over te praten. Het gaat met name om een hoge graad van vernietiging, een hoge dosis agressiviteit en een schadelijk element voor de samenleving.

We geloven dat het belangrijk is om de volwassen manifestaties van psychopathie te bestuderen, maar ook hoe ze zich in de loop van tijd bij een persoon ontwikkelen.

Er zijn twee dingen die we willen benadrukken. Ten eerste leven we in een samenleving met steeds hogere geweldcijfers. Ten tweede beginnen mensen al op jongere leeftijd gewelddadige misdaden te plegen.

Wat zijn enkele van de redenen achter psychopathie bij kinderen?

We weten nog steeds niet wat de oorzaak is van psychopathie. Er zijn echter enkele theorieën en hypothesen hieromtrent die we graag willen delen. Ze verklaren enkele van de oorzaken maar zeker niet alles.

psychopathie bij kinderen

Er zijn biologische theorieën die wijzen op de rol van hormonen, zoals testosteron, of afwijkingen in de hersenstructuur. Aan de andere kant laten de leertheorieën ons zien wat de consequenties kunnen zijn van een opvoeding met geweld.

Sociale theorieën wijzen op sociale verandering met losse ethische en morele principes die zouden kunnen verklaren waarom psychopathische stoornissen toenemen.

De meest relevante theorieën van vandaag zijn de interactietheorieën. Deze theorieën wijzen er namelijk op dat biologische en genetische factoren een rol spelen in de anomalieën van psychopaten met betrekking tot hun onvermogen om empathie of andere emoties te voelen.

Met betrekking tot psychopathie bij kinderen moeten we echter ook aandacht schenken aan educatieve factoren. Sociale factoren en de acties van ouders kunnen het gedrag van kinderen beïnvloeden. De omgeving van het kind kan hen ook zodanig beïnvloeden zodat ze in criminelen veranderen of zelfs seriemoordenaars worden.

Essentiële kenmerken van een psychopathische persoonlijkheid

Robert D. Hare beschreef de essentiële kenmerken van de psychopathische persoonlijkheid in 2003:

  • Een oppervlakkige en eenvoudige geest: psychopaten acteren alleen en doen alsof.
  • Egocentrisch en arrogant: psychopaten zijn zeer narcistische mensen. Ze denken daarom enkel aan hun eigen welzijn en de bevrediging van hun behoeften. Ze volgen ook geen sociale normen. In de plaats daarvan volgen ze enkel hun eigen normen en impulsen.

Egoïsme kan bij elk kind aanwezig zijn, afhankelijk van hun leeftijd. Na verloop van tijd als een kind ouder en rijper wordt, gaat het echter verdwijnen of zich aanpassen naar een normaal niveau.

Kinderen die een psychopathische persoonlijkheid ontwikkelen zullen hardnekkig egoïsme vertonen. Ze eisen bovendien meestal dingen op van anderen op een erg koppige manier. Hierdoor worden ze intimiderende leiders van hun groepen of metgezellen. Dit wordt steeds erger naarmate ze ouder worden.

  • Gebrek aan spijt of schuld: Ze hebben er geen problemen mee om anderen schade te berokkenen. Ze zijn met andere woorden in staat tot grote vernietiging en niet in staat om spijt of schuld te voelen. Het gebrek aan spijt houdt in het bijzonder verband met hun berucht vermogen om hun gedrag te rechtvaardigen. Ze vermijden dus om verantwoordelijkheid voor hun daden te accepteren.
  • Gebrek aan empathie: al deze kenmerken komen voort uit hun gebrek aan empathie. Ze zijn niet bekwaam of hebben geen interesse om de emoties van anderen te begrijpen. Ze vertonen een algemeen gebrek aan empathie en daarom is het moeilijk of onmogelijk voor hen om authentieke, emotionele banden te hebben.
  • Het zijn manipulators of leugenaars: psychopaten zijn koppig. Zelfs als je ze op een leugen betrapt, stoppen ze niet met liegen. Erger nog, ze gaan hun verhaal blijven veranderen en creëren een complex web van leugens en tegenstrijdigheden.
jongen met handen in zijn haar

Behandeling van psychopathie bij kinderen

Psychopathie bij kinderen kan kinderen al van een jonge leeftijd laten liegen. Hun eerste slachtoffers zijn meestal hun ouders, broers of vrienden.

Ze leren hun woede onder controle te houden onder bepaalde omstandigheden maar uiteindelijk gaan ze dit niet meer kunnen doen. Dit kan het voor ouders mogelijk maken om hun vreemde persoonlijkheid al vroeg te ontdekken.

Psychopathie is een persoonlijkheidsstoornis en daarom zijn er slechts een beperkt aantal mogelijke behandelingen.We mogen dus geen te hoge verwachtingen hebben.

Het is onwaarschijnlijk dat we ons kind in een eerlijk of loyaal persoon kunnen veranderen. Ze gaan in feite heel zelden hun psychopathische eigenschappen verliezen. We kunnen alleen maar proberen om ze met mate te beheren.

Er zijn echter twee belangrijke aspecten waarmee we rekening moeten houden om hun probleem te begrijpen. Ten eerste moeten we de omgeving van het kind bekijken.

Ten tweede is de leeftijd waarop de ouders of zorgverleners het probleem vaststellen echt belangrijk. Vroege detectie en behandeling voor het kind acht of negen jaar oud is, kan de kans op succes aanzienlijk vergroten.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.