Psychologische kracht om de lockdown te verlaten

De levensstijl die ons de komende tijd te wachten staat, zal niet hetzelfde zijn. Als we ons met voldoende psychologische kracht voorbereiden om de opheffing van de beperkingen het hoofd te bieden, zullen we in staat zijn om beter om te gaan met mogelijke moeilijkheden en deze met meer mentale flexibiliteit, openheid en veerkracht te benaderen.
Psychologische kracht om de lockdown te verlaten

Laatste update: 21 mei, 2020

Miljoenen mensen over de hele wereld worden zich ervan bewust dat ze een nieuwe fase tegemoet gaan in deze moeilijke pandemische context. Het is tijd om ons voor te bereiden om de lockdown te verlaten, waar veel landen al mee zijn begonnen.

Het is een moment waarop we allemaal hebben gewacht, maar de hoop die het ons brengt wordt ook vermengd met onvermijdelijke onzekerheid. Op de een of andere manier weten we namelijk allemaal diep van binnen dat de dingen een langere tijd anders zullen zijn.

Ernesto Sábato zei in een van zijn boeken dat wat ooit was, niet meer kan zijn. Mensen en situaties kunnen nooit meer terugkeren naar wat ze gisteren waren. Misschien zit daar wel veel waarheid in.

We kunnen niet ontkennen dat er in de toekomst grote veranderingen zullen plaatsvinden. Dit betekent echter niet dat wat ons te wachten staat, erger hoeft te zijn dan de samenleving die we ooit hadden. We staan voor een verandering die betekent dat we ons allemaal moeten voorbereiden op nieuwe vaardigheden en benaderingen.

Als thuisisolatie onze psychologische weerstand heeft getest (en blijft testen), dan kan ons geleidelijk toetreden tot de nieuwe sociale realiteit die ons te wachten staat ons ook overrompelen. Voorbereid zijn en wat middelen bij de hand hebben, kan ons zeker helpen. Laten we dit daarom hieronder eens verder bekijken.

Psychologische kracht om de lockdown te verlaten en nieuwe deuren te openen

Strategieën om ons voor te bereiden om de lockdown te verlaten

Een ding dat ons heeft geholpen tijdens deze lockdown is weten dat we niet alleen zijn in deze crisis. Dit heeft ons enorm getroost in dagen dat angst, bezorgdheid en frustratie meer dan normaal bij ons om de hoek kwamen kijken.

We hebben deze tijden van grote ontberingen met elkaar gedeeld. Het is namelijk een echt wereldwijd fenomeen en weten dat we niet alleen zijn zou een grote opluchting voor ons moeten zijn. Op dezelfde manier wordt ook deze nieuwe fase een gedeelde ervaring.

We moeten ons nu allemaal voorbereiden om de lockdown te verlaten. Veel Europese landen en Amerikaanse Staten zijn al met dit proces begonnen. Op verschillende manieren brengen ze voorzichtige veranderingen aan die mensen wat ademruimte geven. Ze zullen ook helpen de economie op gang te brengen, met alle passende veiligheidsmaatregelen.

Sommige delen van de Verenigde Staten en verschillende Latijns-Amerikaanse landen zoals Mexico, maken nog steeds hun moeilijkste tijden door.

Hoe het ook zij, we moeten allemaal beginnen te werken aan onze psychologische sterke punten die ons zullen helpen het proces van het verlaten van de lockdown makkelijker het hoofd te bieden. Laten we de sleutels ontdekken om dit te bereiken.

Verantwoordelijkheid als hulpmiddel om angst te beheersen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft ons nog steeds een duidelijke waarschuwing: de pandemie is nog niet voorbij. Dit betekent dat we nog maanden met het virus moeten leven totdat er een vaccin is. Dit kan echter twee gevaarlijke situaties veroorzaken.

De eerste is dat deze (relatieve) terugkeer naar normaliteit ons het risico doet vergeten. Veel mensen willen terugkeren naar hun sociale leven en oude routines. Deze kunnen het bewustzijn van mensen over het gevaar dat nog bestaat bedekken en verminderen.

Dit is iets waar we ons bewust van moeten zijn. Om ons voor te bereiden om de lockdown te verlaten, moeten we er rekening mee houden dat het risico op infectie er nog steeds is.

De tweede situatie die zich kan voordoen is angst, een constante angst voor besmetting. In dit geval moeten we ons bewust zijn van onze persoonlijke verantwoordelijkheid. De enige manier om het virus in te dammen zodat de restricties opgeheven kunnen worden, is door verantwoordelijk te zijn en de relevante hygiënische en beschermingsmaatregelen te nemen.

Mentaal moet je flexibel zijn en verandering aanvaarden

Mentale flexibiliteit en acceptatie van verandering

Filosofen, sociologen en psychologen proberen te voorspellen hoe de wereld er na de pandemie uit zal zien. Op dit moment kunnen we alleen maar speculeren. Voordat deze tijd aanbreekt, hebben we echter een tussenperiode die echter veel complexer zal zijn.

We hebben het hier over de periode tussen het geleidelijk opheffen van de restricties en de komst van het vaccin. Dus, naast de persoonlijke verantwoordelijkheid die we hierboven noemden, moeten we er alles aan doen om mentaal flexibel te zijn en open te staan voor verandering. Op welke manier? Door bewust te worden van de volgende processen:

  • Acceptatie. Je vroegere manier van leven zal niet terugkeren zoals je zou willen, en de veranderingen kunnen het leven in sommige gevallen onherkenbaar maken.
  • Het vermogen om negatieve emoties te accepteren en ermee om te gaan. Om jezelf voor te bereiden om de lockdown te verlaten, is het essentieel dat je weet hoe je om moet gaan met emoties zoals frustratie, woede en verdriet. Het is normaal om je zo te voelen, maar deze interne emoties mogen niet de overhand krijgen. Je kunt mentaal niet veranderen als je blijft hangen in je frustraties.
  • Aanpassing. Zodra je je bewust wordt van de nieuwe realiteit, moet je beseffen dat je er nooit tegen kunt vechten. Je moet je gewoon aanpassen.
  • Flexibiliteit. Te midden van deze nieuwe situaties moet je projecten kunnen blijven voorbereiden en doelen kunnen stellen. Deze processen vereisen mentale flexibiliteit, creativiteit en het vermogen om te innoveren.

Jezelf voorbereiden om de lockdown te verlaten: hoop, veerkracht en kritisch bewustzijn

Eudald Carbonell, een van de meest prestigieuze archeologen van de mensheid, legde uit dat de huidige pandemie van ons allemaal een hoog niveau van kritisch bewustzijn vereist.

Het proces van de-escalatie (de exitstrategie) en de geleidelijke opmars naar de nieuwe realiteit die ons te wachten staat, vraagt dat we veel moeten heroverwegen. Zowel op sociaal als op globaal niveau.

Gedurende deze tijd hebben velen van ons de kans gehad om over veel aspecten van ons leven na te denken. Het is een tijd geweest om goed in de spiegel te kijken, onszelf beter te leren kennen en onszelf zelfs op de proef te stellen.

Dit alles zou moeten helpen om echte verandering teweeg te brengen. Veranderingen die een wereldwijde impact hebben en hopelijk een betere samenleving creëren.

Aan de andere kant, om ervoor te zorgen dat deze veranderingen ook echt plaatsvinden, moeten we een geschikt intern evenwicht bereiken. Ja, het is legitiem om angst en onzekerheid over de toekomst te voelen.

We kunnen en moeten echter handelen, ondanks onze angst. We kunnen dit doen door met hoop te handelen en met een duidelijke en veerkrachtige mentaliteit. De mensheid heeft een grote kans om vooruit te komen. Laten we ook ons steentje bijdragen! Wellicht ook interessant voor jou

De duistere kant van psychologische kracht
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
De duistere kant van psychologische kracht

Iedereen is wel bekend met de duistere kant uit de Star Wars films. Wat gebeurt er precies om iemand voor deze richting te laten kiezen?