Negen psychologische eigenschappen van onderdanige mensen

Steek je veel energie in het inwilligen van de wensen van anderen? Laat je je eigen behoeften in de steek om die van anderen te bevredigen? Ben je een onderdanige persoon? Zoek uit wat de psychologische eigenschappen van dit profiel zijn.
Negen psychologische eigenschappen van onderdanige mensen

Laatste update: 17 september, 2022

Mensen met een onderdanige persoonlijkheid worden gekenmerkt door het opgeven van wat ze werkelijk willen om andere mensen te behagen. Ze onderwerpen zich inderdaad gewillig aan het gezag en de overheersing van anderen en hebben ook de neiging de mensen om hen heen te vertrouwen om in hun eigen behoeften te voorzien.

Door deze manier om zich tegenover de werkelijkheid op te stellen voelen ze zich vaak machteloos. Bovendien hebben ze moeite om routinematige beslissingen te nemen omdat ze zich incapabel voelen.

De zin van hun leven is opgebouwd rond afhankelijkheid, waarbij ze hun wil aan anderen hebben overgegeven. Bovendien brengt hun gebrek aan zelfvertrouwen hen ertoe hun eigen identiteit en hun verlangens op te geven om alles voor anderen te doen. Ze krijgen niet eens voldoening door hun leven aan anderen aan te bieden, ze willen alleen maar geaccepteerd en geliefd worden.

In dit artikel bekijken we de psychologische kenmerken van de manier van zijn en handelen van mensen die dit type persoonlijkheid vertonen.

Onderdanige mensen

Er zijn verschillende psychologische kenmerken die een onderdanige persoon kenmerken. We belichten negen kenmerken van dit persoonlijkheidstype, volgens de persoonlijkheidsstudie van Millon en Davis (1998).

1. Ontoereikendheid

Een van de belangrijkste kenmerken van onderdanige mensen is een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze hebben de neiging om meewerkend, conformistisch, en daarnaast weinig assertief te zijn. Ze vermijden koste wat kost het middelpunt van de belangstelling te zijn en worden door hun netwerk van vrienden gezien als attent, vrijgevig en vleiend.

In feite zijn mensen in hun omgeving vaak onder de indruk van hun nederigheid, hartelijkheid, zachtmoedigheid en fijngevoeligheid. Achter hun welwillendheid gaat echter een verlangen naar aanvaarding en goedkeuring schuil. Deze behoefte komt duidelijk naar voren als ze geconfronteerd worden met stressvolle omstandigheden, waartegen ze hulpeloos zijn.

De sentimentele en gevoelige inborst die onderdanige mensen kenmerkt, kan hen ertoe brengen uiterst verzoenend te zijn. In feite hebben ze de neiging zich buitensporig op te offeren in hun intermenselijke relaties.

Trieste vrouw
Onderdanige persoonlijkheden hebben weinig zelfvertrouwen.

2. Hulpeloosheid

Onderdanige mensen leren zich met anderen te verbinden door hun identiteit met hen te vermengen, hun verschillen te ontkennen, en uitingen van macht te vermijden. Door zich als weerloos en zwak te tonen, krijgen ze de bescherming, zorg en genegenheid die ze zoeken. Dat komt omdat ze zich onderwerpen aan de wil van anderen.

Onderdanige mensen zien zichzelf als weerloos en incapabel. Daarom schuiven ze hun verantwoordelijkheden op anderen af en laten ze hun eigen zaken in handen. Ze geloven inderdaad dat anderen beter voorbereid zijn op de uitdagingen en moeilijkheden die het leven biedt.

3. Naïviteit

Onderdanige mensen bezitten een beperkt bewustzijn van zowel zichzelf (Spaanse link) als anderen. Ze zijn niet bijzonder introspectief ten opzichte van de problemen die hen omringen en ze hebben de neiging naïef en onkritisch te zijn. In de regel zien ze altijd het goede in de dingen.

Naïviteit leidt ertoe dat ze eenvoudige, onschuldige, en onvolwassen mensen zijn. Ze geloven wat andere mensen hen vertellen om niet met hen in conflict te komen, zelfs als ze het gevoel hebben dat ze oneerlijk behandeld worden.

4. Onbekwaamheid

Onderdanige mensen zien zichzelf als zwak en kwetsbaar als ze alleen zijn. Ze hebben de neiging om zowel hun overtuigingen als prestaties te onderwaarderen. In feite bagatelliseren ze, als ze zichzelf met anderen vergelijken, hun eigenschappen en benadrukken ze hun minderwaardigheid en gebreken.

Dit patroon van zelfhaat is een strategie die ze gebruiken om anderen zich geliefd en gewaardeerd te laten voelen. Het helpt hen om acceptatie van anderen te krijgen omdat het hen in een superieure positie plaatst, die hen vleit.

5. Onrijpheid

Een andere eigenschap van onderdanige of afhankelijke mensen is dat hun ideeën de neiging hebben ongenuanceerd en zelfs een beetje kinderlijk te zijn. Ze zijn voortdurend gedreven om te bewonderen, lief te hebben, en bereid te zijn hun alles te geven. Dat is de enige manier die ze zien om zorg en genegenheid van anderen op te roepen.

Door hun onvolwassenheid hebben de meeste onderdanige persoonlijkheden geleerd dat ze minderwaardig zijn. Daarom geven ze hun ‘meerderen’ een gevoel van nuttigheid, kracht, begrip en bekwaamheid.

6. Introjectie/verloochening

De hulpeloosheid en onbekwaamheid van de onderdanige veroorzaakt dat ze zich leeg voelen en ook dat ze bang zijn om alleen te zijn. Ze gebruiken het afweermechanisme van introjectie om met deze gevoelens om te gaan.

Daarmee internaliseren ze de overtuigingen en waarden van andere mensen. Door zich af te stemmen op de identiteiten en competenties van andere mensen, vermijden ze in feite hun gevoelens van angst (Engelse link) voor hun eigen hulpeloosheid.

Ontkenning is ook een ander kenmerk van subjecten met een onderdanige persoonlijkheid. Dit is te zien aan de naïviteit van hun gedachten. Ze verzachten altijd elk intermenselijk ongemak en de stress die dat oplevert. De manier waarop ze spreken is meestal lief en kleverig, waarmee ze elke vorm van agressiviteit verbergen (of ontkennen).

7. Introversie en verlegenheid

Omdat onderdanige mensen hun verlangens, gevoelens en emoties onderdrukken om anderen te behagen en hun acceptatie en bescherming te verwerven, worden ze uiteindelijk vaak verlegen. Dit betekent dat ze de conflicten vermijden die sociale relaties kunnen opleveren.

8. Emotionele afhankelijkheid

Onderdanige personen hebben ook de neiging een dominante persoon te zoeken aan wie ze de verantwoordelijkheid kunnen overdragen. Bijgevolg worden ze emotioneel afhankelijk van die dierbaren waarvan ze zien dat ze meer gezag hebben.

Huilende vrouw omhelst partner
Emotionele afhankelijkheid verhindert een persoon vrijheid te hebben en autonoom te zijn.

9. Gebrek aan assertiviteit

Onderdanige mensen praten niet over hun standpunten, wensen en behoeften. Dit maakt het vervolgens uiterst moeilijk om te weten wat hun beweegredenen zijn en wat ze willen. De reden dat ze hun eigen belangen niet delen is namelijk dat ze zo elk conflict dat daaruit kan voortkomen kunnen vermijden. Dit getuigt van een duidelijk gebrek aan assertiviteit.

Tenslotte maakt de toestand van deze psychologische dimensies, wanneer ze lijden voortbrengt, psychotherapeutische interventie noodzakelijk.

Dat is de eerste stap en, misschien, de belangrijkste voor de onderdanige om op zichzelf en zijn capaciteiten te gaan vertrouwen. Verder zullen ze leren hun eigen behoeften te bevredigen en van zichzelf te genieten zonder hun eigen identiteit op te geven om anderen te behagen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Chand, S. P., & Marwaha, R. (2022). Anxiety. StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470361/
  • Millon, T. y Davis, R. D. (1998). Trastornos de la personalidad: más allá del DSM-IV. Masson.
  • Fricke, M. F. (2010). Autoconciencia e identidad personal. Península5(1), 99-118.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.