Welke factoren dragen bij aan de ontwikkeling van een eetstoornis?

Welke factoren dragen bij aan de ontwikkeling van een eetstoornis?
Sergio De Dios González

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Laatste update: 12 oktober, 2023

We zijn ons ervan bewust dat er enorm veel mensen zijn met een eetstoornis. Hoewel je vooral over meisjes hoort, zijn er natuurlijk ook jongens die ermee kampen. Bovendien is het bekend dat eetstoornissen allerlei verschillende gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij de mensen die er last van hebben.

Een eetstoornis heeft echter ook gevolgen op psychologisch en sociaal vlak. Interpersoonlijke relaties verslechteren en mensen voelen zich emotioneel steeds minder op hun gemak. Het is een feit dat een eetstoornis het leven van de slachtoffers in gevaar brengt, daarom is het van essentieel belang om te begrijpen welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling ervan. Zodoende kunnen we erop letten en eraan werken. Vergeet niet dat dit soort problemen gemakkelijker te voorkomen zijn dan te genezen!

“Ik wil de persoon zijn die zich goed voelt in haar lichaam en kan zeggen dat ze er dol op is en niets wil veranderen.”

-Emma Watson-

De relatie tussen je lichaamsbeeld en een eetstoornis

Op het gebied van lichaamsbeeld en eetstoornissen moeten we rekening houden met twee concepten: ontevredenheid en vervorming. Het onderschatten of overschatten van je lichaam – het op een vervormde manier waarnemen – kan ervoor zorgen dat je een onwerkelijk gewicht waarneemt.

Dit genereert ontevredenheid over je lichaamsbeeld en veroorzaakt een reeks negatieve emoties die je probeert te reguleren met voedsel. Dit zorgt ervoor dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt waarin je voortdurend op dieet bent om te voldoen aan onrealistische schoonheidsnormen – zo niet meer dan dat.

De meerderheid van de adolescenten en jongeren piekert over zijn gewicht. Wanneer dit gepieker excessief en intens wordt, kan het er echter voor zorgen dat iemand wanhopige maatregelen gaat nemen om maar een beetje af te vallen.

Nog een risicofactor is de body mass index. Studies hebben aangetoond dat het bereiken van adolescentie met een hoge BMI (body mass index), die aangeeft (hoewel dit helemaal niet hoeft te kloppen) dat iemand last heeft van overgewicht, kan leiden tot het ontstaan ​​van een eetstoornis.

“Je bent onvolmaakt, permanent en onvermijdelijk gebrekkig. En je bent mooi.”

-Amy Bloom-

De rol van de samenleving bij eetstoornissen

Natuurlijk moeten we niet vergeten dat ontevredenheid en vervorming van het lichaamsbeeld grotendeels worden gevoed, en in sommige gevallen zelfs worden gecreëerd, door de maatschappij waar we allemaal deel van uitmaken. Dun zijn wordt gezien als mooi en dik zijn als lelijk. Bovendien wordt dun zijn geassocieerd met positieve waarden, zoals jeugdigheid, prestige, een hoog zelfbeeld en elegantie. Kortom, het wordt verkocht als de basisvoorwaarde voor acceptatie.

Tegelijkertijd wordt dik zijn, of iets meer kilootjes hebben dan het ideale gemiddelde, geassocieerd met negatieve waarden zoals slordigheid, gebrek aan wilskracht, vies zijn enz. Dit zorgt ervoor dat mensen vallen voor die ‘wonderdiëten’ waarbij ze in zeer korte tijd enorm veel kunnen afvallen. Dit kan echter zwaar uit de hand lopen. Waardoor deze mensen zichzelf uiteindelijk veel te veel beperkingen opleggen als het gaat om eten.

Vrouw die gemberthee drinkt omdat ze last heeft van een eetstoornis

Dit heeft over het algemeen meer invloed op jonge vrouwen en adolescenten. Maar waarom is dat? Welnu, de noodzaak om dun te zijn wordt cultureel meer benadrukt bij deze groepen. Als gevolg denken heel veel meiden en jonge vrouwen dat ze moeten afvallen om in dit plaatje te passen.

Maar de beste vrienden van iemand spelen ook een rol. Ook opgroeien in een gezin waarin er veel nadruk wordt gelegd op het uiterlijk en de voeding vormt een risicofactor. Hetzelfde kan gebeuren als je vrienden hebt met een eetstoornis; het kan besmettelijk zijn.

“Mijn lichaam is niet perfect. Ik ben niet perfect in vorm, maar dit ben ik en ik ben er dol op.”

-Joanna Krupa-

Kortom…

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij eetstoornissen. Door rekening te houden met deze factoren, kunnen we jongeren helpen om meer zelfrespect en persoonlijke voldoening te ontwikkelen. Iets dat veel verder gaat dan hun lichaamsbeeld en hun gewicht… Doe je best om ook je steentje bij te dragen!

Afbeeldingen met dank aan Jairo Alzate, Jennifer Burk en Dominik Martin. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.