Een moeder is een moeder, niet je beste vriendin

Een moeder is een moeder, niet je beste vriendin

Laatste update: 10 november, 2017

Sommige mensen denken dat de beste relatie die moeder en dochter met elkaar kunnen hebben het soort relatie is waarin ze ‘beste vriendinnen’ zijn. Een dergelijke relatie gaat echter gepaard met het risico dat er na verloop van tijd sprake zal zijn van rivaliteit, een gebrek aan respect, verwarring en zelfs een inbreuk op de privacy. Een moeder is nu eenmaal meer dan een beste vriendin, een moeder is een moeder.

Kinderen hebben een volwassene nodig die een voorbeeld voor hen zal zijn en die laat zien wat autoriteit en respect inhouden. Ze hebben behoefte aan iemand die hen de weg zal wijzen en die hen beschermt en steunt, zodat deze persoon een voorbeeld kan zijn van die emotionele stabiliteit en mentale gezondheid die ze zo hard nodig hebben en die regelmaat in hun leven brengt.

“De toekomst van een zoon is altijd het werk van zijn moeder.”

-Napoleón Bonaparte-

Het probleem met dit soort relaties, waarin moeder en dochter ‘beste vriendinnen’ zijn, is dat de gezonde grens die de moeder-dochter relatie biedt, begint te vervagen. In principe zou dit een band van kameraadschap en educatie moeten zijn. Een vriendschap verandert deze band echter in een bedwingende en overbeschermende relatie ten opzichte van de dochter. Het gevolg hiervan is dat er helemaal geen model van respect en autoriteit kan worden opgebouwd, omdat de moeder wordt gezien als gelijkwaardig.

In dit soort ongezonde en verwarrende relaties, wordt er vaak erg veel onzekerheid gecreëerd bij de dochter, omdat haar keuzes onderworpen zijn aan de kennis en goedkeuring van haar moeder, en de angst dat ze haar moeder zal teleurstellen. Dit teken van overbescherming is nadelig voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de dochter, aangezien het een schadelijke afhankelijkheid creëert tussen moeder en dochter.

Beschermende Moeder Met Haar Baby In Haar Handen, Want Een Moeder Is Een Moeder, Niet Een Beste Vriendin

De verschillende manieren om een moeder te zijn

Wanneer de dochter het idee van een autoriteitsfiguur duidelijk niet begrijpt, dan zal ze hierdoor het gevoel hebben alsof ze niet wordt beschermd. Haar zelfvertrouwen zal schade oplopen. Ze zal twijfelen bij het maken van keuzes en hiermee haar verlangen naar onafhankelijkheid dwarsbomen.

Het gegeven dat moeder en dochter geen beste vriendinnen zijn, betekent absoluut niet dat de twee geen hechte en voor beiden verrijkende band kunnen hebben. Het is echter één ding om vrienden te zijn en volkomen iets anders om moeder en dochter te zijn. Een goede moeder wil ongetwijfeld altijd het beste voor haar dochter. Dit geeft haar echter niet het recht om inbreuk te plegen op de privacy van haar dochter, met het excuus om een hechtere vriendschappelijke band met haar dochter op te kunnen bouwen.

Het is van essentieel belang om de oorsprong van dit fenomeen te begrijpen. In de meeste gevallen, wijst dit gedrag van de moeder op emotionele conflicten aangaande afhankelijkheid. En in sommige gevallen gaan deze conflicten gepaard met depressie en de angst dat haar dochter dezelfde fouten zal maken als zij. Als dit het geval is, dan is het eigenlijk aan de moeder om deze conflicten zelf op te lossen, alleen of met de hulp van een professional.

Moeder Met Haar Twee Dochters

Hoe kun je deze relatie verbeteren?

Dochters weten dat ze hun vrienden niet per se hoeven te gehoorzamen. En dit is precies de reden waarom een moeder wel liefdevol moet zijn, maar tegelijkertijd ook streng.

Daarnaast hoeft een dochter eigenlijk niets te weten over de persoonlijke problemen van haar moeder. Dit zal namelijk alleen maar ongegronde angsten, verdriet en verwarring creëren ten opzichte van de relatie tussen haar ouders.

Aanbevolen wordt dat dit soort relaties transparant zouden moeten zijn. Het is belangrijk om vertrouwen op spontane wijze op te bouwen, niet geforceerd. Als dit niet gebeurt, dan kan er een permanente staat van angst en wantrouwen ontstaan, wat op een gegeven moment over zal gaan in emotionele vermoeidheid, iets dat eigenlijk voorkomen had kunnen worden.

Als daarentegen zowel moeder als dochter problemen tussen elkaar ervaren, dan zouden ze hier openlijk over moeten kunnen praten. Het is niet gezond om te zwijgen over dingen die eigenlijk een bron van irritatie kunnen zijn. Dit soort dingen moeten gezamenlijk besproken worden, altijd in een sfeer van oprechtheid en respect. Op deze manier zal de relatie tussen moeder en dochter gezond en vrij zijn.

Wat beiden zouden moeten leren

De dochter zou moeten begrijpen dat er zich keuzes voor zullen doen in haar leven die haar moeder voor haar moet maken, dit geldt met name als ze nog minderjarig is. Stel je eens voor hoeveel woede er zou kunnen ontstaan als deze keuzes gemaakt zouden worden door een vriend. Wat een moeder vergeven kan worden, kan een vriend niet altijd vergeven worden.

Moeder En Dochter Die Samen Zitten Te Picknicken

Misverstanden tussen moeder en dochter kunnen altijd worden opgelost. Het is echter belangrijk dat je hier het juiste moment voor kiest. Voeg aan de genegenheid en het vertrouwen dat reeds bestaat gewoon een beetje gezond verstand toe, zodat meningsverschillen of mogelijke onenigheden die zich voor kunnen doen goed kunnen worden afgehandeld.

Het is belangrijk dat de dochter leert om haar eigen problemen zelf op te lossen en daardoor onafhankelijker te worden. Laat haar weten dat je er als moeder altijd voor haar zult zijn, dat je haar zult steunen en adviseren, zoals alleen een moeder dit kan. De dochter moet ook begrijpen dat sommige aspecten van haar leven privé zijn, alleen voor zichzelf. Er zou geen misbruik moeten worden gemaakt van de mate van vertrouwen, omdat iedereen zijn eigen verhaal heeft en zijn eigen leven moet leiden.

En hoe zit het met jou, hoe denk jij hierover?  Wellicht ook interessant voor jou

Jouw moeder zal er zijn, zelfs als de rest is weggegaan
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Jouw moeder zal er zijn, zelfs als de rest is weggegaan

De meeste moeders houden van ons en zorgen voor ons met ongelooflijke verantwoordelijkheid en toewijding. Jouw moeder zal er zijn, zelfs als de res...