Mijn familie weet niet wie Noam Chomsky is

Noam Chomsky was een zeer relevante figuur in de 20e eeuw vanwege al zijn bijdragen aan de taalkunde, filosofie, psychologie en andere disciplines.
Mijn familie weet niet wie Noam Chomsky is
Roberto Muelas Lobato

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Roberto Muelas Lobato.

Laatste update: 06 november, 2023

Ik was laatst een film aan het kijken, waarin er een scène voorkwam die mijn aandacht trok. Een zeer onconventionele familie vierde de verjaardag van Noam Chomsky. Een van de kinderen werd erg boos op de vader omdat hij het had gevierd. Hij zei dat hij kerst wilde vieren zoals alle andere kinderen. Zijn vader gaf hierop een strikt antwoord: wil je liever een neppe magische elf vieren of de verjaardag van een man die vecht voor mensenrechten en begrip?

De arme jongen kon niets bedenken om zijn wens om Kerstmis te vieren te ondersteunen. Deze scène trok mijn aandacht niet alleen omdat het de overtuigingen van miljoenen mensen in diskrediet brengt, maar ook omdat niemand met wie ik de film keek wist wie Noam Chomsky was. Een van hen zei zelfs: “Wie is Noam Chomsky?”

Graffiti van Noam Chomsky

Bijdragen aan taalkunde

Noam Chomsky is een vooraanstaand taalkundige, filosoof, activist en politieke analyticus. Hij wordt geassocieerd met de meest radicale en kritische politieke stromingen in de Verenigde Staten. Hij is misschien het best bekend voor zijn werk in de taalkunde. Zo ontwikkelde hij een theorie over taalverwerving waar mensen honderden pagina’s over hebben geschreven.

Chomsky stelde voor dat onze hersenen vanaf het moment dat we geboren worden, een aangeboren vermogen hebben om taal te leren en bijna instinctief te gebruiken. Velen zijn het zelfs vandaag de dag nog met hem eens. Bovendien haalde het alle eerdere theorieën onderuit die zeiden dat taal alleen verworven kon worden door het te leren.

Zijn theorie veronderstelde dat er universele grammaticale principes bestaan voor alle talen. Dit verklaarde hoe het kan dat kinderen zo snel kunnen leren praten. Ook verklaart het waarom eigenlijk alle kinderen dezelfde fasen doorlopen bij het leren van een taal en waarom ze dezelfde fouten maken.

“In het ene na het andere geval zien we dat conformiteit de gemakkelijke manier is, en het pad naar privilege en prestige; dissidentie brengt ​​persoonlijke kosten met zich mee die ernstig kunnen zijn.”

-Noam Chomsky-

Politiek activist

Sommige mensen beschouwen Chomsky als de belangrijkste intellectueel van onze tijd. Dat komt mede door zijn werk als activist. Chomsky ziet zichzelf als een anarchist, met name in de traditie van het anarchosyndicalisme, en hij is een groot voorstander van burgerlijke ongehoorzaamheid. Een voorbeeld dat Chomsky gebruikt om zijn positieve houding tegenover activisme te verklaren is dit:

Stel je voor dat je ‘s nachts over straat loopt. Opeens zie je dat er aan de overkant van de straat iemand in elkaar wordt geslagen. Zonder erover na te denken loop je richting het stoplicht om het slachtoffer te helpen. Maar het stoplicht staat op rood. Wat zou je doen?

Oversteken terwijl het stoplicht op rood staat is illegaal. Dat betekent dat als je oversteekt, je de wet overtreedt. Als je echter niet meteen oversteekt en wacht tot het groen wordt, is het misschien te laat voor het slachtoffer.

Het punt van dit verhaal is dat het af en toe een goede zaak kan zijn om de wet te overtreden. Buiten de wet om handelen kan positief zijn zolang we het doen voor een goede morele zaak. In het voorbeeld hierboven zou je het doen om een ander te helpen. Chomsky denkt dat de illegaliteit van de regering niet altijd overeenkomt met wat mensen feitelijk als illegaal beschouwen.

Noam Chomsky die aan het woord is

Noam Chomsky is een verdediger van mensenrechten

Als reactie op de Vietnamoorlog begon Chomsky aan een pad om kritiek te uiten op het gebrek aan democratie in landen zoals de Verenigde Staten. Hij heeft altijd het gebrek aan symmetrie verdedigd tussen de publieke opinie en de beslissingen die politici nemen. Hij steunt het gebruik van ‘grassroots-bewegingen’ om de politieke macht onder druk te zetten en echte verandering teweeg te brengen.

Hoewel hij zichzelf ook als een zionist ziet, heeft Chomsky tevens veel kritiek geleverd op Israël. Hij ondersteunt de kibboetslevensstijl nog steeds als een sociaal alternatief. Hij was een van de voornaamste voorstanders van het boycotten van Israël, een beweging die werd gedreven door BDS (Boycott, Divest en Sanction). De beweging probeert politieke en economische druk uit te oefenen op Israël om een ​​einde te maken aan de bezigheden van dit land.

“We moeten niet op zoek gaan naar helden, we moeten op zoek gaan naar goede ideeën.”

-Noam Chomsky-

De media en manipulatie van het publiek

Hij argumenteert ook dat iedereen zou moeten deelnemen aan de politiek. Niet alleen professionals zoals journalisten, intellectuelen of politici. Een van zijn belangrijkste bijdragen hier is zijn analyse van de media. Hier zijn enkele van zijn conclusies:

  • De media verleggen onze aandacht van de belangrijke problemen.
  • De media zullen ons een onaanvaardbare manier om dingen te doen beetje bij beetje voorschotelen, zodat we het zonder gedoe accepteren.
  • Ze zullen mensen helpen om een impopulair besluit te accepteren door het ‘pijnlijk maar noodzakelijk’ te laten lijken. Op die manier bereiken ze een publieke acceptatie die ze later kunnen gebruiken.
  • Ze steunen op de emotionele factor om de rationele analyse en het kritische denken van mensen te laten kortsluiten.
  • Ze verspreiden de overtuiging dat het in de mode is om dom en onbeschaafd te zijn.
Noam Chomsky die op een bord schrijft

Nu je iets meer over Noam Chomsky hebt geleerd, en je denkt dat het inderdaad belangrijk zou zijn om zijn verjaardag te vieren, onthoud dan de datum 7 december. Zoals Chomsky zei:

“Als je aanneemt dat er geen hoop is, garandeer je dat er geen hoop zal zijn. Als je ervan uitgaat dat er een instinct is voor vrijheid, dat er kansen zijn om dingen te veranderen, dan bestaat er een mogelijkheid dat je een bijdrage kunt leveren aan een betere wereld.” 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.