We luisteren niet om op te letten, maar om te reageren

We luisteren niet om op te letten, maar om te reageren

Laatste update: 23 mei, 2017

We horen wel, maar we luisteren niet. We leven in een maatschappij waarin we niet altijd geïnteresseerd zijn in hetgeen anderen te zeggen hebben, omdat het enige dat telt onze eigen overtuigingen zijn. Luisteren is een houding in het leven die niet altijd beoefend wordt.

Volgens meerdere studies die uitgevoerd werden door Daniel Goleman, zijn de mensen die succesvol zijn op professioneel vlak vaak ontvankelijker en zijn ze in staat meer interesse te tonen. Mensen die in staat zijn hechte banden op te bouwen en werkelijk te luisteren hebben meer controle over verschillende soorten situaties en menselijke voorzieningen.

Hij die in staat is om te luisteren, neemt zijn stilte waar, zelfs het meest subtiele gebaar van de persoon die voor hem staat, want praten is een noodzaak, maar luisteren is een kunst die niet iedereen beheerst.

Communicatie bestaat niet uit het uitzenden van berichten tussen twee of meer mensen. Communicatie is ook afhankelijk van onze persoonlijkheid, onze emotionele intelligentie en ons empathisch vermogen. Wij nodigen je uit hier even op te reflecteren.

Luisteren

‘Mentaal geruis’ beperkt jouw vermogen om te luisteren

We praten veel te veel, maar luisteren niet. Volgens de econoom en omroeper Otto Sharmer, zouden mensen een opening moeten creëren die direct voortkomt uit hun hart. Dat is de manier waarop ze toegang kunnen krijgen tot de diepste niveau’s van hun emotionele waarneming en hoe ze ontvankelijker kunnen worden voor de wereld en de mensen om hen heen.

Als de natuur ons oren heeft gegeven, dan was dit niet alleen zodat we in staat zouden zijn om te horen, maar ook om te luisteren. Als we hier in ons dagelijkse leven niet toe in staat zijn of er niet goed genoeg in zijn, dan komt dit door de onderbrekingen van dat ‘mentale geruis’:

  • We luisteren op de ‘automatische piloot’ en met gewoontes die we onszelf hebben aangeleerd, waarbij we niet willen dat anderen ons overtuigen van dingen die we zogenaamd al weten.
  • We zijn alleen maar bezig met onszelf en met het ‘maar dat weet ik al…’
  • Vaak zijn we geneigd om ons luistervermogen te beperken tot de dingen die selectief onze overtuigingen bevestigen.

Als ons vermogen om connecties met elkaar op te bouwen de basiswet vormt voor menselijke relaties, dan zouden we deze individualiteit en dat gerucht van individualisme dat gebaseerd is op het hek dat rondom het woord ‘ik’ geplaatst is, aan de kant moeten zetten, zodat we onszelf op een gepaste manier open kunnen stellen voor onze omgeving. Wij leggen uit hoe je dit kunt doen.

Luisteren

Actief luisteren: een alledaagse superkracht

Wil je de mensen om je heen beter kunnen begrijpen? Wil je dat je vrienden en familie het gevoel hebben dat ze jou beter kunnen begrijpen? Wil je meer kans hebben om te krijgen wat je wil?… Lees meer.

Wanneer we luisteren met ons hart, dan is dit een ware kunstvorm

Wilbur Schramm, erkend deskundige op het gebied van communicatiemodellen, legt uit dat het bij het in stand houden van een dialoog niet gaat om de boodschap zelf, maar om de emotionele gemoedstoestand van beide gesprekspartners. Dit kan samengevat worden als ‘Ik geef antwoord met wat ik voel en niet op basis van wat ik hoor’.

Onze gedachten praten voortdurend tegen ons: een hele reeks aan in elkaar geweven geruchten uit het verleden, onvervulde verlangens, angst, beperkende houdingen, strenge overtuigingen, zorgen en emoties. Soms is het bijna onmogelijk om je hier van los te maken om in contact te komen met de persoon die voor je staat.

Als je gedachten je voortdurend in de val lokken met al dat lawaai, hoe denk je dan dat je vermogen om te luisteren zal zijn?

Luisteren

Leg je gedachten stil en ‘rem af’

Zoals je waarschijnlijk wel weet is ‘langzame’ beweging tegenwoordig helemaal hip. Eigenlijk is dit een filosofie die we allemaal zouden moeten omarmen, omdat we allemaal altijd maar willen dat ons bestaan zich snel voortbeweegt.

Denk eens na over je vermogen om een beetje af te remmen, zodat je controle kunt krijgen over de dingen om je heen en je je geest kunt bevrijden om het heden meer te waarderen. Koppel jezelf iedere dag los van lawaai van buitenaf (je telefoon, het verkeer, de televisie), zodat je je kunt richten op dat innerlijke geruis en dit uit de weg kunt ruimen.

Ontwikkel je intuïtie

Wat heeft onze intuïtie te maken met ons vermogen om te luisteren? Intuïtief zijn houdt in dat je het vermogen hebt om dingen te veronderstellen voordat je begint te luisteren. Het houdt in dat je weet wanneer je met een open hart en een heldere geest moet opletten, zonder vooroordelen of vooringenomen overtuigingen.

Soms is het al voldoende om de persoon die tegen je praat met een glimlach en een oprechte blik aan te kijken om hem te laten zien dat je hem begrijpt. De emoties van anderen aanvoelen houdt in dat je tijdens een gesprek gebruik maakt van je empathisch vermogen. Het houdt in dat je hechtheid en begrip biedt. Weten hoe je anderen kunt aanvoelen, houdt in dat je in staat bent om precies op het juiste moment alles te zeggen wat nodig is, en niet dat je achteraf met dingen in je hoofd zit als ‘Ik had het tegen hem moeten zeggen’, ‘Ik had ja of nee moeten zeggen’, Ik had moeten zeggen dat we het wel nog een keer konden proberen…’

Wees ontvankelijk voor het standpunt van anderen, stel jezelf in staat om te voelen en leren

We praten veel te veel en luisteren niet naar de mensen om ons heen zoals we naar ze zouden moeten luisteren. Terwijl hun meningen en ervaringen misschien wel interessant of verrijkend voor ons zouden kunnen zijn.

We leven in een wereld waarin we meer geïnteresseerd zijn in de dingen die onze vrienden op hun sociale netwerkpagina plaatsen, dan hen fysiek bij te staan om te luisteren naar wat ze ons misschien te vertellen hebben. Wees ontvankelijk voor alles om je heen, wees ruimdenkend en geef jezelf de kans om vrijer en nieuwsgieriger te zijn. Soms kan een simpel gesprekje al de aanleiding zijn voor een ware openbaring, een werkelijke persoonlijke verandering. Daag jezelf uit om dit te ervaren.

Luisteren is alsof je het gevoel hebt dat die andere persoon deel van je uitmaakt, zonder barrières, door empathisch, vrij en oprecht zijn bestaan te omarmen…

Luisteren

Het geheim van goede communicatie

Met communicatie bedoelen we expliciet alle soorten acties die erop gericht zijn een boodschap over te brengen op andere mensen, die dan vervolgens de strekking van onze woorden en of daden verstaan… Lees meer.