Loyale mensen: vasthouden aan je principes

Je kunt iemand niet dwingen om loyaal te zijn. Loyaliteit is een vrijwillige daad waarbij je kiest aan wie of wat je je toewijding, respect en genegenheid wilt geven. Maar voor je geheel respectvol kunt zijn tegenover anderen, moet je eerst jezelf respecteren. 
Loyale mensen: vasthouden aan je principes

Laatste update: 27 oktober, 2019

Loyale mensen zijn vooral eerlijke mensen. Ze leven hun leven volgens een code die altijd aansluit bij hun waarden en hun toewijding om respectvol te zijn tegenover andere mensen. Er is voor hen geen ruimte voor verraad, leugens of zelfzuchtige acties. Loyaliteit is een fascinerend, diepgaand concept dat veel verder gaat dan vertrouwen.

Als je je afvraagt wat de oorsprong is van het concept loyaliteit, heeft de antropologie een interessant antwoord. Volgens deze wetenschap was loyaliteit een overlevingsmechanisme in ons verleden. Toen het leven van onze voorouders vol zat met gevaren en ontberingen, was het ontvangen van hulp en steun van andere mensen de sleutel tot overleven.

Maar zo zit de wereld nu niet meer in elkaar. En toch hebben we nog steeds het gevoel van intimiteit en veiligheid nodig van de betekenisvolle mensen in ons leven, om ons goed te voelen.

Kort gezegd betekent dit dat je iemand anders je aandacht, respect en toewijding moet geven, evenals de wetenschap dat je hen niet zult verraden en geen verborgen motivaties hebt.

Sommige mensen zeggen dat loyaliteit een noodzakelijke waarde is, maar een die met uitsterven bedreigd is. Er zijn echter meer loyale mensen dan je zou denken. Dat gezegd hebbende is het toch belangrijk om te weten wat het betekent om loyaal te zijn.

Het kan makkelijk zijn om in gedragingen te vervallen waar dat idee van loyaliteit onregelmatig begint te worden. Laten we het daarom eens nader bekijken.

“Meester, ga door en ik zal U tot de laatste zucht volgen met waarde en loyaliteit.”

-William Shakespeare_

Hoe zijn loyale mensen?

Hoe zijn loyale mensen

Seneca zei dat loyaliteit begint met vertrouwen. Maar zoals we hierboven vermeldden, gaat loyaliteit veel dieper dan dat. Het is veel complexer en specifieker. Ten eerste zijn loyale mensen boven alles trouw aan hun eigen principes. Dat is de basis van loyaal gedrag: ze houden zich altijd aan hun principes en aan wat ze als goed beschouwen.

Loyaliteit, een verplichting om het juiste te doen

Loyaliteit stamt af van het oude Latijnse woord ‘legalis’, of wel ‘legaal’. Daarom is er een gevoel van integriteit en toewijding, een verplichting om altijd het juiste te doen. Maar wat betekent dit voor je relaties?

Nou, het betekent bijvoorbeeld dat zelfs als je je relatie met een partner of vriend verbreekt, je nog steeds respectvol met elkaar om moet gaan. Je mag hun geheimen nooit onthullen, bekritiseren of anderszins iets doen dat hen op welke manier dan ook zou kunnen schaden.

Na vertrouwen komt loyaliteit. Zelfs als de eerstgenoemde verdwijnt en je niet langer een band met iemand hebt, betekent dit niet dat je het diepe gevoel van respect voor deze persoon moet verliezen. Uiteindelijk is dit een deugd die zowel nobel als wenselijk is.

Je kunt iemand niet dwingen loyaal aan jou te zijn

Laten we eerlijk zijn, als er tegenwoordig één ding van ons wordt geëist, is het onze loyaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor op ons werk, waar je loyaal moet zijn aan een bedrijf of een set regels. Het geldt ook met betrekking tot je gezin. Veel families eisen dat je exact dezelfde waarden, gewoonten en rituelen hanteert als zij.

Dat is absoluut de duistere kant van loyaliteit, de kant waar mensen met kracht proberen je ertoe te bewegen verbintenissen aan te gaan, door vergelijkbaar gedrag te eisen en het zelfrespect te schaden.

We willen volledig duidelijk zijn: loyale mensen zijn dit niet vanwege een verplichting. Ze zijn niet loyaal aan hun partner, familie of vrienden omdat andere mensen zeggen dat ze het moeten zijn. Ze kiezen ervoor om vanuit zichzelf loyaal te zijn, in overeenstemming met hun eigen principes. Hun gevoelens en acties zijn in harmonie.

Het is geen daad van onderwerping of vervreemding. Ware loyaliteit is een oefening van morele moed, waarbij je ervoor kiest om altijd consistent te zijn met je principes.

Dat betekent bijvoorbeeld niet loyaal aan iedereen zijn. In het bijzonder hebben we het over mensen die eisen dat ze zich gedragen of op een manier denken die tegen hun eigen principes ingaat.

Een groep vrienden

Loyale mensen zijn oprecht, niet neerbuigend en zullen je helpen groeien

Loyale mensen zullen nooit neerbuigend tegen je zijn. Het zijn niet het soort mensen dat ja tegen alles zegt, nooit bezwaar maakt, of je steunen bij alles wat je doet en bij elke beslissing die je neemt, hoe twijfelachtig het ook is. Nee, loyaliteit is oprechtheid en een actieve betrokkenheid bij het welzijn van andere mensen.

Dat betekent dat als ze het gevoel hebben dat ze je wat af moeten remmen, je ergens voor moeten waarschuwen of je ogen moeten openen voor iets dat je niet ziet, zullen ze dat altijd doen. Ze handelen volgens vaste waarden, niet volgens een gevoel van dienstbaarheid of passiviteit.

Ze willen wat het beste voor je is en zullen je altijd de waarheid vertellen, zelfs als het pijn doet. Ook laten ze je je fouten zien, en plaatsen waar je nog kunt groeien.

Je kunt zien dat loyaliteit niet zo eenvoudig is als je misschien dacht. Het is ook niet iets dat iemand je kan dwingen te zijn. Loyaliteit is een interne, geen externe kracht. Het moet altijd in overeenstemming zijn met een stel kernwaarden op basis van respect en integriteit.

Tot slot, loyale mensen praten ook niet alleen. Ze gaan verder dan woorden en zetten hun loyaliteit om in daden, in welke omstandigheid of situatie dan ook. Wellicht ook interessant voor jou

Luisteren zonder empathie: niet emotioneel verbonden
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Luisteren zonder empathie: niet emotioneel verbonden

Luisteren zonder empathie is als kijken zonder te zien. Het is alsof je met je hoofd knikt, terwijl je geest is losgekoppeld van wat er om je heen ...  • Van Vugt, M., y Hart, CM (2004). La identidad social como pegamento social: los orígenes de la lealtad grupal. Revista de personalidad y psicología social , 86 (4), 585–598. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.4.585

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.