Lief dagboek, sorry dat ik je weer kom lastigvallen: weinig zelfvertrouwen

Lief dagboek, sorry dat ik je weer kom lastigvallen: weinig zelfvertrouwen

Laatste update: 15 februari, 2017

Mensen met weinig zelfvertrouwen zien zichzelf niet direct als waardeloos of slecht, maar ze zeggen maar weinig positiefs over zichzelf. Dit komt hen natuurlijk duur te staan, want het gaat gepaard met ongelukkigheid en wanhoop.

Bij mensen met weinig zelfvertrouwen vinden we ongelukkigheid, frustratie en wanhoop als de grootste problemen in het leven. Dit is gebaseerd op problemen met zelfacceptatie en zelfvertrouwen.

Om deze reden is het heel belangrijk om na te gaan hoe we ons voelen over onszelf, want de relatie tussen weinig zelfvertrouwen en persoonlijke problemen is sterk en komt op meerdere manieren tot uiting. Laten we hier eens naar kijken…

Eenzaamheid

Ik kan niet van mezelf houden. Heb ik weinig zelfvertrouwen?

Weinig zelfvertrouwen is synoniem aan een slecht zelfbeeldEen persoon met weinig zelfvertrouwen keurt zichzelf af of onderwaardeert zichzelf en is vaak ontevreden met zichzelf en de dingen die hij of zij doet.

Vaak ontstaat een gebrek aan zelfvertrouwen door een vroege sociale afwijzing, angst door niet worden wat hij of zij zou willen zijn en veel verdriet vanwege het niet waarmaken van de verwachtingen.

Onderzoekers zijn het er nog niet over eens hoe de verschillende manieren waarop dit construct ontstaat te spiegelen. En de meeste middelen die vandaag de dag beschikbaar zijn voor ons bekijken zelfvertrouwen op een directe en zelf-gerapporteerde manier. Een van de meest gebruikte schalen om zelfvertrouwen te meten, is de zelfvertrouwensschaal van Rosenberg.

Wegkijken

Dus, als je een kort overzicht wilt hebben van je zelfvertrouwen, kun je dit snel doen door deze volgende tien zinnen naar eerlijkheid te beantwoorden.

De eerste vijf zinnen moeten worden beantwoord door middel van de volgende antwoorden: 

helemaal mee eens = 3 punten
mee eens = 2 punten
niet mee eens = 1 punt
helemaal niet mee eens = 0 punten

  1. Over het algemeen ben ik tevreden met mezelf en vind ik dat ik een persoon ben die waardering verdient.
  2. Ik heb het idee dat ik een paar goede eigenschappen heb.
  3. Ik ben in staat om dingen net zo goed als anderen te doen.
  4. Ik heb een positieve houding tegenover mezelf.
  5. In het algemeen ben ik tevreden met mezelf.

De volgende vijf zinnen moeten worden beantwoord door middel van de volgende antwoorden:

helemaal niet mee eens = 3 punten
niet mee eens = 2 punten
mee eens = 1 punt
helemaal mee eens = 0 punten

  1. Soms voel ik me helemaal waardeloos.
  2. Ik heb weinig om trots op te zijn.
  3. Ik zou willen dat ik mezelf meer respecteerde.
  4. In het algemeen voel ik me een mislukking.
  5. Soms denk ik dat ik geen goed mens ben.

Tel de punten bij elkaar op en bekijk het resultaat in het volgende overzicht:

Hoger dan 30: veel zelfvertrouwen
Dit wordt beschouwd als normaal en gezond.

15 tot 25: gemiddeld, normaal zelfvertrouwen
Er zijn geen grote problemen met het zelfvertrouwen, maar het kan geen kwaad het te verbeteren.

Lager dan 15: weinig zelfvertrouwen
Er zijn duidelijk problemen met het zelfvertrouwen.

Opgesloten in je Hoofd

Het psychologische profiel van iemand met weinig zelfvertrouwen

Als je het psychologische profiel van een persoon met weinig zelfvertrouwen bekijkt, moeten we ons afvragen of die persoon extreme afwijzing tegenover zichzelf ervaart of het gaat om een vervorming van hun kwaliteiten en vaardigheden die ervoor zorgt dat ze zich alleen op het negatieve richten.

Er is bewijs dat om te verbeteren, mensen met weinig zelfvertrouwen zichzelf in een meer positiever licht moeten zien. Het probleem is dat als iets hun gevoel van waarde aantast, ze maar weinig redenen vinden om hun positieve kwaliteiten te laten zien.

Mensen met weinig zelfvertrouwen beschrijven zichzelf vaak op een minder enthousiaste manier. Het gebeurt vaak in termen zoals ik vind mezelf best vriendelijk of gemiddelde intelligentie.  Ze hebben de neiging zich veel verantwoordelijker te voelen voor gebeurtenissen dan ze eigenlijk zijn. Ook als er iets positiefs gebeurt, geloven ze niet dat er een band is tussen de gebeurtenis en hun persoonlijke kenmerken en gedrag.

Zelfbeeld

Mensen met een laag zelfvertrouwen hebben de neiging om te geloven in slecht gedefinieerde of overdreven doelen, zodat ze denken dat ze absoluut alles wat ze zich voorstellen moeten krijgen. Ze hebben minder vaardigheden om met dingen om te gaan en boycotten zichzelf soms in het bereiken van hun doelen. Dit houdt hun negatieve beeld van zichzelf in stand.

Zoals we zien is een laag zelfvertrouwen een gebrek aan genegenheid voor jezelf. Om het gevoel van eigenwaarde te verbeteren, moeten we voorkomen dat we onszelf vergelijken met anderen, werken om het negatieve in het positieve om te zetten en een persoonlijke strategie ontwikkelen die ons in staat stelt om onszelf op een positieve manier te zien. Als dat zeer pijnlijk blijkt te zijn, moeten we zo snel mogelijk een psycholoog raadplegen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.