Kusfobie of philemafobie

Mensen met philemafobie zijn bang om te kussen, gekust te worden, en zelfs om andere mensen te zien kussen. Hier leggen we de oorzaken, symptomen, en meest effectieve behandelingen uit.
Kusfobie of philemafobie

Laatste update: 15 juli, 2022

Philemafobie is de angst voor kussen, zoenen, of gekust worden. Het heeft niet alleen betrekking op hartstochtelijke kussen, die een hoge mate van intimiteit impliceren, waar velen misschien niet op voorbereid zijn. Het kan ook gaan om een eenvoudige kus op de wang, als begroeting, of wanneer je iemand ontmoet.

Zoals alle specifieke fobieën is philemafobie een angststoornis die gepaard gaat met een irrationele, buitenproportionele, en aanhoudende angst, veroorzaakt door een voorwerp of situatie; in dit geval kussen. Hoewel de angst door de persoon als irrationeel herkend wordt, is hij niet in staat er controle over te krijgen.

Om beter te begrijpen waar deze fobie uit bestaat, bekijken we de kenmerken, symptomen en oorzaken ervan, en de meest effectieve behandelingen om er overheen te komen.

Kenmerken van philemafobie

Philemafobie gaat verder dan de eenvoudige angst of nervositeit die veel mensen kunnen ervaren als ze gaan zoenen of gekust worden.

Het is bijvoorbeeld heel gewoon om angstig te worden als je een persoon die je leuk vindt voor de eerste keer gaat zoenen. Dit heeft echter niets te maken met philemafobie, want het gevreesde voorwerp is niet de kus zelf. In feite gaat het om andere aspecten, zoals een relatie met die persoon beginnen, afgewezen worden, of ontdekken dat hij of zij er niet hetzelfde over denkt.

Bij philemafobie daarentegen is het gevreesde voorwerp de kus zelf. Daarom zijn lijders bang om te zoenen, om gekust te worden, en zelfs om andere mensen te zien zoenen.

Dat gezegd hebbende, wil deze angst als een angststoornis beschouwd worden, dan moet aan de volgende kenmerken voldaan zijn:

  • De angst die voor het gevreesde voorwerp ervaren wordt, staat niet in verhouding tot de eisen van de situatie.
  • De angst die de persoon ervaart gaat zijn wil te boven. Dit betekent dat ze de gewaarwordingen van schrik en angst die hen overmeesteren niet kunnen beheersen.
  • Ze kunnen de angst die ze in deze situaties voelen niet verklaren of rechtvaardigen. In feite zien ze er geen zin in en begrijpen dat het irrationeel is, maar kunnen er niets aan doen.
  • De angst is zo groot dat ze er systematisch toe gebracht worden elke situatie te vermijden waarin de handeling van het zoenen zou kunnen voorkomen.
  • Hun angst is maladaptief en veroorzaakt relationele problemen.
Vrouw deinst terug voor een kus
Inde regel liggen achter de zoenfobie andere geassocieerde angsten.

Symptomen van philemafobie

Philemafobie vertoont dezelfde symptomatologie als andere specifieke fobieën. Het enige aspect dat haar van andere soorten onderscheidt is inderdaad de stimulus die haar veroorzaakt: kussen.

In het algemeen is het meest kenmerkende symptoom van elke fobie het ervaren van grote hoeveelheden angst bij blootstelling aan het gevreesde element. Deze angst kan zich uiten in een paniekaanval of een meer algemeen gevoel van angst. Ook is de gewaarwording erger naarmate de persoon dichter bij de gevreesde prikkel is.

Tot de meest kenmerkende angstige uitingen van philemafobie behoren de volgende:

  • Lichamelijke symptomen. Snelle hartslag, zweten, trillen, kortademigheid, licht in het hoofd, duizeligheid, benauwdheid op de borst, misselijkheid, verhoogde spierspanning, en hoofdpijn.
  • Psychologische symptomen. Indringende gedachten waarin de lijder meent dat kussen gevaarlijk is. Ze kunnen bijvoorbeeld geloven dat ze ziekten overbrengen.
  • Gedragsmatige verschijnselen. Vermijding van de situatie door de gevreesde prikkel.

Verwante fobieën

De meeste patiënten met een angststoornis hebben meer dan één specifieke fobie. Philemafobie gaat meestal gepaard met een van de volgende problemen.

Mysofobie

Dit is een irrationele en overdreven angst om met ziektekiemen besmet te zijn. Het brengt de lijder ertoe te geloven dat hij, door door een ander gekust te worden, een ziekte zou kunnen oplopen. In deze gevallen denken ze dat er in het speeksel kiemen of bacteriën kunnen zitten die schadelijk zijn voor hun lichaam.

Halitofobie

Philemafobie kan ook met halitofobie te maken hebben. Deze bestaat uit een overdreven angst voor slechte adem, zowel bij zichzelf als bij andere personen. Vanzelfsprekend kan dit een afkeer van zoenen veroorzaken.

Hafefobie

Dit is de irrationele angst voor aanraking. Lijders kunnen een buitensporige angst ervaren voor elke kus, zelfs die op de wang.

Oorzaken van philemafobie

Er zijn verschillende psychologische theorieën die het ontstaan van specifieke fobieën verklaren. In feite kunnen er veel factoren zijn die ze uitlokken:

Conditionering

Cognitief-gedragsmatige theorieën verklaren het ontstaan van fobieën door klassieke conditionering (Spaanse link). Die suggereert dat iemand een voorheen neutrale stimulus (zoals zoenen) kan associëren met aversieve stimuli, tot het punt dat je er helemaal bang voor wordt.

Volgens dit perspectief blijft de angst aanhouden door vermijdingsgedrag.

Overtuigingen en opvoedingsstijlen

Er is ook voorgesteld dat religieuze of culturele overtuigingen een rol spelen bij het ontstaan van philemafobie. Zo zouden opvoedingsstijlen en vroege ervaringen bepalende factoren kunnen zijn bij het ontstaan van deze soort angst.

Trauma’s

De ervaring van een seksueel trauma (zoals het ondergaan van een aanranding) zou een andere factor kunnen zijn die het ontstaan van philemafobie verklaart.

Aangenomen wordt dat de oorzaak van deze psychologische verandering multifactorieel is. Met andere woorden, het bevat opvoedkundige aspecten, leren, overtuigingen, vroege ervaringen, en persoonlijkheidskenmerken.

Angstige vrouw
Traumatische ervaringen in verband met seksualiteit of een relatie kunnen philemafobie veroorzaken.

Behandelingen voor philemafobie

Gelukkig kunnen fobieën overwonnen worden. De meest effectieve behandeling is psychologische therapie. De therapie die het meest effectief is gebleken bij het overwinnen van fobieën is cognitieve-gedragstherapie.

Deze richt zich op de vervormde gedachten en het maladaptieve gedrag die de patiënt angst aanjagen, en biedt hem de nodige hulpmiddelen om op elke crisis zo goed mogelijk te reageren.

Cognitieve therapie op basis van mindfulness is ook effectief gebleken bij de behandeling van angststoornissen. Tenslotte wordt in ernstige gevallen de toediening van medicijnen zoals anxiolytische geneesmiddelen aanbevolen. Ze moeten echter altijd gecombineerd worden met psychotherapie.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • American Psychiatric Association (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 5ª Edición. Editorial Medica y Panamericana.
  • Capafons, J. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para las fobias específicas. Psicothema, 2001; 13(3): 447-452. Disponible en: http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=467

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.