Intelligente discipline

Intelligente discipline

Laatste update: 04 augustus, 2016

Intelligente discipline kan worden gedefinieerd als discipline die mensen in staat stelt zich aan te passen aan gezonde normen en waarden op een bewuste manier, terwijl ze streven naar persoonlijke en collectieve groei.

Het is een vorm van discipline die wordt onderwezen op een redelijke wijze en afwijkt van het tolerante en gezaghebbende onderricht. De gevolgen van een tolerante opvoeding zijn schadelijk, net zo veel of meer dan die van het gezaghebbende onderricht.

Er zijn aanwijzingen dat als kinderen en jongeren niet leren zich aan te passen aan discipline, ze grote moeite hebben met de vorming van hun persoonlijkheid en het bereiken van doelen in hun leven.

“Discipline is de beste vriend van de mens, want het neemt je mee naar de diepste verlangens van je hart.”

-Moeder Teresa van Calcutta-

Vader en Zoon

Onderricht zonder discipline geeft aanleiding tot een aantal zeer bepaalde persoonlijkheidskenmerken: onverantwoordelijkheid, verzet, onbedachtzaamheid, egoïsme zonde, en onvolwassenheid. Op hetzelfde moment kan het onderricht met te veel discipline leiden tot onderdanige, angstige en onzekere mensen.

Het ergste van deze scenario’s is degene die beide richtingen combineert: afwisselend toegeeflijkheid en gezaghebbendheid.

Dit is het typische geval bij ouders die te ver gaan met straf of bij de toepassing van regels tot het punt dat ze hun kinderen vernederen. Daarna voelen ze zich schuldig over wat ze hebben gedaan en zo worden ze tolerant in andere aspecten om hun schuldgevoelens te verlichten.

Tolerante opvoeding en gezaghebbend onderricht

Voordat we intelligente discipline in detail uitleggen, helpt het om een duidelijk beeld te hebben van de punten die tolerant en gezaghebbend onderricht definiëren.

De belangrijkste kenmerken van een tolerante opvoeding of tolerante opvoeders zijn de volgende:

 • Regels zijn niet helder en duidelijk opgesteld
 • Ze willen de kinderen of adolescenten tevreden te houden
 • Ze rechtvaardigen fouten en mislukkingen van het kind
 • Ze proberen om alle grillen van het kind te behagen
 • Hun eisen zijn erg laag, er is niets dat echt moeilijk is voor het kind
 • Ze vergeven of onderhandelen over straffen
 • Ze laten het kind beslissingen nemen op basis van hun eigen criteria
 • Ze hechten weinig belang aan de naleving van de regels, orde en het bereiken van doelen
 • Ze geven te veel vrijheid: het kind moet zelf leren van zijn eigen fouten

De belangrijkste kenmerken van een gezaghebbende opvoeding of gezaghebbende opvoeders:

 • Regels worden opgelegd zonder enige uitleg of motivering
 • Ze bestraffen elke overtreding van de regel streng, zonder rekening te houden met de ernst van de overtreding
 • Ze willen absolute controle uitoefenen en onderhouden over het leven van het kind
 • De straffen zijn zeer ernstig en bevatten vaak fysieke en/of psychische agressie
 • Er ligt een overmatige nadruk op orde
 • Ze geven het kind geen stimuli, noch geven zij enige erkenning aan hun prestaties
 • Ze erkennen de mening van het kind niet en denken niet dat die enige waarde zou kunnen hebben

Een tolerante opvoeding komt voort uit desinteresse of gebrek aan karakter van de ouders. Gezaghebbend onderricht is vaak een reactie op trauma van de ouders of confrontatie met overmatige angst en vrees.

Kind

Op weg naar intelligente discipline

Intelligente discipline wordt gedefinieerd als discipline die in staat is om waarden te leren aan een kind, hen helpt om de grenzen te herkennen en om te leren om van onmogelijk verlangens af te zien.

Menselijke wezens creëren veel fantasieën in hun leven die draaien om hun verlangens. Ieder van ons heeft diep van binnen een onontkoombare narcist die het centrum wil zijn van alles. Er is ook een egoïst die alles voor zichzelf wil. En een kleine dictator die wil krijgen wat hij wil, zonder zich te interesseren voor de wensen van anderen om dit te bereiken.

Uiteindelijk is wat discipline doet, de inbedding van een reeks kleine frustraties. Door de aanvaarding van die beperkingen leren we allemaal dat we niet alleen zijn op de wereld en dat we niet alles kunnen krijgen wat we willen.

Door deze les kunnen we strategieën vormen om ons aan te passen aan de wereld. Dit houdt in de uitoefening van rede en tolerantie bij frustraties. Met andere woorden: discipline leert ons om onze voeten op de grond te houden.

Duidelijkheid en consistentie als het gaat om regels stelt ons in staat om een solide basis voor onze werkelijkheid te verwerven. Dit, samen met de tijd, vertaalt zich in zelfverzekerdheid en een gevoel van de waarde van anderen.

Het stelt ons in staat om doelen te ontwikkelen en om al het mogelijke te doen om ze te verwezenlijken. Hiermee hebben we al een gezonde emotionele bagage, die zeker zal zorgen dat we minder problemen en meer successen in het leven zullen krijgen.

Enkele richtlijnen voor de implementatie van intelligente discipline zijn de volgende:

 • Stel grenzen in plaats van regels 
 • Bied goed gedefinieerde opties aan als het gaat om de toepassing van regels
 • Betrek het kind bij het maken van nieuwe regels, waardoor ze zien dat hun mening telt, maar niet doorslaggevend is
 • Laat duidelijke waarden zien die je wilt overbrengen
 • Stimuleer de ontwikkeling van zelfbeheersing
 • Leg tot in detail uit waarom bepaalde gedragingen volwassenen en andere mensen boos kunnen maken
 • Erken goede daden van het kind
 • Laat geen conflicten toe tussen de disciplinaire modellen binnen het gezin
 • Handel onmiddellijk wanneer je wordt geconfronteerd met slecht gedrag, zonder het uit te stellen
 • Stel duidelijk vast wat de juiste straffen zijn voor het niet naleven van de regels en voer uit wat er is besloten

Intelligente discipline zorgt ervoor dat mensen vrij en bewust zijn. Personen die in staat zijn om het beste uit zichzelf te halen en die de oude stelregel respecteren, die de basis is van een gezonde samenleving: “Jouw rechten eindigen waar de rechten van anderen beginnen”.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.