Waarom hoop inprenten bij kinderen belangrijk is

Waarom hoop inprenten bij kinderen belangrijk is

Laatste update: 21 oktober, 2018

Hoop inprenten bij kinderen is belangrijk, omdat zelfs een kind op latere leeftijd gedesillusioneerd kan raken als hij of zij te veel teleurstellingen te verwerken krijgt.

Een kind is in staat om dag in dag uit, jaar na jaar, op een cadeau te wachten. De kleine verliest nooit hoop wanneer hij iets echt wil. Maar naarmate het kind ouder wordt, raakt het eraan gewend om nooit iets te krijgen, en ook hij of zij zal de hoop verliezen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor zijn of haar persoonlijkheid en ontwikkeling.

Hoop inprenten bij onze kinderen is daarom belangrijk. We moeten het aanmoedigen omdat het een waarde is die nooit verloren mag gaan. Dit is een missie die op de schouders van ouders, leraren en instructeurs valt.

Het is echter ook goed om eraan te denken dat het niet goed is om het kind te laten opgroeien met een te naïeve houding. Dat wil zeggen dat je geen valse hoop zou moeten aanmoedigen. We zouden realistisch optimisme moeten aanmoedigen als we de levenskwaliteit van de kinderen willen verbeteren.

“Onderwijs vereist de belichaming van woorden door voorbeeld.”

Paulo Freire

Hoe kun je hoop inprenten bij kinderen?

Om hoop in onze kinderen aan te moedigen laten we ons inspireren door de theorieën van een van de belangrijkste kinderpsychologen uit de twintigste eeuw. We hebben het over Paulo Freire, die zijn denken baseert op een reeks eenvoudige en zeer nuttige stellingen:

Stimulatie

We moeten jonge personen aanmoedigen om te vragen, nieuwsgierig te zijn, om te leren en interesse te hebben in het ontdekken. Het leren om te experimenteren en altijd verder te gaan om de grenzen te verkennen is echt nuttig en zinvol.

Voorbeeldfunctie

Het is ingewikkeld om te proberen om kleine waarden, zoals hoop, in te prenten als we niet als spiegel en voorbeeld dienen. We moeten alles aan het kind doorgeven dat we hem echt willen leren door middel van gebaren, woorden, gedrag enzovoort.

Groeiende plant in de hand van een kind

Autonomie

Dit is altijd belangrijk in het leven van de kinderen. Overmatige bescherming kan ervoor zorgen dat de jonge persoon hoop overschat, en zich op een ongezonde manier eraan vasthoudt. Echter, als hij vrij is om te experimenteren, te controleren en zelfs gefrustreerd te zijn wanneer hij zijn comfortzone verlaat, zal zijn ontwikkeling veel beter zijn.

Actief luisteren

De beste manier om een ​​waarde bij een kind in te prenten is door actief te luisteren. We moeten het kind goed begrijpen en respecteren. Zo kan je een dialoog voeren waarin je alles wat je wilt zeggen duidelijk uit kan leggen en hij of zij zijn eigen kritische uitspraken begrijpt, eigen maakt en uitdrukt.

Gulheid

Gulheid is een geweldige waarde van empathie die in je kind kunt inprenten. Wat is nu een betere manier om hoop te begrijpen? Geef iets zonder er iets voor terug te verwachten, want het is de ideale manier om beloningen te krijgen. Doe anderen geen dingen aan waarvan je niet wilt dat ze jou aan worden gedaan. Met deze houding zal hoop zelden veranderen in naïviteit.

Creatie

Tot slot, als je waarden zoals hoop bij het kind in wilt prenten, is het het beste om een ​​creatieve ruimte te creëren waarin de informatie die ontvangen en doorgegeven wordt nuttig is, open voor interpretatie en vol kennis.

Hoe kun je hoop inprenten op een praktische manier?

Als we een ruimte hebben gecreëerd die geschikt is om ons kleintje waarden als hoop te leren begrijpen en eigen te maken, is het tijd om het in de praktijk te brengen.

Hiervoor kun je activiteiten doen zoals:

  • Het gebruiken van positieve bekrachtiging als het kind zich op de juiste manier gedraagt.
  • Gesprekken om de juiste normen en waarden duidelijk te maken.
  • Het kind leren om van lezen te houden.
  • Experimenten met het visuele combineren, zodat het kind dit kan manipuleren maar ook kan observeren.
  • Voorbeelden gebruiken zonder onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheden van gelijken, waarbij je de juiste taal gebruikt en altijd de persoonlijkheid van het kind respecteert.

“We weten allemaal iets. We negeren allemaal iets. Dat is waarom we altijd leren.”

-Paulo Freire-

Jongetje met open armen

Hoop inprenten bij kinderen is onze verantwoordelijkheid. Hoewel we vast moeten blijven houden aan de realiteit, moeten we onze dromen nooit loslaten. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.