Hoe kan de oplossingsgerichte therapie jou helpen?

Hoe kan de oplossingsgerichte therapie jou helpen?

Laatste update: 10 april, 2019

Oplossingsgerichte therapie maakt het jou mogelijk oplossingen te vinden voor je problemen in plaats van alleen maar te blijven stilstaan bij de problemen zelf.

Het is dus de studie van oplossingen die succesvol gebruikt zijn om specifieke problemen aan te pakken. Deze therapie heeft als doel op zoek te gaan naar alternatieve antwoorden waaraan je misschien nog niet gedacht hebt om goede resultaten te behalen.

De oplossingsgerichte therapie kunnen we omschrijven als de kunst om oplossingen te vinden voor onoplosbare problemen door gebruik te maken van gewone, routinematige of toegankelijkere logica.

In veel gevallen gebruiken therapeuten hulpmiddelen die tegen alle gezond verstand kunnen ingaan. Deze instrumenten bieden mogelijkheden die eerder niet bereikbaar waren omdat ze verborgen zaten onder starre schema’s.

De oplossingsgerichte therapie stelt dat je niet veel hoeft te weten over de aard van de problemen om ze te kunnen oplossen. Patiënten willen echt veranderen en hebben de juiste hulpmiddelen om dit te doen.

De doelstellingen van de oplossingsgerichte therapie

Deze therapie heeft als doel een nieuwe oplossing voor een probleem te vinden. Het helpt individuen om rationeel, logisch en analytisch denken te gebruiken om antwoorden te vinden voor problemen.

Dit wordt bereikt door expliciete doelstellingen van de therapie te omschrijven en vorige pogingen tot oplossingen te onderzoeken. Men gaat op zoek naar informatie over uitzonderingen (momenten waarop het probleem zou moeten optreden maar dat niet doet), zoekt alternatieve oplossingen en door nieuwe manieren toe te passen.

“Als therapeuten hebben we een heel duidelijke plicht. Ten eerste moeten we binnenin onszelf tot helderheid komen en daarna gaan we op zoek naar elk teken van helderheid bij anderen en ondersteunen en versterken we alles dat in hen gezond is.”

Gregory Bateson

De doelstellingen van de oplossingsgerichte therapie

Het uitgangspunt van de oplossingsgerichte therapie

Elk probleem heeft een oplossing. Dit is het eerste uitgangspunt van deze benadering. Vaak richten we ons steeds op dezelfde aanpak voor een probleem. Je moet echter dit spreekwoord onthouden “De mens is het enige dier dat zich tweemaal aan dezelfde steen stoot.”

Op cognitief vlak heeft verder gaan en andere oplossingen ontdekken of dingen vinden die beter werken, een hoge kostprijs. We blijven dus steeds dezelfde strategieën gebruiken en tot dezelfde resultaten komen.

Als je anderzijds aan een groep mensen een oplossing vraagt voor een bepaald probleem, dan zal je ongetwijfeld evenveel antwoorden krijgen als er mensen zijn. Dit betekent dus dat er altijd meer dan één manier is om iets te doen.

Soms kunnen deze oplossingen ongewoon of informeel zijn. Ze kunnen zelfs geen rechtstreeks verband met het probleem hebben. Mensen met een gelijksoortig probleem kunnen dus met verschillende oplossingen op de proppen komen. Het belangrijkste is dus niet het probleem maar de oplossing.

Belangrijk is vinden wat werkt

De nadruk ligt op bepalen wat werkt om dan deze reeksen oplossingen te vermeerderen. Dit therapieproces richt zich dus op een aanpak die al uitgeprobeerd is maar ook op de uitzonderingen (momenten waarop we het probleem verwachten maar het niet optreedt).

De oplossingsgerichte therapie focust op huidige problemen, niet op problemen uit het verleden of in de toekomst. Jij en je therapeut ontleden dus de problemen die je op dit moment ervaart. De analyse van de oorsprong van deze problemen kan jou inspireren om te handelen.

Iedereen bezit bovendien de nodige elementen en vaardigheden om hun problemen op te lossen. Je hoeft dus niet alles op te sommen dat je al bezit. Alles wat je al geprobeerd hebt maar dat uiteindelijk het probleem niet oploste, wordt niet als een mislukking gezien. Het is echter een kans om te leren en beter te worden.

“De aandachtsfocus is niet het probleem maar zijn oplossing.”

-Nardone-

Belangrijk is om te vinden wat werkt

Jij bent verantwoordelijk voor het creëren van verandering

De patiënt is de persoon die deze oplossingen moet toepassen. Het is dus zijn verantwoordelijkheid om steeds opnieuw te proberen tot hij zijn probleem opgelost heeft. De psycholoog zal de werkelijkheid van de persoon niet veranderen. Hij zal echter wel voorstellen doen, ingrijpen en hem proberen te helpen om zijn eigen situatie te veranderen.

Bovendien helpt de therapeut de patiënten om hun situatie in een context van vastgelegde interacties te ontleden. Een verandering bij één persoon zal dus beweging op gang brengen bij de rest van de leden van het systeem. Men moet dus contact leggen met de verschillende mensen die bij het probleem betrokken zijn.

De therapeutische relatie houdt respect en gelijkwaardigheid in. De therapeuten nemen een verwachtende houding aan. Door te observeren en de oplossingen voor het probleem te ontleden ontstaat respect. Het is ook een gevolg van gemeenschappelijk taalgebruik in een relatie die gebaseerd is op dialoog.

De therapeut is dus niet de deskundige die een oplossing moet bieden. Hij of zij is gewoon een begeleider. In deze context werkt de therapie als een communicatief proces. Dit betekent dat het draait om een dialoog waarin de patiënt en de therapeut de oplossingen onderzoeken voor het probleem.

De oplossingsgerichte therapie is al in verschillende gebieden toegepast. Het blijkt doeltreffend te zijn en dan vooral goed te werken op die vlakken waar zich herhalende gedragspatronen een probleem voor het individu vormen en weerstand bieden aan de traditionele tussenkomsten. Wellicht ook interessant voor jou

Waaruit bestaat de techniek van de wondervraag?
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Waaruit bestaat de techniek van de wondervraag?

Men gebruikt de techniek van de wondervraag bij oplossingsgerichte korte therapieën. Maar wat houdt deze techniek eigenlijk in?


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.