Het geweldige emotionele brein van veerkrachtige mensen

Het geweldige emotionele brein van veerkrachtige mensen

Laatste update: 24 januari, 2017

Veerkrachtige mensen weten dat niemand immuun is voor lijden of voor tegenslag. Ze begrijpen dat als deze momenten van wanhoop opduiken we twee opties hebben: opgeven of vechten met iedere strategie die we hebben en het overwinnen, want het leven is geweldig als je er niet bang voor bent.

De term “veerkracht” is eigenlijk afkomstig uit de natuurkunde. Het verwijst naar de eigenschap van sommige materialen om druk te weerstaan en flexibel te vouwen om terug te keren naar hun oorspronkelijke vorm. Dus laat veerkracht, wanneer het wordt toegepast op de psychologie, een andere existentiële dynamiek zien: onszelf laten groeien.

Als je de pijn bestrijdt, begrijp dan dat je jezelf niet altijd met een harnas kunt beschermen. Het kan een nieuwe kooi worden. Het is beter om je vijand recht in het gezicht te kijken om hem te begrijpen en zo wijsheid en kennis op te doen.

Bloem

Veerkrachtige mensen: een brein dat leert om met stress om te gaan

Het concept raakt veerkracht begon in de jaren 40 in gebruik in de kinderpsychologie. Men probeerde te begrijpen hoe kinderen met een achterstand omgingen met familieproblemen en tegenslag in hun omgeving.

Lang geloofden ze dat veerkracht genetisch bepaald was. Ze geloofden dat een persoon die veel trauma’s en stress had meegemaakt tijdens zijn leven die genen aan zijn kinderen doorgaf, op zo’n manier dat ze kwetsbaarder zouden zijn en meer problemen zouden hebben met het oplossen van ingewikkelde problemen.

De kindertijd moet een voorrecht zijn voor de oude dag, waarnaar je terug kunt gaan en waarvan de gelukkige momenten kunt herinneren. Als je ze niet hebt, als je innerlijke kind beschadigd is, is het tijd om het te genezen, om het veerkrachtig te maken.

Dit is niet meer de heersende opinie. Vandaag de dag richten wetenschappers zich meer op de psychologische en neurologische factoren.

Vlinders

De neurologische origine van veerkracht

Een onderzoek van Dennis Charney van de Icahn School of Medicine in Mount Sinai en Steven Southwick van de Yale School of Medicine stelde vast hoe de hersenen van veerkrachtige mensen en niet-veerkrachtige mensen functioneren. Ze ontdekten dat er mensen zijn die zich beter aanpassen dan anderen in situaties van stress of druk. Deze mensen demonstreren een effectievere controle op het neurologische niveau van hormonen, zoals adrenaline, noradrenaline en cortisol.

Als ze worden geconfronteerd met een dreiging, verschijnen deze drie neurotransmitters in het brein, maar als de dreiging verdwijnt verdwijnen deze drie hormonen ook sneller bij veerkrachtige mensen. Een minder veerkrachtige persoon aan de andere kant zal de psychologische dreiging blijven voelen op een hardnekkige manier, want er is nog steeds dat overschot aan cortisol, adrenaline en noradrenaline in hun hersenen.

De hersenen van veerkrachtige mensen worden gekarakteriseerd door een evenwichtig gebruik van dopamine. Deze neurotransmitter die verband houdt met beloning en bevrediging is zeer behulpzaam als het gaat om het omgaan met tegenslag.

Iets om in gedachten te houden, is dat in een staat van chronische stress en angst onze hersenen geen dopamine meer aanmaken, de neurotransmitter van het plezier, wat leidt tot het verminderen van de veerkracht.

Storm

De sleutel tot het ontwikkelen van veerkracht

We moeten niet vergeten dat veerkracht een vaardigheid is en dat betekent dat we dit kunnen ontwikkelen en trainen. Om onze hersenen deze neurochemische balans te laten vinden, is het noodzakelijk dat we deze emoties goed leren beheersen.

Je bent een uniek universum vol van emoties, gedachten, dromen en gevoelens. Neem afstand van de rand van de wanhoop en geef niet toe aan de chaos. Veerkracht vereist harmonie en innerlijke balans.

Veerkrachtig worden is een proces en een les die op school geleerd zou moeten worden. Martin Seligman, de vader van de positieve psychologie, heeft een interessant programma gestart op een aantal basisscholen met hele goede resultaten.

We kunnen de sleutelpunten voor het ontwikkelen van veerkrachtigheid als volgt samenvatten:

  • Zorg ervoor dat je jezelf niet naar beneden laat halen door je eigen emoties alsof het ketens zijn die je verlammen. Stel je een innerlijk emotioneel kompas voor waarmee je je geest onder controle kunt houden, met het doel om meer focus te verkrijgen.
  • Wees jezelf, ga niet op zoek naar erkenning van anderen en probeer het niet iedereen naar de zin te maken. Dat alles zal er alleen maar toe leiden dat je nog verder verwijderd raakt van je eigen interesses en balans.
  • Laat jezelf niet beïnvloeden door fatalisme en verval ook niet in een onrealistisch positivisme. Het gaat erom dat je objectief blijft en begrijpt dat tegenslagen bij het leven horen.
  • Richt je op het hier en nu. Het heden is wat belangrijk is. Ga niet van dingen uit die nog niet zijn gebeurd en blijft geen spijt hebben van dingen die in het verleden zijn gebeurd.
  • Help anderen en laat anderen jou helpen. Zorg goed voor je sociale relaties en vorm positieve banden. Dit is waar je steun kunt vinden en als mens kunt groeien, vrij en met integriteit.
Vrijheid

Je bent niet je fouten en ook niet je verdriet en je bent ook niet de mensen die ervoor kozen om je op een bepaald moment te laten vallen. Je bent groter dan dat alles, want elke teleurstelling is eindig en hoop is oneindig.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.