Het belang van emotionele intelligentie bij leraren

maart 11, 2019

Emotionele leiding bij leraren is uitermate belangrijk. Het voorkomt immers stress. Tegelijkertijd helpt het hen om met ingewikkelde situaties in de klas om te gaan zonder de leerlingen te beïnvloeden. Het belang van emotionele intelligentie bij leraren is daarom onmiskenbaar.

Sommige leraren missen echter emotionele intelligentie. Ze berispen de leerlingen en voelen geen voelen geen empathie. In plaats van te zeggen “ik ben hier als je hulp nodig hebt” straffen ze hen. Ze gaan zelfs op een agressieve manier de confrontatie met hun leerlingen aan.

Deze gedragingen zijn het gevolg van hun onvermogen om hun eigen emoties te sturen. We leren dit niet thuis of op school. Dat is dan ook de reden dat zovele mensen deze sturende emotionele vaardigheden missen.

Onszelf verplaatsen in de situatie van leraren

We hebben dit artikel echter niet geschreven om leraren te beschuldigen. De meesten van hen geven het maximale van zichzelf met de hulpmiddelen die ze hebben. In vele gevallen draagt het gebrek aan emotionele intelligentie bij leraren ook bij tot de angst om de confrontatie met uitdagingen aan te gaan.

Leerlingen kunnen thuis immers problemen. Ouders komen niet naar de oudervergaderingen met de leraren. Sommige ouders zijn ook te veeleisend en vragen altijd hoe het komt dat hun kinderen scores halen die volgens hen “laag” zijn.

Elke dag zijn er bovendien meer gevallen van pesten op school. Wie bereidt leraren voor om met deze gewelddadige situaties om te gaan? Bijna geen enkele leraar heeft ervaring met de emotionele sturing van problematische groepen. Toch heeft een ruime meerderheid van hen dit soort situaties al meegemaakt.

De emotionele sturing van een problematische groep begint met de sturing van de eigen emoties van de leerkracht. Leraren worden geen machines wanneer ze de klas binnenkomen. Ze laten ook hun emoties niet achter bij de deur. Ze onderwijzen met hun eigen dromen maar ook met hun eigen zorgen.

Anderzijds verlaten vele leerlingen de school omdat de leerkrachten hun enthousiasme kwijtgeraakt zijn. Leraren kunnen leerlingen echt beïnvloeden. Het kan zelfs zo ver gaan dat studenten kunnen profiteren van het feit dat hun leerkrachten veranderen en beter worden. Emotionele intelligentie bij leerkrachten is dus heel belangrijk.

“Een leraar beïnvloedt de eeuwigheid; hij kan nooit zeggen waar ze invloed ophoudt.”

-Henry Adams-

Fundamentele vaardigheden van leerkrachten

Fundamentele vaardigheden om de emotionele intelligentie bij leraren te verbeteren

Emotioneel intelligente mensen bezitten vijf fundamentele vaardigheden. Om ze één voor één te beschrijven halen we onze inspiratie uit het werk van Salovey. Hij klasseerde de vaardigheden in deze volgorde:

  • Zelfkennis: De eigen emoties kennen en weten welke relatie ze met onze gedachten en daden hebben, zal ons meer zelfbewust maken.
  • Emotionele controle: Dit maakt het mogelijk om onze impulsiviteit te beheersen. Soms kan die in stressvolle of chaotische situaties in de klas optreden.
  • Het vermogen om te motiveren: Deze vaardigheid helpt leerkrachten te begrijpen hoe ze zichzelf kunnen motiveren. Dit zorgt er dan voor dat ze ook hun leerlingen kunnen motiveren.
  • Empathie: het helpt leerkrachten om met de studenten te communiceren en hen te begrijpen. Die leerling die in de klas zijn boek niet opent, bevindt zich misschien middenin de scheiding van zijn ouders. Wellicht schenken zijn ouders weinig aandacht aan hem.
  • Sociale en leidinggevende vaardigheden: Die maken het mogelijk om op doeltreffende manieren met de leerlingen in interactie te treden. Het is een manier van communicatie zonder gezag te verliezen.

“Kinderen zijn net als nat cement. Wat er ook op hen valt, laat een indruk na.”

-Haim Ginott-

Emotionele intelligentie beschermt tegen stress

Emotionele intelligentie beschermt tegen stress

Emotionele intelligentie helpt leerkrachten om met bepaalde stressvolle situaties om te gaan. In die situaties kunnen hun daden namelijk invloed hebben op het leerproces en het welzijn van de leerlingen. Het helpt hen ook de nieuwe uitdagingen aan te kunnen die samengaan met problematische groepen leerlingen, overbevolkte klassen of een gebrek aan motivatie.

We leven in een maatschappij die waarde hecht aan onderwijs. Op een meer begripvolle manier met de problemen van leerlingen omgaan is dus belangrijk. Leerkrachten hebben meer invloed dan we denken. Emotionele intelligentie bij leraren is dus erg belangrijk.

Het is niet gemakkelijk om leraar te zijn. Te veel lesuren, te veel leerlingen en angstgevoelens bepalen het dagelijks leven van een leerkracht.

We mogen echter niet vergeten dat we vele jaren geleden ook zelf leerlingen waren. Toen hadden we onze eigen problemen. We waren gewend te denken “niemand begrijpt mij. ”

Hoe geweldig zou het geweest zijn als we op het einde van de les even met de leraar hadden kunnen praten in plaats van neerbuigende blikken te krijgen. De leerkrachten zouden ons op die manier getoond hebben dat we speciaal zijn en dat ze ons steunden.