Vijf gewoonten van mensen met angstgevoelens

Vijf gewoonten van mensen met angstgevoelens

Laatste update: 22 januari, 2018

Sommige delen van je persoonlijkheid zijn eigenlijk niet echt een onderdeel van je persoonlijkheid: het zijn eerder houdingen of gewoonten die voortkomen uit angstgevoelens en die zich vermengen met je ware persoonlijkheid.

Deze vermenging van gewoonten met je persoonlijkheid kan gevaarlijk zijn. Het kan er zelfs voor zorgen dat je enigszins vreemd of onbeleefd overkomt. Op die manier maakt het je leven nog moeilijker. Want mensen beoordelen jou op basis van deze handelingen. Ze weten immers niet wat er werkelijk aan de hand is.

In dit artikel willen we deze gewoonten analyseren. Want wanneer we ze leren kennen, zal dit ons helpen om angstgevoelens en emoties beter te beheersen. Het is een hulpmiddel om het beste van onszelf te zijn en onze ware persoonlijkheid te tonen.

“Vrees scherpt de zintuigen, angst verlamt ze.

-Kurt Goldstein-

Gewoonten van mensen met angstgevoelens

1. Zich voor alles verontschuldigen

Mensen met angstgevoelens denken dat ze altijd anderen storen. Of ze hebben het gevoel dat ze voortdurend anderen moeten plezieren. Dat is de reden dat ze zich voor alles verontschuldigen. Constant excuseren ze zich, voor alles en voor niets. Het lijkt net alsof het een gewoonte is die ze niet onder controle hebben.

Deze gewoonte is ongezond en vervelend voor andere mensen. Want anderen voelen zich ongemakkelijk omdat ze niet weten wat ze tegen iemand moeten zeggen die zich voor onbenullige dingen verontschuldigt, zelfs voor dingen waarover zij geen controle hebben.

Lichaam van een vrouw waar een boos doorheen is te zien

2. Alles erg persoonlijk nemen

Deze gewoonte houdt enigszins verband met de vorige. Wanneer iemand iets tegen deze personen zegt, dan gaan ze die woorden keer op keer herhalen in hun hoofd. Ze kunnen er zelfs de hele dag over nadenken. Het gevolg is dat ze het zodanig groot maken dat iets wat klein begonnen is, uiteindelijk ingrijpend en vervelend wordt … terwijl het alleen maar een onschuldige opmerking was. Niets meer.

Zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Ze voelen zich angstig omwille van de opmerking en door erover na te denken zorgen ze er alleen maar voor dat de angstgevoelens langer blijven duren.

“Piekeren houdt de pijn van morgen niet tegen, maar het doet de kracht van vandaag verdwijnen.”

-Corrie ten Boom-

3. Weggaan of gesprekken plots afbreken

Angstgevoelens maken het erg moeilijk voor mensen die er last van hebben. Want personen met dergelijke gevoelens ontwikkelen de gewoonte om vermijdingsgedrag of een vluchtreactie te vertonen wanneer ze een bedreiging voelen of als de situatie overweldigend wordt.

Een ander gevolg van angst is dat het de persoon doet focussen op zichzelf en op de oorzaak van zijn angst. Hij raakt volledig ontkoppeld van de rest van de prikkels in zijn omgeving. Tijdens een gesprek verliest hij bijvoorbeeld zijn aandacht voor het verloop ervan.

Het is niet zo dat deze mensen gezelschap niet waarderen. Maar de angst overvalt hen. De beste oplossing die ze op dat moment kunnen bedenken, is de plaats verlaten of aan iets anders denken, ook al geeft dit de indruk dat ze onbeleefd zijn.

4. Fantaseren over het worst-case scenario

Deze gewoonte creëert alleen maar nog meer angstgevoelens. Iedereen heeft zich ooit wel eens een worst-case scenario voorgesteld. Maar mensen met angstgevoelens hebben de gewoonte om te veel waarde te hechten aan deze scenario’s. Ze overschatten de waarschijnlijkheid dat deze scenario’s zich zullen voordoen.

Wanneer je altijd het ergste denkt, dan kan dit leiden tot lichamelijke en psychologische problemen, chronische vermoeidheid en relatieproblemen.

Ze geloven dat als ze anticiperen op de toekomst, dit hen zal beschermen en angstgevoelens zal voorkomen. Maar het is precies het omgekeerde. Deze gewoonte doet nog meer angst en onzekerheid ontstaan. Het versterkt de angstgevoelens omdat ze zich alleen op de slechte dingen focussen. Ze genieten niet van de dingen. Het slechte scenario waarop ze anticipeerden, wordt dan ook vaak werkelijkheid.

Vrouw met een droevig gezicht

We kunnen situaties zorgvuldig onderzoeken en ze zo goed mogelijk evalueren. Maar we moeten toegeven en duidelijk stellen dat we de toekomst niet kunnen voorspellen. We weten niet wat er zal gebeuren. Het vermijden van situaties beschermt ons niet tegen die situaties. Alleen ons plezier in het leven wordt erdoor beperkt.

“Elke ochtend heeft twee handvatten, we kunnen de dag grijpen door het handvat van de angst te gebruiken of dat van het vertrouwen.”

-Henry Ward Beecher-

5. Te veel tijd nodig hebben om beslissingen te nemen

Mensen met angstgevoelens hebben de neiging om situaties tot in het kleinste detail te analyseren. Dat maakt het onmogelijk om een beslissing te nemen. Soms gaat het zelfs alleen maar over een eenvoudige beslissing waarbij er geen sprake is van goede of slechte keuzes, zoals welke kleren ze die dag zullen dragen of wat ze zullen eten.

Deze ‘gewoonte’ beïnvloedt niet alleen de persoon zelf maar kan ook een invloed hebben op de collega’s, op zijn/haar partner en op de kinderen.

Beslissingen nemen kan bij ieder van ons angstgevoelens doen ontstaan. We zijn allemaal bang om fouten te maken. Maar de gewoonte om alles tot in de kleinste details te gaan ontleden en daardoor geen beslissing te kunnen nemen, creëert nog meer angst. De angstgevoelens zijn nog sterker dan bij het nemen van een beslissing. Je maakt dan misschien wel een fout maar je kan die daarna weer rechtzetten.

We kunnen niet ontsnappen aan beslissingen. Veel van de beslissingen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen we niet aan anderen overlaten. Beslissen is dus iets wat we elke dag doen. Het resultaat van onze beslissingen wordt door verschillende variabelen bepaald. Sommige aspecten hebben we niet in de hand, zoals geluk of toeval. Maar andere kunnen we wel beïnvloeden in de richting die wij willen, zoals bijvoorbeeld onze houding. Op die aspecten moeten we onze aandacht en onze aanpak richten.

Slechte gewoonten doen angstgevoelens ontstaan en houden ze in stand

De slechte gewoonten van mensen met angstgevoelens kunnen de dingen erger maken. Het is dus goed om er zich bewust van te zijn. Wat ook nuttig kan zijn, is openlijk over de angst praten die ons beïnvloedt. Dit laat anderen toe ons te helpen.

Vrouw die aan haar vingers zit te frunniken omdat ze een van die mensen met angstgevoelens is

Je hoeft dit niet in je eentje aan te pakken. Zoals vele andere mensen geloven mensen met angstgevoelens dat niemand hen met hun problemen kan helpen. Ze vinden het moeilijk om om hulp te vragen.

Maar door je gevoelens te delen vermijd je dat anderen een verkeerd beeld van je vormen. Want nu zullen ze begrijpen waarom je doet wat je doet. Bovendien kunnen ze je helpen. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.