Geef jouw kind vanaf de zwangerschap een vredige kindertijd

Geef jouw kind vanaf de zwangerschap een vredige kindertijd

Laatste update: 23 november, 2018

Stress beïnvloedt iedereen ongeacht de leeftijd. Ook kinderen voelen zich gestrest, zelfs nog voor ze geboren worden. Volwassenen hebben het vaak moeilijk om de factoren op te merken die stress bij kinderen uitlokken. Het kan echter heel uitdagend zijn voor de kinderen. Dat is de reden dat het zo belangrijk is dat je al het mogelijke doet om een vredige kindertijd en een angstvrije volwassenheid te bevorderen.

In hun jonge leven krijgen kinderen met vele stressfactoren te maken. Ze verlaten hun ouders om naar school te gaan. Op school roept een leraar hen op het matje. Tijdens het speeluur vechten ze met vrienden. Ze krijgen straf omdat ze hun avondmaal niet opeten.

Ze leren alleen te slapen… Dit zijn de dagelijkse problemen die kinderen met hun beperkte mogelijkheden en middelen moeten oplossen. Kinderen hebben de rijpheid niet om met dit soort stress op hun eentje om te gaan.

Hoe geef je jouw kind vanaf de zwangerschap een vredige kindertijd?

Een zwangerschap zonder stress

Michel Odent is een bekende Franse verloskundige. Hij heeft zijn leven gewijd aan het bestuderen van hoe de zwangerschap en de geboorte de emotionele ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Dr. Odent gelooft dat de emotionele staat van de zwangere moeder een cruciale rol speelt in de ontwikkeling.

Eigenlijk zegt hij dat het een sterkere invloed heeft op lange termijn dan de emotionele staat van het kind gedurende zijn eerste levensjaar. De theorie van Dr. Odent toont ons dat elke externe factor die de moeder stress bezorgt, ook gevolgen heeft voor de ongeboren baby.

“Het is belangrijk dat we voor de emotionele toestand van zwangere vrouwen zorgen en die beschermen. Tenslotte laten zij onze toekomstige generaties groeien. De lichamelijke en emotionele gezondheid van de baby’s die op het punt staan geboren te worden, is afhankelijk van het welzijn en het emotionele evenwicht van de moeder.”

-Michel Odent-

Een zwangerschap zonder stress

Tijdens de zwangerschap kan een vrouw zich zenuwachtig, bezorgd of ongemakkelijk voelen. Ze moet vaak testen ondergaan. Geen enkele van deze tests mag echter schadelijk zijn voor de baby in haar buik.

Wanneer de stress toch gedurende een lange periode blijft duren, dan kan het lichamelijke en geestelijke schade berokkenen aan de moeder en aan de baby.

Wees voorzichtig met teratogenen

Vóór de geboorte is de omgeving van de baarmoeder veel constanter dan de buitenwereld. Toch zijn er omgevingsfactoren die het embryo kunnen aantasten en een vredige zwangerschap kunnen verstoren. Deze factoren noemen we teratogenen.

Kinderen die rechtstreeks of onrechtstreeks blootgesteld worden aan deze actieve elementen, kunnen aan structurele of functionele afwijkingen lijden. Dat kan zowel tijdens de zwangerschap gebeuren als nadat ze geboren zijn.

De gevolgen van een blootstelling aan teratogenen kunnen heel ernstig zijn. Teratogenen kunnen immers een laag geboortegewicht, een premature geboorte, geboorte-afwijkingen en zelfs overlijden veroorzaken. De ouders en de samenleving in het algemeen hebben veel werk om een veilige omgeving te scheppen voor de ontwikkeling van de foetus.

Sommige teratogenen zijn psycho-actieve stoffen. Het bekendste effect van nicotinegebruik tijdens de zwangerschap is eigenlijk een laag geboortegewicht. Nicotine kan echter ook een miskraam veroorzaken.

Straling, milieuvervuiling en bacteriële en parasitaire ziekten zoals toxoplasmose, de windpokken en de bof (oorspeekselklierontsteking) kunnen ook gevaarlijk zijn.

De gepaste voeding voor de moeder

Het is essentieel voor een goede ontwikkeling van de baby dat de moeder vóór en tijdens de zwangerschap een evenwichtig dieet volgt. Het helpt bij een gezonde ontwikkeling in de baarmoeder en bereidt het kind voor op de geboorte.

De toestand van de moeder vóór de zwangerschap op vlak van voeding beïnvloedt het gewicht van de baby meer dan het aantal kilo’s die ze tijdens de zwangerschap aankomt.

Als de zwangere vrouw voedingstekorten heeft, dan is het moeilijk om een rustige zwangerschap door te maken zonder stress. Dit zijn enkele effecten van een slechte voeding op de baby: een verzwakt immuunsysteem en een onvolledige ontwikkeling van het zenuwstelsel.

Een natuurlijke en vredige geboorte

Voor een baby is de geboorte een uitermate stressvol en “traumatisch” moment (Otto Rank, 1923). De baby moet de overgang maken van de bescherming en de afhankelijkheid in de baarmoeder naar de buitenwereld. Daar moet hij op zichzelf ademen.

De baby moet zich ook aanpassen aan een lagere temperatuur en aan de veranderingen in het licht en het geluid. Opeens moet hij enigszins autonoom zijn.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een natuurlijke geboorte gezonder is voor de moeder en de baby. Bij een natuurlijke geboorte is het immers niet nodig om kunstmatige hormonen te gebruiken.

Het gebruik bijvoorbeeld van oxytocine (Pitocin) kan tot verschillende moeilijkheden leiden tijdens de bevalling. Zelfs al zijn er geen tussenkomsten, toch zal de baby nog steeds de impact van zijn nieuwe omgeving voelen.

Een natuurlijke en vredige geboorte

Een kind een vredige kindertijd geven betekent dat je gunstige omstandigheden creëert voor hun ontwikkeling. Na de geboorte is het belangrijk dat het interne regulatiesysteem van de pasgeborene zich aan de nieuwe omgeving aanpast.

Huid op huid tijdens het eerste uur na de geboorte

Wat een prachtig moment is dat magische ogenblik wanneer de pasgeboren baby voor het eerst in contact komt met de boezem van de moeder. Onderzoek toont aan dat het vroege lichamelijke contact tussen de moeder en de baby de melkafscheiding verbetert en de baby rustig maakt.

Het is dus een goede start van een vredige kindertijd. Huid-op-huidcontact zorgt ervoor dat de eerste uren na de geboorte minder stressvol zijn voor de baby.

Dit is ook een moment van ecologische overgang (Bronfenbrenner, 1979, doelt met deze term op situaties waarin de positie en de rol van een persoon gewijzigd worden). Na de geboorte is de lichamelijk verbinding tussen de moeder en de baby die tijdens de zwangerschap bestond, vervangen door een psychologische verbinding.

De volgende negen maanden

Na de geboorte komt de periode waarin de baby in de psychosociale moederschoot verblijft. Het zijn de eerste levensmaanden van de baby. Gedurende deze fase is er als het ware nog een “dracht” van de baby maar dan buiten de baarmoeder. De moeder wordt de fysiologische en emotionele regelaar van de baby.

Dat is ook de reden dat het belangrijk is dat de moeder aandacht schenkt aan de emoties die zij op de baby overbrengt. Als de moeder gestrest is, dan kan ook de baby dezelfde giftige reactie vertonen. Dit betekent bovendien dat een vredige kindertijd op die manier minder mogelijk wordt.

De eerste levensmaanden van een baby

Een ondersteuningsnetwerk van volwassenen

Terwijl het kind groeit, groeien ook zijn relaties en de intieme cirkel van vrienden. Het kind heeft dus een groep volwassenen nodig die een netwerk van bescherming en ondersteuning vormen en die voor een vredige kindertijd zonder of met minder stress zorgen.

Dat betekent niet dat de volwassenen het kind overbeschermen. Het betekent alleen dat het kind op die manier een bron van steun heeft waartoe hij zich kan wenden en hulp vragen in moeilijke situaties.

In plaats van overgevoelig te zijn voor stress zal zijn vredige kindertijd het hem mogelijk maken om weerstand te ontwikkelen en het vermogen te verwerven om tegenslag te overwinnen.

Als het kind om één of andere reden een stressreactie heeft, dan zal zijn primaire hechtingsfiguur als een schokdemper optreden. Dit betekent dat als een kind deze vorm van ondersteuningsnetwerk niet heeft, het meer zal lijden onder stressvolle situaties.

Kinderen hebben een volwassene nodig die hen liefde, zorg en bescherming geeft. Alleen deze barrière tegen stress zal voor gelukkige kinderjaren en een vredige kindertijd zorgen. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.