Fundamentele seksuologie, een nieuwe tak in de wetenschap

In Spanje noemt men de trend om alle kennis omtrent seks en de geslachten te verenigen de fundamentele seksuologie. Ontdek in dit artikel alles over deze discipline!
Fundamentele seksuologie, een nieuwe tak in de wetenschap
Alberto Álamo

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Alberto Álamo.

Laatste update: 27 december, 2022

In Spanje bestaat er een nieuwe tak in de wetenschap, de fundamentele seksuologie. Wellicht heb je vroeger de term “seksuologie” weleens gehoord. Deze specifieke wetenschap is echter uniek. De fundamentele seksuologie bestudeert immers de geslachten. Het belangrijke verschil is hier dat men de term “sekses” gebruikt in plaats van alleen maar de term “seks.”

De fundamentele seksuologie bestudeert niet enkel de seks die je “bedrijft” (seksuele relaties) of de seks die je “hebt” (genitaliën). Deze discipline bestudeert de sekses als een essentieel onderdeel van de menselijke conditie.

“Sekses” is meervoud omdat het naar de vrouwelijke en naar de mannelijke geslachtsorganen verwijst. Bovendien verwijst het ook naar de oneindige manieren waarop mensen zich kunnen voelen en leven als mannen en vrouwen. De fundamentele seksuologie beschouwt seks (de sekses) als een diversifiërende factor.

Waarom de term “fundamentele” seksuologie?

De kennis in de wetenschap is nu voldoende omvattend om over de seksuologie te spreken als een discipline op zich en niet slechts een tak of een specialisatie van andere disciplines. Toch is de seksuologische kennis versplinterd en versnipperd.

Je kan de versnippering zien in de manier waarop elke discipline seks bestudeert als een deel van het bredere onderwerp en niet als een geheel. Mensen hebben het over de psychologie van seks, over seksuele gezondheid, seksuele antropologie, enzovoort. Dat maakt het mensen moeilijk om het als een discipline op zich serieus te nemen.

Waarom de term fundamentele seksuologie

Meestal associëren mensen seksuologie met de studie van wat mensen in bed doen. Seksuologie omvat echter meer dan dat. Het betreft uiteraard seks maar ook alles wat te maken heeft met mensen als seksuele wezens.

De fundamentele seksuologie verkreeg zijn naam omdat het als doel heeft de seksuologie te zijn die al deze versnipperde kennis tot één samenhangende en gestructureerde discipline samenbrengt.

Deze wetenschap neemt ook afstand van de manier waarop andere disciplines “seksueel” als een bijvoeglijk naamwoord of als een klein deel van een geheel gebruiken. De seksuologie onderzoekt in feite “de sekses.”

De voordelen van de fundamentele seksuologie

Een unieke identiteit bezitten met een kennisleer, een geschiedenis, een methodologie en specifieke instrumenten zorgt ervoor dat de seksuologie problemen op een veel meer doeltreffende en holistische manieren kan behandelen. Dit zijn enkele voordelen van de herformulering van de seksuologie als wetenschap:

  • Beter opgeleide beroepskrachten. De fundamentele seksuologie biedt de garantie dat de beoefenaars een ruime kennis van de menselijke seksualiteit bezitten in plaats van een eng begrip van de specifieke aspecten.
  • Meer verscheidenheid. De studie van seks als een differentiërende factor en ook als een bron van verscheidenheid garandeert het inzicht in alle facetten van de seksuele diversiteit. Tegelijkertijd maakt deze discipline het mogelijk om problemen op een meer holistische manier te behandelen.
  • Academische deelname. Door het debat in één discipline te verenigen is de kans groter dat de fundamentele seksuologie een hoofdvak op de universiteit wordt. Het bijeenbrengen van alle kennis van de seksuologie in één discipline is een motivatie op zich om dit doel te halen.
  • Dienstverlening aan de samenleving. Deze kennis zal heel wat twijfels verhelderen die mensen over seks en seksualiteit hebben. Begrippen als maagdelijkheid, verlangen, verleiding of praktijken die we soms als een taboe beschouwen, zullen vrij zijn van vooroordelen of stereotypen. Hoe zal dat gebeuren? Met de hulp van professionele fundamentele seksuologen die seksuele opvoeding van een hogere kwaliteit zullen voorzien.
De voordelen van de fundamentele seksuologie

Een holistische benadering

Deze nieuwe seksuologie omschrijft elk aspect van de seksuele verscheidenheid en de menselijke seksualiteit. En niet alleen dat maar het integreert ook het volledige debat over de sekses en alles wat ze omvatten.

Tot slot

De term “fundamenteel” hernoemt wat de seksuologie is en wat het zou moeten zijn. Het is echter een tijdelijk woord. Wanneer de seksuologie het belang en de identiteit verwerft die het verdient, zal het niet nodig zijn om het op die manier te bestempelen. Het zal dan namelijk al fundamenteel zijn.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.