Enig kind zijn: last of privilege?

Enig kind zijn: last of privilege?

Laatste update: 05 april, 2017

Het onderwerp enige kinderen heeft altijd een hoop tegenstrijdige meningen opgeroepen. Met name in de afgelopen jaren, aangezien een hoop mensen geen behoefte meer hebben aan het hebben van meerdere kinderen. Het is inderdaad zo dat het hebben van broertjes en zusjes een geweldig geschenk is in het leven van mensen. Het is echter ook zo dat moeders en vaders tegenwoordig allerlei verschillende rollen moeten vervullen en daardoor het gevoel kunnen hebben dat ze niet in staat zijn om meerdere kinderen op te voeden.

Tot nog niet zo lang geleden bracht het hebben van een groot gezin meerdere voordelen met zich mee. Moeders bleven thuis en namen de verantwoordelijkheid op zich om voor het gezin te zorgen. In de eenentwintigste eeuw is hier echter een hoop in veranderd. Het is duidelijk dat in de meeste gezinnen beide ouders moeten werken, waardoor ze als gevolg maar een deel van hun tijd kunnen besteden aan de opvoeding van hun kinderen. Soms zelfs maar een zeer klein deel.

Tegenwoordig zijn huwelijken en stelletjes ook veel minder stabiel en kunnen ze minder rekenen op de hulp en steun van hun familie. Het komt tegenwoordig zeer vaak voor dat oudere broers en zussen deels verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun jongere broertjes en zusjes. Het komt ook vaak voor dat de kinderen grotendeels of geheel worden opgevoed door iemand buiten het gezin. En deze persoon biedt niet altijd de garantie dat de kinderen werkelijk goed worden opgevoed. Deze persoon zal hoe dan ook nooit de ware ouders van deze kinderen kunnen vervangen.

“Elk kind is uniek. En alleen kinderen zijn als alle kinderen.”

-Anoniem-

De voordelen van enig kind zijn

Er bestaat geen twijfel over dat enig kind zijn een hoop geweldige voordelen biedt. Hoewel enige kinderen over het algemeen de reputatie hebben egocentrisch en grillig te zijn, hoeft dit in werkelijkheid helemaal niet per se zo te zijn. Als ze goed op worden gevoed, dan zullen ook enige kinderen op een gezonde manier opgroeien en volwassen worden. Enige kinderen beschikken over meerdere factoren die in hun voordeel werken:

Kind met Kroon
  • Een enig kind krijgt meer aandacht van zijn ouders. De ouders van een enig kind hoeven hun tijd en zorgen niet te verdelen over meerdere kinderen, waardoor ze hun taken als ouders beter uit kunnen voeren. Deze speciale aandacht zorgt er bijna altijd voor dat enige kinderen zelfverzekerder worden en meer zelfvertrouwen ontwikkelen.
  • Enig kinderen hebben vaak een snellere intellectuele ontwikkeling. Doordat enige kinderen, vooral gedurende de eerste jaren van hun leven, voor een groot deel alleen met volwassen omgaan, is het vaak zo dat deze kinderen een snellere taalkundige en mentale ontwikkeling hebben dan andere kinderen.
  • Mensen die enig kind waren, zijn bijna altijd georganiseerder en verantwoordelijker. Doordat enige kinderen niet samenwonen met andere kinderen, nemen ze doorgaans de organiseer- en werkstijl van hun ouders over. Hierdoor weten deze kinderen vaak heel goed hoe ze hun taakjes het beste kunnen verrichten en doen ze hun best om hun zaakjes op orde te houden.
  • Enige kinderen weten hoe ze zich aan moeten passen aan eenzaamheid en ontwikkelen hobby’s waarbij ze intellectueel bezig moeten zijn. Eenzaamheid is alleen negatief als het gepaard gaat met een gebrek aan steun of begrip. Als dit niet het geval is, dan kan eenzaamheid zeer positief zijn, omdat het ervoor kan zorgen dat mensen zichzelf beter leren kennen en onafhankelijker worden. Het komt daarom ook vaak voor dat enig kinderen een interesse voor lezen ontwikkelen, of voor schilderen, tekenen of andere bezigheden die ze alleen uit kunnen voeren.

De nadelen van enig kind zijn

Hoewel hun ouders hen meer aandacht en economische zekerheid kunnen bieden, kunnen enige kinderen ook te maken krijgen met een aantal moeilijkheden. Broertjes en zusjes pikken een deel van de aandacht in en kunnen rivaliteit opwekken, maar bieden kinderen ook waardevolle lessen op het gebied van volwassenheid. Daarom delen we hieronder enkele nadelen die het niet hebben van broertjes en zusjes kan bieden:

Alleen Zijn
  • Enig kinderen zijn doorgaans iets egocentrischer. Ze vinden het moeilijk om te begrijpen dat iedereen zijn eigen beurt heeft in een spel. Ze snappen niet dat niet alles wat ze doen uitgebreid gevierd wordt door hun ouders. Soms is het dan ook moeilijk voor enig kinderen om zich aan te passen binnen een groep.
  • Soms worden enig kinderen veel te vroeg volwassen. Dit zou niet per se negatief zijn als dit vroegtijdige volwassen worden niet ook hun spontaniteit zou verminderen. Een verminderde spontaniteit zorgt ervoor dat enige kinderen soms minder vrolijk zijn. Ze vinden het lastig om zichzelf ‘onnozel’ te laten zijn. Hoewel dit voor volwassenen misschien beter is, kan het er echter voor zorgen dat deze kinderen te star opgroeien.
  • Enige kinderen vinden het moeilijk om gul te zijn. Voor deze kinderen is het normaal dat iedereen zich met zijn eigen problemen bezighoudt en zijn eigen behoeftes vervult. Ze vinden het moeilijk om te delen, zowel op materieel vlak als op emotioneel vlak. Ze zullen zich niet zo gemakkelijk ‘openstellen’ voor anderen.
  • Enig kinderen kunnen terughoudend worden, omdat ze thuis geen gelijken hebben om hun ervaringen mee te delen. Hoe goed ze hun ouders ook vertrouwen, zal dit nooit de complexiteit en hechtheid van de relatie die broertjes en zusjes met elkaar hebben kunnen vervangen. Dit zorgt ervoor dat enig kinderen vrij terughoudend en afstandelijk kunnen worden. Ook kan het zijn dat ze minder goed zullen zijn in het oplossen van conflicten met anderen.

Zowel enige kinderen als kinderen die broertjes en zusjes hebben, kunnen alleen op een gezonde manier volwassen worden als ze op de juiste manier worden opgevoed. In het geval van enige kinderen is het van belang dat de ouders begrijpen dat het belangrijk is om situaties te creëren waarin hun kind om moet gaan en moet delen met andere kinderen van dezelfde leeftijd.

Kind met Hoek

Ook is het belangrijk dat deze ouders leren om hun kind niet te veel te beschermen of niet te veel onder controle proberen te houden. Op deze manier zullen enige kinderen namelijk meer van de voordelen van enig kind zijn kunnen profiteren en zal de kans om de nadelen die enig kind zijn biedt te ervaren kleiner worden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.