Eenvoud, een eigenschap van buitengewone mensen

Eenvoud, een eigenschap van buitengewone mensen
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 26 juni, 2018

Eenvoud is een prachtige deugd. Het komt ook niet zo vaak voor als het zou moeten. Het is één van die eigenschappen die alle andere verbetert. Eenvoud gaat altijd gepaard met nederigheid. Het houdt grootmoedigheid en rijpheid in. Dat is de reden, en dit kan misschien tegen onze intuïtie ingaan, dat alleen buitengewone mensen op een echte manier deze eigenschap bezitten.

Sommige mensen omschrijven eenvoud als “een viering van de kleine dingen.” Een eenvoudige persoon is met andere woorden in staat om van de kleine dingen te genieten en ze te waarderen. Ze hebben geen overdreven hoge verwachtingen of ambities. Er is ook geen enorme berg die hun geluk blokkeert. Dat is de reden dat de eerste persoon die van eenvoud profiteert, de persoon is die het bezit.

Als je onder de vlag van eenvoud wil varen, dan moet je buigzaam zijn. Je moet weten hoe je jezelf moet aanvaarden en in het algemeen aanvaardend te zijn. Deze kenmerken helpen alles te stroomlijnen zonder te proberen de koers te dwingen of te veranderen.

“Eenvoud is de reis van dit leven maken met net genoeg bagage.”

– Charles Dudley Warner –

 Share

Eenvoud

Eenvoud in het uiterlijk

Eenvoud is eerst zichtbaar in je uiterlijk. Hoeveel heb je nodig om jezelf te “versieren” zodat je je gemakkelijk voelt met je persoonlijke uiterlijk? In welke mate moet je jezelf optutten (of niet) om je meer of minder toonbaar te voelen?

Het is belangrijk dat je zorg draagt voor je uiterlijk. Want de manier waarop je jezelf aan de buitenkant ziet, vertelt hoe je je van binnen voelt. Het is het beeld dat jij aan de wereld toont. Het is bepalend voor de eerste indruk die mensen van jou hebben. Dit alles is logisch

Maar wanneer het persoonlijke uiterlijk een obsessie wordt, dan wordt het ook een probleem. Een klein beetje ijdelheid heeft nog nooit iemand pijn gedaan. Maar als het gepaard gaat met angst, onzekerheid of grote investeringen van tijd en geld, dan is er misschien meer aan de hand. Eenvoud in het uiterlijk betekent dat je jezelf aanvaardt en waardeert.

Een eenvoudige geest

Wanneer we het over de eenvoud van denken hebben, dan bedoelen we meestal “gezond verstand.” Het is de dingen zien zoals ze zijn zonder ze mooier te maken of onnodig ingewikkeld te maken. Het houdt een open en objectieve kijk in op wat werkelijk is.

Geestelijke eenvoud maakt het ook gemakkelijker om andere standpunten te begrijpen. Want het vermindert of verwijdert de behoefte om gelijk te hebben of je mening aan anderen op te dringen. Je voelt die behoefte niet om ervoor te zorgen dat iedereen op precies dezelfde manier denkt. Eenvoudige geesten aanvaarden spontaan dat de wereld vele standpunten bevat. Op die manier zijn ze in staat om een probleem om te vormen tot een waardevolle bron van persoonlijke verrijking.

Een persoon met een simpele geest drukt zich uit met het gemak van iemand die geen interesse heeft om iets te bewijzen. Hun woorden zijn helder en welsprekend, zonder onnodige franjes. Ze hebben geen aanmatigende manier van spreken. Ze verwijzen ook niet met opzet naar sociale klasse. Eenvoud betekent dat je op een heldere en rechtstreekse manier uitdrukt wat je denkt.

Eenvoud

Eenvoud in je relaties met anderen

Deze deugd speelt ook een belangrijke rol in de manier waarom je met anderen omgaat. Iemand met deze buitengewone deugd respecteert zichzelf en anderen. Ze aanvaarden zichzelf en daarom aanvaarden ze anderen. Want deze ideeën gaan hand in hand.

Een ander kenmerk van eenvoud in relaties is dat ze horizontaal zijn. Een persoon die in eenvoud handelt, waardeert machtige en nederige mensen op een gelijke manier. Ze veranderen hun persoonlijkheid of de manier waarop ze mensen behandelen, niet, ongeacht bij wie ze zijn.

Op dezelfde manier zorgt eenvoud dat we de zeges van anderen waarderen. We voelen vreugde bij de verwezenlijkingen van anderen en delen in hun verdriet. Een nederige persoon ziet zichzelf als gelijk aan anderen. Dat leidt tot een wezenlijke solidariteit met andere mensen. Want eenvoud laat ons inzien dat we behoren tot een menselijke gemeenschap en dat we onveranderlijk verbonden zijn door een gemeenschappelijk draad: menselijkheid zelf.

De weg naar eenvoud

Doorgaans worden we “verwaand” of “gecompliceerd” omdat we toelaten dat onze angsten overnemen. We zijn bang voor afwijzing of van wat mensen zullen zeggen. We voelen ons rusteloos. Want we hebben het gevoel dat we beter moeten zijn, of machtiger, of rijker, of mooier. We zijn met andere woorden bang omdat we onszelf niet kunnen aanvaarden zoals we zijn. We zijn ook niet in staat om de omstandigheden waarin we leven, te waarderen.

Dit is zeker de oorzaak van veel van ons lijden. We creëren zo ook vaak onjuiste overtuigingen over wie we zijn en wie we moeten zijn. Voortdurend maken we ons zorgen over wat we niet hebben. We streven ernaar het te krijgen. Het resultaat is dat we niet genieten van wat we hebben.

Eenvoud

Eenvoud is niet hetzelfde als passiviteit of conformisme. Want je kan hoge doelstellingen hebben en nog steeds waarderen wat je hebt en wat je verwezenlijkt hebt. Eenvoud helpt ons eigenlijk om met een lichte pas over dit pad van het leven te lopen en in een toestand van voortdurende ontwikkeling te zijn.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.