De voordelen van gedragsactivering bij de behandeling van depressie

Gedragsactivering is een effectieve methode om uit de vicieuze cirkel van depressie te ontsnappen. Waar bestaat het uit? Ontdek het hier.
De voordelen van gedragsactivering bij de behandeling van depressie

Laatste update: 30 januari, 2023

We worden voortdurend gebombardeerd met negatieve informatie. Daarom is het geen verrassing dat het aantal mensen met een depressie toeneemt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft depressie zelfs als een epidemie geclassificeerd. Bovendien is het volgens sommige prestigieuze deskundigen waarschijnlijk de meest voorkomende psychische stoornis. We leggen uit hoe gedragsactivering kan helpen.

Volgens de WHO waren er in 2017 300 miljoen mensen in de wereld die aan een depressie leden. Dat is 4,4 procent van alle mensen die op de planeet aarde leven. De cijfers zijn verontrustend en blijven jaar na jaar toenemen.

In de afgelopen 15 jaar is depressie namelijk met 18,4 procent toegenomen. Bovendien is het een stoornis die geen onderscheid maakt tussen leeftijd, geslacht, sociale klasse of ras en die zelfs dodelijk kan zijn.

Depressie

Depressie is niet hetzelfde als verdriet, hoezeer we ze ook in spreektaal aan elkaar gelijkstellen. In feite gaat depressie veel verder dan verdriet.

De American Psychiatric Association (APA) stelt dat voor het stellen van de diagnose depressie ten minste vijf van de in totaal negen symptomen gedurende een periode van niet minder dan twee weken moeten optreden. De diagnose depressie wordt gesteld als de volgende symptomen zich voordoen:

 • Een duidelijk verminderde interesse of vermogen om plezier te voelen in alle of bijna alle activiteiten.
 • Een verlies of aanzienlijke toename van de eetlust en dus van het gewicht.
 • Niet of veel slapen (respectievelijk slapeloosheid en hypersomnie).
 • Geagiteerd of vertraagd gedrag.
 • Permanente vermoeidheid of het gevoel van een gebrek aan energie.
 • Ongepaste gevoelens van buitensporige waardeloosheid of schuld.
 • Verminderd vermogen om na te denken of zich te concentreren.
 • Terugkerende gedachten aan de dood.

Een van de grote problemen van depressie is de herhaling ervan. In de psychologie is recidief het opnieuw optreden van een depressieve episode bij iemand die hersteld is en langer dan twee maanden zonder symptomen is gebleven.

Bij depressie is het recidiefpercentage extreem hoog. Bovendien gaat de chroniciteit van de ziekte vaak gepaard met persoonlijkheidsstoornissen, intense angst, verslavingen of psychotische trekken.

“Tussen de 50-85 procent van de patiënten die hersteld zijn presenteren een terugval, wat neerkomt op gemiddeld 75 procent (tot 30 procent in het eerste jaar).”

-Belloch-

Vermoeide vrouw
Vroegtijdig ingrijpen bij depressie redt levens.

Gedragsactivering

Het tegenovergestelde doen van wat de depressie dicteert kost een enorm titanische inspanning. Het is echter enorm effectief als het wordt uitgevoerd onder toezicht van deskundige professionals. In feite is aangetoond (Spaanse link) dat behandeling van depressie vanuit de gedragsactivering (BA – Behavioral Activation) benadering de depressieve symptomen op drie strijdfronten verbetert:

 • Het activeren van het machteloze individu.
 • Uitdagen van de automatische gedachten die hen niet in staat stellen vooruit te komen. Bijvoorbeeld: ” Ik ben nutteloos,” “Ik zou hier niet moeten zijn,” of “Het heeft zelfs geen zin om vandaag op te staan.”
 • De overtuigingen die deze gedachten voeden veranderen.

Talrijke studies hebben bewezen dat de veranderingen die BA teweegbrengt, in de loop der tijd tot twee jaar aanhouden. Bovendien gaat de BA-behandelaanpak ervan uit dat het individu niet werkelijk aan een depressie lijdt, maar zich in een depressieve situatie bevindt. Dit betekent dat ze controle hebben over hun acties, en ook over de gevolgen daarvan.

Vrouw in therapie
Therapie op basis van gedragsactivering is effectief gebleken bij depressie.

Therapie voor gedragsactivering

BA is een therapie die gestructureerd is in 15 individuele sessies. Het volgt drie stappen:

 • Harmonie tot stand brengen tussen het individu en de therapeut. De therapeutische alliantie is inderdaad een belangrijk ingrediënt van elk therapeutisch proces.
 • De dagelijkse activiteiten van het individu in detail analyseren en observeren hoe die samenhangen met zijn stemming.
 • Het vinden en toepassen van nieuwe copingstrategieën en, voor het beëindigen van de therapie, het doornemen van eerdere sessies om terugvalpreventie aan te pakken.

BA gaat niet zozeer over het uitvoeren van prettige of plezierige activiteiten, maar eerder over activiteiten die waardevol zijn (Spaanse link) en geen vermijdingsgedrag met zich meebrengen. Sterker nog, die een reëel effect hebben op het verbeteren van depressieve symptomen.

Naar de film gaan kan bijvoorbeeld een vermijdingsgedrag zijn als de persoon zou moeten werken. Dat komt omdat ze alleen door te werken toegang hebben tot de dingen die voor hen waardevol zijn. Als zodanig stelt het verdienen van een salaris hen in staat onafhankelijk te zijn, wat de factor kan zijn die hen uit hun depressieve situatie haalt.

BA is gebaseerd op de analyse van de functie van de gedragingen die het individu in een specifieke depressieve situatie uitvoert. In de psychologie heet dat functionele gedragsanalyse. Deze therapiemethode streeft naar acceptatie en uitvoering van actieplannen die de cliënt aanmoedigen actief te blijven, ongeacht zijn stemming.

Een effectieve behandeling

Meerdere onderzoeken hebben de effectiviteit en veelzijdigheid van BA aangetoond. In feite is het naar voren gekomen als het meest effectieve en goedkoopste alternatief op het gebied van de volksgezondheid.

Het is effectief bij een veelheid van bevolkingsgroepen (adolescenten, verschillende etnische groepen, plattelandsbevolking, enz.) en kan zelfs online worden toegepast en vanaf smartphones worden benaderd.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Fonseca Pedrero, E. (2021). Manual de tratamientos psicológicos (1.ª ed.). Pirámide. Pirámide
  • Álvarez, M. P. (2007). La activación conductual y la desmedicalización de la depresión. Papeles del psicólogo, 28(2), 97-110.
  • Barraca, J., & Pérez Álvarez, M. (2015). Activación Conductual para el tratamiento de la depresión. Editorial Síntesis.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.