De vijf sleutels tot oprecht liefhebben

De vijf sleutels tot oprecht liefhebben

Laatste update: 23 juni, 2018

De liefde is en blijft een mysterie dat we nooit volledig zullen ontcijferen. Het is echter wel mogelijk om enkele van haar vele aspecten te begrijpen. Boeddhisten bieden ons bijvoorbeeld enkele sleutels tot oprecht liefhebben die ons in staat stellen werkelijk te genieten van de gevoelens die dit ons brengt.

De sleutels tot oprecht liefhebben, volgens boeddhisten, zijn niet iets van een andere wereld, maar een eenvoudige toepassing van gezond verstand. Het is een benadering die de nadruk legt op ons vermogen om lief te hebben en niet zozeer de mogelijkheid om liefde in anderen te laten ontwaken.

De realiteit leert ons dat alles wat gezaaid wordt ook wordt geoogst. Als we ons vermogen om lief te hebben dan ook naar een hoger niveau tillen, zullen ook wijzelf een hogere vorm van liefde ontvangen. Wat ons wordt gegeven verliest zo zijn belang, en wat we kunnen geven wordt des te belangrijk. Hier zijn vijf sleutels om het te kunnen bereiken.

“Kwets anderen niet met dat wat jou pijn bezorgt.”

-Boeddha-

De vijf sleutels tot oprecht liefhebben

1. Begrip

In de liefde omvat het woord ‘begrip’ veel meer dan een eenvoudig intellectueel feit. Natuurlijk heeft het nog steeds wel betrekking op rationele aspecten, maar het strekt zich ook veel verder uit. Het betekent begrijpen met het hoofd, maar vooral met het hart. Iemand met begrip ontwikkelt voldoende gevoeligheid om de fysieke en emotionele behoeften van de ander waar te nemen. Het impliceert ook het respecteren van die ander en het proberen om aan zijn behoeften te voldoen.

Begrip is een van de sleutels tot oprecht liefhebben omdat het inhoudt dat je de ander op zijn niveau kunt zien en niet op dat van jezelf. Het helpt je zijn kwetsbaarheden en zijn tekortkomingen waar te nemen. Het betekent in staat zijn om die ander te zien als iemand die niet perfect is, en die daar ook niet voor moet worden veroordeeld.

Twee mensen die elkaar oprecht liefhebben

2. Laat het hart evolueren

Een van de sleutels tot oprecht liefhebben is om eerst de verbintenissen na te komen die we tegenover onszelf hebben. De eerste is leren om gelukkig te zijn en om gezond te zijn, zonder dat je een partner aan je zijde hoeft te hebben.

We kunnen een ander niet verantwoordelijk houden voor de taak om ons gelukkig te maken, onze leegten te vullen of aan onze behoeften te voldoen. Wie geen geluk voor zichzelf kan vinden, zal het ook via een andere persoon niet vinden. Vroeg of laat zul je ontdekken dat niets van buitenaf deze leegte kan opvullen.

3. Edelmoedig zijn

Edelmoedigheid en vriendelijkheid zijn twee geweldige krachten. Soms denken mensen dat goede mensen degenen zijn met een kwetsbaar hart of een fragiel karakter. Maar dat is niet waar. Goed voor anderen zijn is een besluit dat is ontstaan ​​uit overtuiging en kracht. Het is echter ook een van de meest beslissende sleutels tot oprecht liefhebben.

Edelmoedigheid betekent streven naar het beste voor anderen en zich om hun welzijn bekommeren. Mensen niet opzettelijk of onnodig schaden. In staat zijn te sympathiseren met het lijden van anderen en bereid zijn om waar mogelijk ondersteuning te bieden. Een goed persoon trekt de vriendelijkheid van anderen aan.

Bloemtakje in hand

4. Geen vluchtige liefde

De uitdrukking ‘vluchtige liefde‘ is op zichzelf tegenstrijdig. Liefde is nooit vluchtig. Het laat tenslotte altijd sporen achter. Wat wel bestaat, is de wens om vluchtige avonturen en romances te hebben, die seksueel genot geven of narcisme voeden, zonder de behoefte aan toewijding of lijden.

Iemand die zijn leven op deze manier wil leiden, laat alleen maar zien dat hij niet wil dat het leven hem raakt. Het is hetzelfde als willen zwemmen, maar niets meer doen dan vanaf de kant naar het water kijken. Misschien bereik je zo inderdaad je doel, als je het water niet aanraakt word je tenslotte ook niet nat. De leegte in jou wordt echter alleen maar groter en groter. En er komt een moment dat naar het water kijken niet langer genoeg zal zijn.

5. Herken de vier elementen van liefde

Volgens boeddhisten heeft de liefde vier essentiële componenten. Dit zijn: vriendelijkheid, mededogen, plezier en sereniteit. Het opnemen van deze aspecten in een relatie is een van de sleutels tot een liefde die nooit zal falen. Elk van de componenten is dan ook onmisbaar.

Twee mensen die elkaar oprecht liefhebben

Vriendelijkheid bevordert respectvolle en attente relaties. Mededogen draagt bij aan wederzijdse loyaliteit en een diep gevoel van betrokkenheid. Lijden wordt gedeeld en daarmee wordt een onverwoestbare band gecreëerd. Plezier betekent daarentegen vooral zoeken naar een verscheidenheid aan gedeelde ervaringen. Sereniteit is de basis voor tolerantie en goede communicatie.

Zoals je kunt zien, zijn de sleutels tot oprecht liefhebben toegankelijk voor iedereen. Wat ze wel vereisen, is dat we genoeg belangstelling en bereidheid hebben om ze te cultiveren. Ze worden ons namelijk niet spontaan gegeven, maar moeten geduldig worden ontwikkeld. De vruchten ervan zijn echter zo zoet dat ze de inspanning volledig waard zijn.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.