De persoonlijkheid van Donald Trump volgens psychologen

In dit artikel bespreken we de persoonlijkheid van Donald Trump. Als je meer wilt weten over de persoonlijkheid van deze ex-president, lees dan snel verder.
De persoonlijkheid van Donald Trump volgens psychologen
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

De persoonlijkheid van Donald Trump is een interessante vraag voor deskundigen in de geestelijke gezondheid. Heeft hij een of andere psychologische stoornis? Zijn theatrale gedrag, narcisme,  gebrek aan empathie en impulsiviteit laten mensen zich dit afvragen, ook sommige mensen die dagelijks met hem werken.

Als de vermoedens waar zijn, dan heeft dit ernstige gevolgen. Want de macht die hij in handen heeft, betekent dat hij een ernstig gevaar kan vormen voor elk levend wezen op de planeet.

Sinds Donald Trump president geworden is, zijn rapporten gepubliceerd over zijn geestelijke gezondheid. Maar het is belangrijk er hier op te wijzen dat dit aanleiding geeft tot enkele ethische kwesties.

Ten eerste is het niet wettelijk dat gedragsdeskundigen en professionelen in de gezondheidswetenschap over mensen rapporteren zonder een grondige evaluatie. Een andere vraag is “Op welke gronden zijn deze hypothesen naar voren gebracht?” Het is een vraag die we kunnen stellen als zomaar iemand psychologische analyse van de persoonlijkheid uitvoert.

“Met zinnen als “Ik kan op Fifth Avenue staan en iemand neerschieten en ik zou geen enkele stem verliezen,” geeft Donald Trump ons een aanwijzing over zijn geestelijke toestand.”

– John Gartner, psychologist of John Hopkins University Medical School-

Ten tweede zijn vele beoordelingen met meer aandacht voor de persoonlijkheid dan voor de persoon uitgevoerd. En er zijn maar weinig publieke figuren die zoveel geïnvesteerd hebben in het creëren van hun eigen persoonlijkheid en identiteit als Donald Trump.

Maar we weten niets over de meer vertrouwelijke omgevingen waarin de man en niet de karikatuur leeft. Daar kunnen we bijvoorbeeld zien hoe hij met zijn gezin en anderen om zich heen omgaat.

Maar het echte probleem is dat we het niet precies over een of andere oude publieke figuur hebben. Want de persoonlijkheid van Donald Trump met zijn hoogte- en laagtepunten. En zijn tweets wekken meer dan andere dingen wantrouwen op. En onvoorspelbaarheid is een risico wanneer het een publieke figuur met zoveel macht betreft.

Donald Trump

De persoonlijkheid van Donald Trump onder de microscoop

Wat we weten over de persoonlijkheid van Donald Trump, kunnen we afleiden uit zijn gedrag in het openbaar. Tijdens zijn recente staatsbezoek aan Japan zagen we hoe hij de sterrol speelde in een scene die de wereld rond ging. Het was toen hij en de Japanse minister Shinzo Abe even de tijd namen om de vissen in het koibassin te voeren.

Dit is typisch voor de Japanse cultuur. Alle handelingen hebben hun ceremoniële aspecten. Minister Abe begon dus langzaam en geduldig het visvoer te gooien. Donald Trump, die het tegenovergestelde is van geduld en ceremonieel, gooide het voer allemaal in één keer in het bassin.

Dit is slechts één voorbeeld. Maar het is een beeld van iets waarvoor verschillende stemmen gewaarschuwd hebben. Van professoren aan Yale tot de geestelijke gezondheidsorganisatie “A Duty to Warn,” allemaal hebben ze hun bezorgdheid geuit.

Volgens hen is Donald Trump niet geschikt voor deze positie. We gaan later in op de stoornissen waarnaar zij specifiek verwijzen. Laten we ons eerst richten op de analyses van zijn gedrag in het openbaar. Wat kunnen we hieruit afleiden over zijn persoonlijkheid?

Donald Trump

Observaties van de publieke persoonlijkheid van Donald Trump

  • Donald Trump houdt niet van regels, protocol, kritiek of tegenstand. Vaak daagt hij de status quo uit en hij aanvaardt geen bevelen. Aan deze gedragingen kunnen we ook nog impulsiviteit toevoegen. Dan hebben we wat in de DSM-5 geklasseerd wordt als antisociaal gedrag.
  • Hij heeft een erg korte aandachtsspanne. Bovendien toont hij weinig interesse in meningen die verschillen van zijn eigen mening. Zijn geestelijke kader is erg star. Daarnaast is zijn vermogen om schriftelijke informatie te verwerken klein. Hij beperkt zichzelf tot het leven in het heden. Dat betekent dat hij de indruk geeft de mogelijke langetermijngevolgen van zijn gedrag niet in overweging te nemen.
  • Hij lijkt erg weinig controle te hebben over zijn impulsen.
  • Intellectuelen vertrouwt hij niet. Journalisten bestempelt hij als “gevaarlijk.” Hij vermijdt ook iedereen die een deskundige is. Want hij gaat er van uit dat ze zich zullen verzetten tegen zijn mening.
  • Donald Trump is op sociaal vlak erg behendig. Maar dit heeft slechts één doel: in het centrum van de aandacht staan. Als hij er niet in slaagt om het centrum te zijn, dan voelt hij zich gefrustreerd en boos.

“De meeste mensen zijn verliefd op hun bijzondere levensdrama. Hun verhaal is hun identiteit. Het ego bestuurt hun leven.”

-Eckhart Tolle-

Mogelijke geestelijke stoornissen die we kunnen afleiden uit de publieke persoonlijkheid van Donald Trump

We hebben het eerder al gezegd. Het is niet ethisch om psychologische verslagen te publiceren over mensen, die niet persoonlijk onderzocht zijn. Eigenlijk is het een schending van de zogenaamde “Goldwater Rule.”

Maar we zijn die grens al voorbij. De persoon die het verslag geschreven heeft, is psycholoog John Gartner van de John Hopkins-universiteit. Nog niet zo lang geleden hebben bijna achttienduizend psychologen een petitie getekend waarin ze waarschuwen dat Donald Trump mentaal onbekwaam is voor deze positie.

Ook het tijdschrift “Psychology Today” publiceerde zijn bezorgdheid. Volgens hen doet de persoonlijkheid van Donald Trump vermoedens rijzen dat er sprake is van mogelijk gevaarlijke kenmerken. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, en dat is ook wat Dr. Gartner verklaart, heeft Trump wellicht een ernstig minderwaardigheidscomplex.

Alfred Adler heeft het in zijn tijd al gezegd. Sommige mensen gaan met een minderwaardigheidscomplex om door te domineren en zich vijandig te gedragen. Er is één reden waarom ze op die manier handelen: ze willen zichzelf bevestigen en hun eigen behoeften bevredigen.

Welke persoonlijkheidsstoornissen komen in aanmerking?

Donald Trump

Deskundigen hebben erop gewezen dat Donald Trump aan meerdere criteria van de DSM-V voldoet. Die criteria gelden minstens voor drie persoonlijkheidsstoornissen: de narcistische persoonlijkheidsstoornis, de antisociale persoonlijkheidsstoornis en de paranoïde persoonlijkheidsstoornis.

We willen nogmaals beklemtonen dat dit allemaal alleen maar beoordelingen zijn van het publieke gedrag van president Trump. We mogen ze dus niet aannemen als de absolute waarheid. Het zijn aannames van deskundigen die iets erg belangrijks willen bespreken. Voordat welke politicus dan ook de macht krijgt, zouden ze eerst een aantal tests moeten afleggen om hun psychologische geschiktheid te onderzoeken.

We sluiten af met deze opmerking. Of de persoonlijkheid van Donald Trump tot dit duistere trio van de persoonlijkheid behoort (narcisme, psychopathie en machiavellisme), weten we niet. We weten ook niet of hij echt gevaarlijk is.

Want het kan allemaal uiterlijke schijn zijn, een masker dat er verontrustend uitziet maar achteraf onschadelijk blijkt te zijn. De tijd zal het leren. Laat ons hopen dat hier alleen maar sprake is van sociale blunders, zoals op een niet echt ceremoniële manier visvoer in het water gooien.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.