De kenmerken van eerlijke mensen: hoe gedragen zij zich?

De kenmerken van eerlijke mensen: hoe gedragen zij zich?

Laatste update: 03 maart, 2019

Wat zijn de kenmerken van eerlijke mensen? Eerlijke mensen proberen nooit iedereen te behagen. Ze houden niet van schijnheiligheid. Dat is de reden waarom zij niet aarzelen om de enige taal toe te passen die ze kennen: eerlijkheid. Deze mensen zijn trouw en kordaat in hun overtuigingen.

Bovendien weten ze precies hoe ze sterke en betekenisvolle banden kunnen scheppen met mensen die volgens hen hun vriendschap waard zijn.

Sommige mensen zeggen graag dat ze altijd de waarheid verdedigen en prijzen. Toch gebeurt het vaker dan niet dat op het moment dat iemand beslist om eerlijk te zijn, ze hen uiteindelijk toch kritiek geven. De daden van mensen zijn niet altijd in overeenstemming met hun gedachten en overtuigingen.

We zijn ons vaak bewust van hoe we ons voelen. Toch communiceren we uiteindelijk nog steeds het tegenovergestelde. We doen dit wegens sociale omstandigheden of uit angst om anderen te kwetsen of de aandacht te trekken.

Dit toont aan hoe waardevol eerlijke mensen echt zijn. Ze zijn moedig genoeg om consequent te zijn in hun gedachten en in hun handelingen. Weinig sociale en psychologische aspecten zijn zo noodzakelijk als eerlijkheid. Thomas Jefferson beschouwde die dimensie als het eerste hoofdstuk van wijsheid. Mark Twain omschreef het als een verloren gegane kunst.

“Geen nalatenschap is zo rijk als eerlijkheid.”

-William Shakespeare-

Er is één aspect van eerlijkheid waarmee we rekening moeten houden. We vragen het altijd van anderen. Dankzij eerlijkheid zijn we in staat om relaties op te bouwen en ze te baseren op vertrouwen. We hebben het nodig dat de mensen van wie we houden, op elk moment oprecht en authentiek zijn.

Hoe herken je eerlijke mensen

Wat zijn de kenmerken van eerlijke mensen? Hoe herkennen we hen?

Eerlijke mensen dragen geen spandoeken of hemden met hashtags die bepalen wie ze zijn. Het is belangrijk dat we leren hoe we hen zelf kunnen herkennen. Luisteren, observeren en in verbinding komen met de mensen rond ons zijn goede manieren om dit te doen.

Uiteraard moet we ook onthouden dat er geen motivaties voor eerlijkheid bestaan. Laten we deze ideeën nu eens verder uitwerken en bekijken wat de kenmerken van eerlijke mensen zijn.

Ze verspillen geen tijd aan dingen die ze niet leuk vinden

De Julius Maximilian-universiteit in Würzburg in Duitsland heeft een onderzoek uitgevoerd. De bedoeling was om dieper te graven in deze dimensie. Het eerste aspect dat ze ontdekten, is dat eerlijke mensen in veel van hun gesprekken tijd besparen.

Ze draaien er niet omheen. Ze verspillen gewoon geen tijd aan mensen die ze niet leuk vinden of die hun waarden niet delen. Eén van de kenmerken van eerlijke mensen is dat ze op een assertieve en respectvolle manier afstand nemen van die mensen.

Ze doen dit en geven of verwachten geen rechtvaardigingen. Eerlijke mensen weten namelijk hoe nadelig het is om situaties te laten duren die op lange termijn tot slechte gevolgen kunnen leiden.

Ze liegen niet en tolereren leugens niet

Daniel Arely, professor psychologie, gaat in zijn beroemde boek The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone – Especially to Ourselves dieper in op dit onderwerp.

Volgens de auteur beschouwen we onszelf allemaal als eerlijke mensen. We vergeten graag de momenten waarop we tegen anderen gelogen hebben. We proberen integendeel een onberispelijk zelfbeeld in stand te houden.

Mensen die echt eerlijk zijn, verdragen het niet om tegen zichzelf of tegen anderen te liegen. Ze houden niet van liegen omdat het een ongemakkelijke cognitieve dissonantie schept die hun identiteit en hun zelfvertrouwen aantast.

“Eerlijkheid is de beste politiek.”

-Thomas Jefferson-

Eerlijke mensen liegen niet

Eerlijke mensen hebben rustige persoonlijkheden en een kalme geest

Volgens Dr. Anita E. Kelly, professor psychologie aan de universiteit Notre Dame in Parijs, zijn eerlijke mensen gelukkiger en gezonder. Op basis van deze studie kunnen we dus het volgende concluderen:

Eerlijk zijn, niet liegen en echt zijn tegenover jezelf en in wat je zegt, laat een groter gevoel van welzijn ontstaan. De gezondheid van iemand is een rechtstreekse weerspiegeling van zijn innerlijk evenwicht en gemoedsrust.

Ze weten hoe ze betekenisvolle relaties kunnen uitbouwen

Voor deze mensen is oneerlijkheid onnatuurlijk. Dat geldt ook voor het weinig of niet tonen van integriteit. Dit zijn voor hen namelijk cognitieve dissonanties. Ze verschaffen hen een ongemakkelijk gevoel.

Eerlijke mensen hechten dus veel waarde aan het opbouwen van relaties die op vertrouwen steunen. Ze zorgen er altijd voor dat ze hun ware, authentieke zelf op een oprechte en respectvolle manier afschilderen. Op hun beurt vragen ze dit ook van de mensen die deel uitmaken van hun dagelijks leven.

Dit is wellicht een verklaring waarom eerlijke mensen zovele betrouwbare mensen in hun leven hebben. Het aantal vrienden die ze hebben, is van geen belang.

Het enige dat ze belangrijk vinden, is zich omringen met mensen op wie ze kunnen vertrouwen. Eén van de kenmerken van eerlijke mensen is dat zij zich willen omringen met oprechte mensen met wie ze een wederkerige relatie kunnen hebben.

Eerlijke mensen hebben betekenisvolle relaties

Besluit

Tot slot moeten we nog één aspect vermelden. Eerlijkheid is een ethisch principe. Het is een waarde die helpt om een meer geïntegreerde en gezondere samenleving te creëren.

We geloven allemaal dat we deze dimensie bezitten. Toch passen we ze niet altijd op een echte en respectvolle manier toe. Vaak vertellen we witte leugens. Dat zijn de leugens waarmee we onze ware gevoelens verbergen.

“Iedereen die in kleine kwesties slordig omgaat met de waarheid, kan niet vertrouwd worden met belangrijke kwesties.”

-Albert Einstein-

We kunnen ook niet altijd onze ware gedachten uitdrukken. Het is oké om de informatie die we zullen geven, te filteren. Dit is afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. Toch is eerlijkheid nog steeds een heel belangrijke pijler van respect voor onszelf en voor anderen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.