De druk van 30 worden: kunnen we van een crisis spreken?

De druk van 30 worden: kunnen we van een crisis spreken?
Ana Gorrochategui

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Ana Gorrochategui.

Laatste update: 27 december, 2022

Elk  decennium gaat gepaard met nieuwe veranderingen, uitdagingen en ervaringen. Bovendien betekent het nieuwe hindernissen en doelen. In deze zin brengt de druk van 30 worden ook vele twijfels met zich mee. We lijken dan ook op onze tenen rond de gevoelens te lopen die we ervaren.

We hebben allemaal al gehoord van de beroemde crisis wanneer mensen 40 worden. In de jaren zestig heeft de psycholoog David Levinson hiervoor een term uitgevonden, de ‘midlifecrisis’.

Deze term geeft een naam aan de wervelwind van vragen en tegenstrijdige gewaarwordingen die in deze belangrijke levensfase optreden. Later stond ook de psychoanalist Erikson achter het bestaan van deze crisis. Hij verklaarde het in termen van een essentiële herziening.

Verschillende auteurs zijn het oneens over wat nu precies de oorzaak van die beruchte crisis is. Toch kan je zeggen dat het bestaan ervan een algemeen aanvaard fenomeen is.

Welke druk voelen we wanneer we 30 worden?

We mogen echter ook de druk van 30 worden niet uit het oog verliezen. Op dit belangrijke moment gebeurt iets dat voortkomt uit sociale verwachtingen, innerlijke frustraties en en een gevoel dat we ‘de plicht hebben het leven een richting te geven’. Vaak wordt dit echter niet vervuld.

Er is sprake van een motivatie om stabiliteit te verwerven. Dit staat in contrast met het verlangen om het dynamisme te stimuleren dat kenmerkend is voor de jeugd. In vele gevallen is het een kruispunt dat moeilijk te hanteren is.

Dat is eigenlijk zelfs nog meer het geval als we de volgende factoren meerekenen. Het is namelijk niet ongewoon dat er ook druk vanuit de familie of sociale druk deel uitmaakt van dit geheel.

Welke druk voelen we wanneer we 30 worden

Hoe dichter we bij de leeftijd van 30 jaar komen, hoe meer we beseffen dat wat we dachten dat zou gebeuren eens we 30 werden, niet meer dan een utopie is. Het gaat hier dan over iets waarvan je altijd aangenomen hebt dat het jou zou overkomen.

Je ziet dit soms wanneer je naar de levens van andere dertigers kijkt. Je vergelijkt je dan met hen en voelt je nog meer verloren. Uiteindelijk heb je ook het gevoel alsof je niet veel verwezenlijkt hebt. Je denkt ook dat er geen enkele manier is om de ramp op te lossen die jouw leven is.

De grote druk van 30 worden

Op dit essentiële moment gaan we vaak verschillende gebieden van ons leven evalueren. We stellen vast dat we gefaald hebben. Dit kan ervoor zorgen dat we ons gefrustreerd, angstig of zelfs depressief voelen.

Het leven als koppel en het gezinsleven

Erikson wijst er ook op hoe belangrijk het is om rond de leeftijd van 30 jaar vertrouwelijke relaties op te bouwen. Hij gaf een verklaring voor de behoefte om  nauwe, wederzijdse en geborgen banden te creëren. Volgens hem zijn ze op dit moment in het leven een bron van welzijn.

We volgen wat deze auteur heeft gezegd en maken een korte bedenking omtrent sociale verwachtingen. 30 worden lijkt een moment te zijn waarop we een partner, een gezin en toekomstplannen moeten hebben.

We moeten dus met andere woorden iets stabiel en veilig hebben. Voor vele mensen wordt de afwezigheid van een stabiele relatie dan ook een hoeksteen van deze crisis.

Werk en onafhankelijkheid

Je hebt gestudeerd. Je hebt je ingezet voor de baan die je gekozen hebt. Bovendien heb je elke steen omgekeerd om te beslissen of je gevonden hebt wat je oprecht wil zijn. Je bent opgehouden met een job te zoeken waarvoor je gepassioneerd bent. Wat je wil, is je vestigen of je zoekt toch minstens naar een manier om je te settelen.

Bovendien heb je het misschien opgegeven. Je brengt de hele dag door met doen alsof je iets bent dat je niet bent. Is dit alleen maar de crisis die je voelt omdat je 30 wordt? Zijn het alleen maar slechte beslissingen of pech? Dat weet je niet zeker. Je bent echter niet economisch onafhankelijk. Iedereen blijft jou ook zeggen dat “het tijd is om een appartement te gaan kopen.”

Werk en onafhankelijkheid

Prioriteiten veranderen

Dit is een periode waarin er grote veranderingen in termen van prioriteiten optreden. Het is waar dat op sommige leeftijden de prioriteiten meer éénvormig zijn (zoals de adolescentie, wanneer sport of eerste liefdes de prioriteiten zijn).

Met het voorbijgaan van de jaren worden prioriteiten steeds persoonlijker en meer situatiegebonden. Dit kan ons het gevoel geven dat we veraf staan van de mensen die altijd zo dichtbij ons geweest zijn.

Plannen veranderen

Onze vrije tijd wordt ook vaker schaarser. De verantwoordelijkheden vermeerderen. Ook de regelmaat en de kenmerken van onze plannen ondergaan een duidelijke verandering. Het is mogelijk dat we ons meer herkennen in plannen die dingen omvatten die we in het verleden gewend waren te doen.

Het kan je ook kwaad maken als je plannen moet maken die in dovemansoren vallen. We kunnen zelfs een enorm gevoel van leegheid voelen als we vaststellen dat we geen controle hebben over de veranderingen. Wanneer we deze gevoelens niet aanpakken, dan kunnen we ons op sociaal vlak gefrustreerd voelen.

Hoe ga je met dit moment om?

Je kan met enkele tips rekening houden. Gebruik ze als je je overweldigd voelt wanneer je 30 wordt en onder druk staat.

Zoek een perspectief

Deze fase in het leven kan dus emotionele kwetsbaarheid creëren. Je moet dan een stap terugzetten en op zoek gaan naar een perspectief. Wie zegt dat alles op een bepaald moment moet gebeuren?

Vaak leggen andere mensen de normen op die bepalen waar we op de leeftijd van 30 jaar staan. We bedoelen hiermee dat dit helemaal geen invloed op ons hoeft te hebben.

Misschien moet de druk van 30 worden jou totaal niet onder druk zetten.

Hoe ga je met dit moment om

Jouw leven, jouw doelen

Het is fijn dat jouw buur denkt dat jouw leven de goede kant uitgaat. Iedereen beslist echter over zijn eigen toekomst en hoe hij zijn leven wil leiden. Mensen kunnen vragen stellen, praten, aanwijzingen geven, wachten… Andere mensen zijn andere mensen. Jij bent jij.

Bovendien ben jij ook de enige persoon met wie je 24 uren per dag doorbrengt. Probeer aan jouw eigen verwachtingen te beantwoorden. De druk van 30 worden zal geen leven lang duren…of misschien wel. Dit hangt van jou af. Waardeer jouw behoeften en stel jouw eigen doelen.

Alles kan nuttig zijn

Ondanks je inspanningen, verlangens en werk zijn er vele dingen die je niet onder controle hebt. Er bestaan immers muren waarvoor we geen trappen hebben.

Het is echter ook mogelijk dat we de dingen vanuit een ander perspectief kunnen zien wanneer we op een bepaald punt komen. Met elke fundamentele fase groeien we. Albert Einstein zei “Duisternis is het licht dat je niet ziet.”

Doe mee aan de verandering

Storen de veranderingen in jouw omgeving jou? Dan is het misschien tijd om iets te veranderen. Stop met klagen over ideeën en stop met kritiek te geven op de motivatie tot verandering van de dingen die je in je leven niet leuk vindt.

Misschien is het inderdaad tijd om op zoek te gaan naar nieuwe prioriteiten. Vind een passie, ontmoet nieuwe mensen of verander je omgeving. Kijk in jezelf.

Doe mee aan de verandering

Je moet daarom waarderen wat je hebt en waar het jou kan brengen. Als je een goede gezondheid hebt dan ben je meestal in staat om de reis naar binnen te starten. Je kan dan ook op zoek naar nieuwe doelstellingen of een nieuwe houding.

Hoe mensen de crisis van 30 worden doormaken, verschilt van persoon tot persoon. We leven inderdaad in een samenleving die verwachtingen van ons heeft. Het lijkt wellicht een onmogelijke opgave om ze te proberen te ontvluchten.

Onder de druk van 30 worden bevinden zich echter duizenden mogelijkheden voor de toekomst. Ga dus op zoek naar jouw kansen! 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.