Corruptie begint bij anonieme mensen

We hebben het altijd over corruptie in de politiek, maar corruptie onder gewone mensen is ook belangrijk. Wij vertellen je er meer over!
Corruptie begint bij anonieme mensen

Laatste update: 21 april, 2019

Je hoort mensen vaak klagen over corruptie. Het gebrek aan fatsoen dat we zien bij machtige mensen, vooral politici, kan ons werkelijk blijven verrassen. Elke dag zien we er weer een nieuw voorbeeld van op het nieuws en velen van ons denken dat wat wij te horen krijgen nog maar het begin is.

Corruptie schaadt samenlevingen. Het houdt een breuk met het pact dat het hart vormt van elke beschaving in: de wet. Het is ook een kwaadwillige actie, omdat alle andere leden van de samenleving passieve slachtoffers worden van de schade die het veroorzaakt.

Het ergste van alles is dat veel corrupte mensen geld stelen dat ze niet eens nodig hebben. Ze lijken vooral te worden gemotiveerd door het asociale plezier dat het ze bezorgt om te profiteren van anderen.

Corrupte politici laten de andere tien procent er slecht uitzien.”

-Henry Kissinger-

Vaak is dit een bron van veel verontwaardiging. Er bestaat echter ook nog een andere vorm van corruptie waar je mensen niet vaak over hoort praten. Dat is de corruptie waar gewone burgers aan deelnemen, zij het op een veel kleinere schaal.

Wet en corruptie

De wet beschrijft een reeks bevelen die elk lid van een samenleving bepaalde beperkingen en verplichtingen opleggen. Je kunt het oneens zijn met de wet. Dat is in feite een van de grote krachten die de mensheid vooruit drijft: het debat over wat de wet zou moeten zeggen.

Nieuwe wetten komen voort uit dergelijke argumenten. Soms kan het ook zijn dat nieuwe en oude wetten zich met elkaar vermengen om iets anders te creëren.

Vrouwe justitia met weegschaal

Als je het niet eens bent met een bepaalde wet, zijn er stappen die je kunt ondernemen om deze wet aan te vechten. Deze variëren van burgerlijke ongehoorzaamheid tot revoluties en politieke debatten.

Niemand hoeft blindelings de wet te gehoorzamen. Tenzij de persoonlijke consequenties extreem ernstig zijn, is het echter het meest verstandig om de wet te gehoorzamen terwijl deze nog steeds van kracht is.

Corruptie ontstaat wanneer er sprake is van een systeem van verplichtingen dat parallel loopt aan en los staat van wat de wet bepaalt. Dit systeem is, in tegenstelling tot het legale, gericht op het voordeel van een individu. Het negeert het welzijn van de maatschappij volledig.

Volgens dat systeem is alles wat het individu winst oplevert legaal. Andere mensen zijn geen gelijken wiens rechten moeten worden gerespecteerd. In plaats daarvan worden ze middelen om een doel te bereiken of obstakels. Als zodanig tellen ze niet mee. Het doel van corruptie is daarom, in de basis, om individueel voordeel te behalen.

Burgers en corruptie

Een belangrijke vraag die we onszelf kunnen stellen, is of alleen politici of machtige mensen zich gedragen volgens deze filosofie van het streven naar persoonlijk gewin, ongeacht de gevolgen die dit heeft voor de rechten van anderen.

Als je in dit verband nadenkt over een aantal dagelijkse situaties, zul je zien dat er ook genoeg ‘gewone’ mensen zijn die onder dezelfde principes van corruptie te werk gaan. Voor hen is het volgen van de wet omwille van het algemeen welzijn in plaats van hun eigen grillen niet de beste manier om te leven.

In plaats daarvan is individualisme het belangrijkste in hun leven. In sommige samenlevingen nemen sommige mensen dit tot het uiterste. Wetten worden in feite zinloze woorden. In plaats daarvan worden de nieuwe normen in de samenleving gedefinieerd door de minst nauwgezette leden ervan.

Mensen hebben de neiging om de wet alleen te volgen als iemand kijkt. Zelfs in kleine, onbelangrijke dingen dringt corruptie hun leven binnen, voordringen in de rij of van een vriendschap gebruikmaken om van bepaalde voorrechten te profiteren.

Twee mannen die geld overhandigen onder tafel

Misschien is dat de reden waarom ook die grote voorbeelden van corruptie blijven plaatsvinden. De samenleving tolereert deze acties in plaats van ze streng te veroordelen, omdat mensen ze kunnen gebruiken als voorbeelden voor hun eigen gedrag.

Of de samenleving leunt gewoon achterover en wordt een passieve getuige van dit alles. Samenlevingen willen hun leven simpelweg niet moeilijker maken door te proberen in te grijpen en grenzen te stellen.

Tot slot

Naast de economische of politieke schade die corruptie veroorzaakt, is het vooral erg om te zien hoe het de cultuur van een samenleving aantast. Sociale banden verslechteren als gevolg van corruptie. Vertrouwen wordt geschaad. Ook het gevoel van autoriteit begint te verdwijnen.

Wanneer dit gebeurt, wordt beschaafd gedrag optioneel. In de praktijk is de meest krachtige wet de wet die op dat moment geldt. Corruptie maakt van samenlevingen echter ongeorganiseerde hordes die in willekeurige richtingen bewegen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.