Asymmetrie in de hersenen en psychologische processen

Wist je dat de linker- en rechterhersenhelft bepaalde anatomische asymmetrieën vertonen? Deze bijzonderheden vertalen zich in gevarieerde psychologische processen die ons van elkaar onderscheiden.
Asymmetrie in de hersenen en psychologische processen
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 04 augustus, 2023

Asymmetrie in de hersenen toont aan dat bepaalde functies, zoals taal, in de ene hersenhelft optimaler worden uitgevoerd dan in de andere. In feite is de organisatie van de hersenen in de linkerhelft niet hetzelfde als in de rechterhelft. Er zijn subtiele verschillen, zowel anatomisch als functioneel. Deze hebben verschillende psychologische implicaties.

Een onderzoek (Engelse link) uitgevoerd door het Max Planck Instituut stelt dat neurologische asymmetrie tussen links en rechts kan bijdragen aan het ontstaan van autismespectrumstoornissen (ASS) en ook schizofrenie.

Het onderzoek suggereert ook dat links- of rechtshandigheid wordt bepaald door deze interessante eigenschap. In dit artikel gaan we enkele andere kenmerken van asymmetrie in de hersenen verkennen.

Menselijke taal is een functie die voornamelijk door de linkerhersenhelft wordt uitgevoerd. Waarom dit zo is, is echter nog niet helemaal duidelijk.

Asymmetrie in de hersenen

Asymmetrie in de hersenen definieert een neurologische eigenaardigheid waarbij er structurele en functionele verschillen zijn tussen de twee hersenhelften. Dit heeft invloed op veel gebieden van de menselijke ontwikkeling. Niet alle mensen hebben dezelfde anatomische vorm van dit orgaan. Elk menselijk brein is uniek en heeft specifieke kenmerken.

In 1864 ontdekte de Franse neuroloog Paul Broca dat deze functionele asymmetrie ervoor zorgde dat taal zich meer in de linkerhersenhelft bevond. Hij ontdekte ook dat patiënten met een laesie in de linker frontale kwab afasie vertoonden. Op dezelfde manier is lateralisatie (rechtshandig of linkshandig zijn) gekoppeld aan structurele asymmetrieën van de hersenschors.

Interessant genoeg is deze bijzonderheid niet exclusief voor de mens. De meeste gewervelde dieren laten het zelfs zien. De neurowetenschappen benadrukken dat asymmetrie in de hersenen een relevant onderzoeksgebied is, omdat het ons in staat stelt ons gedrag en de oorsprong van bepaalde mentale problemen beter te begrijpen.

De effecten van neurologische asymmetrie

Cerebrale asymmetrie beïnvloedt gedragsmatige, cognitieve en psychologische domeinen. De invloed van dit anatomische en functionele kenmerk is zo groot dat een onderzoek (Spaanse link) uitgevoerd door de Universiteit van León (Spanje), beweert dat het nodig is om neuropsychologie te promoten als een mechanisme om leerprocessen bij mensen beter te begrijpen.

Vervolgens gaan we onderzoeken hoe deze neurologische asymmetrie ons beïnvloedt.

Geestelijke aandoeningen zoals schizofrenie onthullen bepaalde asymmetrie in de hersenen in gebieden die een rol spelen bij uitputting en gebrek aan initiatief (apathie).

Lateraliteit

Zoals we al eerder zeiden, zou de asymmetrie van de hersenen kunnen verklaren waarom mensen rechts- of linkshandig zijn. Volgens een artikel (Engelse link) in het tijdschrift PNAS lijkt er echter een genetische oorzaak te zijn.

Het lijkt erop dat linkshandigheid in verband wordt gebracht met verschillen in asymmetrie van de hersenen, maar dat hetzelfde gebeurt in sommige gebieden die te maken hebben met taal, handmatige controle, gezichtsvermogen en werkgeheugen.

Terwijl bij rechtshandigen de linkerhersenhelft de dominante rechterhand controleert, is dat bij linkshandigen precies andersom.

Geestelijke stoornissen en asymmetrie van de hersenen

Asymmetrie van de hersenen is een fundamenteel kenmerk van de organisatie van het zenuwstelsel. Het kan anatomische variaties creëren en het functioneren van meerdere neurologische processen veranderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze biologische eigenaardigheid een aantal geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaakt. De meestvoorkomende stoornissen zijn de volgende:

 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Veranderingen mediëren de aandachtsproblemen van patiënten.
 • ASS (autismespectrumstoornis). Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek geeft hierover relevante informatie (Engelse link). Lijders vertonen een veranderde laterale neurologische ontwikkeling. De auteurs benadrukken echter de noodzaak van verder onderzoek en reviews om tot duidelijkere conclusies te komen.
 • Grote depressie. Een onderzoek (Engelse link) gepubliceerd in Biological Psychology benadrukt het verband tussen depressie en asymmetrie in de hersenen. Het beweert dat er minder activiteit is in de linker hersenhelft en hyperactiviteit in het rechter frontale gebied. Dit resulteert in vertraagd denken, een inflexibelere mentale focus, slechte emotionele regulatie en een hoge weerstand tegen verandering.
 • Schizofrenie. Volgens een onderzoek (Engelse link) gepubliceerd in Acta Psychiatrica Scandinavica vertonen patiënten met schizofrenie een grotere asymmetrie in hun grijze massa. Deze afwijking verschijnt tijdens de neurologische ontwikkeling van een kind. Het uit zich meestal als apathie, het opvallende gebrek aan energie dat optreedt bij schizofrenie.

Een favoriete kant om op te kauwen en een favoriet oog om mee te kijken

Vreemd genoeg zorgt de asymmetrie van de hersenen ervoor dat we een grotere neiging hebben om op de ene kant te kauwen en niet op de andere. Een onderzoek (Engelse link) uitgevoerd door de Universiteit van Barcelona (Spanje) stelt dat deze voorkeur het effect is van lateralisatie en bijzonderheden in de neurologische anatomie tussen de hersenhelften.

Verder zijn er voorkeuren gevonden in het gebruik van zintuiglijke organen zoals de ogen, waarbij rechts in de meeste gevallen de voorkeur heeft. Als je wilt weten wat jouw voorkeur is, probeer dan eens door een slot te kijken. Welk oog gebruik je automatisch?

Hebben de meest creatieve mensen asymmetrie in de hersenen?

Misschien heb je gehoord dat de meest creatieve mensen meer gebruik maken van de rechterhersenhelft. Hoewel de wetenschappelijke gemeenschap deze gegevens als een neuromythe beschouwt, gezien de schaarse empirische ondersteuning, biedt een onderzoek (Engelse link) van de Universiteit van Genève (Zwitserland) een reeks argumenten die dit idee gedeeltelijk ondersteunen.

We moeten echter verduidelijken dat creatief denken vereist dat een goed deel van beide hersenhelften wordt gebruikt. Dit cognitieve proces vereist immers een hoge dosis intuïtie en verbeelding, gecombineerd met logische analyse, redeneren, lezen en taal (deze laatste taken worden verwerkt door de linkerhersenhelft).

De onderzoekers ontdekten dat de meest creatieve mensen asymmetrie in de hersenen vertonen die verband houdt met de functionaliteit van dopamine. In feite krijgen deze mensen een lager niveau van deze neurotransmitter in hun rechterhersenhelft. Hierdoor kunnen ze concepten op afstand en originele concepten combineren om innovatieve en effectieve ideeën te vormen.

Concluderend lijkt er weinig wetenschappelijk bewijs te zijn voor het idee dat creativiteit zich meer in het rechter hersengebied bevindt. Sterker nog, de resultaten van dit lopende onderzoek blijken fascinerend te zijn.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Aberg, K. C., Doell, K. C., & Schwartz, S. (2017). The “Creative Right Brain” Revisited: Individual Creativity and Associative Priming in the Right Hemisphere Relate to Hemispheric Asymmetries in Reward Brain Function. Cerebral cortex (New York, N.Y.: 1991)27(10), 4946–4959. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27655932/
 • Hirnstein, M., Hugdahl, K., & Hausmann, M. (2014). How brain asymmetry relates to performance – a large-scale dichotic listening study. Frontiers in psychology4, 997. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3877751/
 • Kong, X., Postema, M., Guadalupe, T., De Kovel, C. G., Boedhoe, P. S., Hoogman, M., Mathias, S. R., Van Rooij, D., Schijven, D., Glahn, D. C., McIntosh, A. M., Jahanshad, N., Thomopoulos, S. I., Calhoun, V. D., Buitelaar, J. K., Van Erp, T. G., Franke, B., Fisher, S. E., Van Den Heuvel, O. A., . . . Francks, C. (2020). Mapping brain asymmetry in health and disease through the ENIGMA consortium. Human Brain Mapping43(1), 167-181 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8675409/
 • Kustubayeva, A., Kamzanova, A., Kudaibergenova, S., Pivkina, V., & Matthews, G. (2020). Major Depression and Brain Asymmetry in a Decision-Making Task with Negative and Positive Feedback. Symmetry12(12), 2118. https://www.mdpi.com/2073-8994/12/12/2118
 • Miletto Petrazzini, M. E., Sovrano, V. A., Vallortigara, G., & Messina, A. (2020). Brain and Behavioral Asymmetry: A Lesson From Fish. Frontiers in neuroanatomy14, 11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32273841/
 • Postema, M., Van Rooij, D., Anagnostou, E., Arango, C., Auzias, G., Behrmann, M., Busatto, G. F., Calderoni, S., Calvo, R. M., Daly, E., Deruelle, C., Di Martino, A., Dinstein, I., Duran, F. L., Durston, S., Ecker, C., Ehrlich, S., Fair, D. A., Fedor, J., . . . Francks, C. (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications10(4958). https://www.nature.com/articles/s41467-019-13005-8
 • Núñez, C., Paipa, N., Senior, C., Coromina, M., Siddi, S., Ochoa, S., Brébion, G., & Stephan-Otto, C. (2017). Global brain asymmetry is increased in schizophrenia and related to avolition. Acta Psychiatrica Scandinavica135(5), 448–459. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5407086/
 • Rovira-Lastra, B., Flores-Orozco, E. I., Ayuso-Montero, R., Peraire, M., & Martinez-Gomis, J. (2016). Peripheral, functional and postural asymmetries related to the preferred chewing side in adults with natural dentition. Journal of Oral Rehabilitation43(4), 279–285. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joor.12369
 • Sha, Z., Pepe, A., Schijven, D., Carrión-Castillo, A., Roe, J. M., Westerhausen, R., Joliot, M., Fisher, S. E., Crivello, F., & Francks, C. (2021). Handedness and its genetic influences are associated with structural asymmetries of the cerebral cortex in 31,864 individuals. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America118(47), e2113095118. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2113095118
 • Sha, Z., Schijven, D., & Francks, C. (2021). Patterns of brain asymmetry associated with polygenic risks for autism and schizophrenia implicate language and executive functions but not brain masculinization. Molecular Psychiatry26(12), 7652-7660. https://www.nature.com/articles/s41380-021-01204-z
 • Uribe-Gil, Lina Maria, & Conde-Guzón, Pablo Antonio. (2021). La Asimetría Cerebral, Retos para la Relación Neuropsicología y Educación. Revista Lasallista de Investigación18(2), 162-177. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8843578

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.