5 citaten van Beethoven over muziek en het leven

5 citaten van Beethoven over muziek en het leven

Laatste update: 24 februari, 2019

Beethoven is in de muziekgeschiedenis één van de belangrijkste componisten. Nog steeds bestuderen scholen en conservatoria zijn werk als duidelijk voorbeeld van hoe de muziek tijdens het tijdperk van de Romantiek was. Beethoven is beroemd om zijn muzikale genialiteit. Toch zijn ook enkele van de citaten van Beethoven de moeite waard om te onthouden.

Vele citaten van Beethoven verenigen muziek met het leven, net alsof ze beide deel uitmaken van hetzelfde geheel. Deze uitspraken laten ons zien hoe Beethoven het leven waarnam en ervoer. Vele citaten zullen jou verrassen.

Andere zullen jou aanzetten om na te denken over hoe jij het bestaan ervaart. Vele andere uitspraken zullen jou dichter brengen bij dat muzikale universum waarin Beethoven een genie werd.

Citaten van Beethoven

Deugdzaamheid brengt geluk

“Stimuleer deugdzaamheid bij je kinderen; het is het enige en niet geld dat hen gelukkig kan maken. Ik spreek uit ervaring.”

Het eerste citaat laat ons nadenken over het belang dat wij aan geld hechten. Tegenwoordig zeggen we de volgende dingen tegen onze kinderen. “Dat beroep is een doodlopende straat” of “Hoe ga je overleven als schilder?” Dit laat niet alleen de motivatie dalen. Het houdt jonge mensen ook tegen om creativiteit na te streven en vernieuwend te zijn.

Deze uitspraak moet ons laten overwegen of een vast en gegarandeerd salaris geluk brengt. Bovendien moeten we er even bij stilstaan of een vaste baan ons gelukkig maakt of dat we meer tevreden zouden zijn als we onze eigen weg uitbouwen.

Passie is de sleutel

Passie is de sleutel

“Een verkeerde noot spelen is onbelangrijk; zonder passie spelen is onvergeeflijk.”

Dit citaat van Beethoven leert ons hoe we voor eens en altijd de grote angst kunnen overwinnen om fouten te maken. Falen en fouten maken lijkt onvergeeflijk. Alleen al eraan denken bezorgt ons het verlangen om ons uit schaamte voor iedereen te verbergen.

Wat is dan de rol van passie? Het heeft geen zin een muziekstuk perfect te spelen als er geen passie in zit. Passie overstijgt immers elke fout. Dat is ook wat het leven echt betekenis geeft. Het drijft ons en wat we doen. Het is dus onvergeeflijk als we zonder passie iets doen wat voor ons even belangrijk is als muziek voor Beethoven was.

Je kan elke hindernis overwinnen

“Laat iedereen die op een gelijksoortige manier getroffen is, zich laten troosten door iemand net als hijzelf te vinden die ondanks alle obstakels van de natuur alles gedaan heeft wat in zijn macht lag om tot de rangen te behoren van gerespecteerde kunstenaars en mensen.”

Hoe vaak hebben we opgegeven omdat we met hindernissen geconfronteerd werden? Hoe vaak hebben we ons minderwaardig gevoeld ten aanzien van andere mensen?

Soms geloven we dat we nooit astronauten, fotomodellen of andere schijnbaar onbereikbare carrièremensen zullen worden. Dit gebrek aan vertrouwen verspreidt zich dan. Het houdt ons tegen om echt te proberen.

We vergeten echter dat die mensen die we nu bewonderen, zich ooit in onze situatie bevonden. Velen van hen hebben hard moeten vechten om te verkrijgen wat ooit alleen maar een droom was. We moeten dus hard werken om onze doelen te bereiken. Eén ding is zeker. Die onbeweeglijkheid op zich zal ons niet helpen om onze doelen te verwezenlijken.

Je kan elke hindernis overwinnen

Talent is niet genoeg

“Genialiteit is 1% talent en 99% hard werken.”

Misschien moeten we deze uitspraak in verband brengen met de vorige citaten van Beethoven. Talent is inderdaad niet genoeg. Mensen denken vaak dat alles gemakkelijk is als je voldoende talent hebt. Dit is echter niet het geval.

Iemand met geweldige capaciteiten moet even hard werken als alle anderen. De sleutel tot succes is namelijk doorzettingsvermogen en niet talent. Wat gebeurt er met die studenten die in staat zijn om slechts enkele uren voor hun examen hun notities te bekijken en toch nog goede resultaten behalen?

Vaak studeren ze niet. Ze stellen uit of doen gewoon helemaal niets. In de meeste gevallen falen ze uiteindelijk. Dit geldt ook voor alle andere dingen in het leven. Als je niet hard werkt, zal je geen resultaten zien.

De beperkte toegang tot kunst

“Er zou slechts één groot kunstmagazijn ter wereld moeten zijn waar elke kunstenaars zijn kunstwerken naartoe kan brengen en waaruit hij alles kon meenemen wat hij ook maar nodig heeft.”

Dit laatste citaat van Beethoven toont zijn wens om mensen te helpen zonder iets in ruil te krijgen. Hij had een altruïstische houding. Beethoven schonk immers zijn talent aan de mensen die dit het meest nodig hadden.

Geld, persoonlijke belangen en de angst dat mensen die nemen wat ze maar willen, alles zullen beschadigen, verhinderen ons om op deze manier te handelen. We worden dan gewoon egoïstisch. Uiteindelijk beperken we onszelf op alle mogelijke manieren.

Kunst is beperkt toegankelijk

We kennen allemaal Beethoven wegens zijn muzikale genialiteit. Weinig mensen wisten echter dat hij dergelijke prachtige en wijze citaten nagelaten heeft. Heeft één van de citaten van Beethoven jouw aandacht getrokken? Kan je het in jouw leven toepassen? 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.