Zelfbeeld en je academische prestaties

Waarschijnlijk heb je al meerdere dingen gehoord over het belang van zelfvertrouwen, maar heb je ooit wel eens nagedacht over je zelfbeeld? Leer meer over hoe de manier waarop je jezelf waarneemt je kan helpen academisch succes te behalen.
Zelfbeeld en je academische prestaties
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Pedro González Núñez

Laatste update: 27 december, 2022

Tegenwoordig begrijpt vrijwel iedereen het concept van eigenwaarde. Je weet waarschijnlijk al dat het te maken heeft met hoeveel je jezelf waardeert. Weet je echter ook welke rol je zelfbeeld hierin speelt? Of nog belangrijker, wist je dat er een verband bestond tussen je zelfbeeld en je academische prestaties?

Zelfbeeld en zelfvertrouwen zijn op veel verschillende manieren vergelijkbaar, maar ze zijn niet onderling verwisselbaar. Het is belangrijk om dit te weten om te kunnen begrijpen hoe het zelfbeeld invloed heeft op de academische prestaties van studenten. In feite is dit onderzoeksgebied de sleutel tot een beter onderwijssysteem en een verbeterde manier van lesgeven.

We zouden zelfbeeld kunnen definiëren als de verzameling percepties, ideeën en gedachten die een individu over zichzelf heeft. Met andere woorden, ons zelfbeeld omvat het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’. Het is het idee dat iemand heeft over wie hij is.

Wat is dan het verschil tussen zelfbeeld en zelfvertrouwen? Welnu, zelfbeeld beschrijft eenvoudig het beeld dat je van jezelf hebt. Er is geen oordeel of evaluatie van dat beeld. Zelfvertrouwen, daarentegen, is de subjectieve evaluatie die je maakt over je eigen persoonlijke kenmerken.

Zelfbeeld is gebaseerd op de relaties die iemand heeft met de samenleving en zijn omgeving. Dus de manier waarop je jezelf ziet, heeft veel invloed op hoe je je in verschillende gebieden van je leven gedraagt.

Kinderpsycholoog Elisabet Rodriguez Camon is van mening dat twee auteurs de studie van academische prestaties hebben veranderd. De ene is Howard Gardner met zijn theorie van meervoudige intelligenties, en de andere is Daniel Goleman met zijn boek Emotionele Intelligentie. De laatste heeft het ook over het belang van een positief zelfbeeld.

In dit artikel gaan we bekijken hoe deze ideeën van toepassing zijn op het onderwijs.

Kind dat staat te tekenen

Academische prestaties

Een algemeen geaccepteerde definitie van academische prestaties is het leervermogen en het reactievermogen van een student. Om dit fenomeen te begrijpen, moet je echter de verschillende factoren begrijpen die daarop van invloed zijn.

Iemands academische prestaties zijn afhankelijk van verschillende elementen. Enkele belangrijke en voor de hand liggende zijn de bekwaamheid en motivatie van de student.

Er zijn echter nog andere factoren die we niet kunnen vergeten. Bijvoorbeeld, de capaciteiten en vaardigheden van de leraar, het onderwijsprogramma, de school zelf, en de familie en de sociale omgeving van de student.

Deze zijn allemaal erg belangrijk. Een van de factoren die echter de grootste invloed heeft op iemands leervermogen is, zijn zelfbeeld.

De relatie tussen zelfbeeld en academische prestaties

Verschillende onderzoeken tonen aan dat er een sterke relatie bestaat tussen zelfbeeld en academische prestaties. Dat gezegd hebbende, hoe verhouden de twee zich echter tot elkaar? Volgens recent onderzoek zijn er enkele gegevens die de moeite waard zijn om te benadrukken:

  • Wanneer mensen die dichtbij en belangrijk voor je zijn je op de een of andere manier evalueren, beïnvloedt dat hoe je jezelf ziet.
  • Het zelfbeeld van een student bepaalt zijn academische prestaties omdat, op een kwalitatief en kwantitatief niveau, iemands perceptie van zichzelf gevolgen heeft voor de moeite die het hem kost om iets nieuws te leren, moeilijk huiswerk te maken etc.
  • Zelfbeeld en academische prestaties hebben een bidirectionele en wederzijds invloedrijke relatie. Als een van deze componenten verandert, verandert het hele systeem totdat deze weer een balans vindt.

Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het aansteken van een vuur.

William Butler Yeats

Meisje ligt boek te lezen

Hoe een student een positief zelfbeeld kan ontwikkelen

Op basis van deze bevindingen is het waarschijnlijk duidelijk dat het ontwikkelen van een positief zelfbeeld cruciaal is voor optimale academische prestaties. Het is daarom belangrijk om de volgende dingen in gedachten te houden:

  • Het gevoel tot een familie te behoren is van cruciaal en fundamenteel belang. De student moet mededogen, interesse, genegenheid, begrip en welzijn binnen zijn familie kunnen vinden.
  • Het is ook belangrijk dat het kind zich uniek voelt. Elk kind moet het gevoel hebben dat het een speciaal en uniek persoon is en weten wat hem onderscheidt van andere mensen. Tegelijkertijd moeten ze wel nederig blijven en gericht op verbetering.
  • De student moet in staat zijn om zijn doelen te bereiken. Hij moet op de hoogte zijn van de factoren die tijdens dit proces in het spel komen, wat hem in de toekomst zal helpen. Om hiervoor te zorgen, moet hij over een goede mate van zelfbeheersing beschikken. Dit zal hem namelijk in staat stellen om op een betere manier op tegenspoed te reageren.
  • Kinderen hebben een veilig, stabiel en coherent gedragskader nodig in hun leven. Dit is waar positieve rolmodellen belangrijk zijn omdat ze dingen aanmoedigen en bevorderen die helpen bij het bewerkstelligen van dit kader. Het hebben van rolmodellen helpt ook als een kind ongewenst gedrag vertoont.

Ontwikkel een passie om te leren. Als je dat doet, zal je nooit stoppen met groeien.

-Anthony J. D’Angelo-

Dus…

Hopelijk helpt dit artikel je te begrijpen waarom een positief zelfbeeld belangrijk is voor iemands academische prestaties. Zowel studenten zelf als hun families, opvoeders en alle anderen om hen heen, zouden allemaal moeten geven om hoogwaardig onderwijs.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.