Yin en yang: de dualiteit van het bestaan

Het concept van yin en yang richt zich op de tweeledige aard van het menselijk bestaan en de natuurlijke wereld. Er is geen dag zonder nacht, geen leven zonder dood. Lees hier meer!
Yin en yang: de dualiteit van het bestaan

Laatste update: 15 januari, 2022

Het concept van yin en yang komt voort uit een Chinese filosofie die Taoïsme wordt genoemd. Het Taoïsme is een filosofisch kader dat werd gecreëerd door Laozi, een oude schrijver die al dan niet daadwerkelijk heeft bestaan. Wat we wel weten is dat deze concepten al bestaan sinds ongeveer de 6e eeuw tot op heden.

Laozi wordt traditioneel gecrediteerd als de auteur van een boek dat de Tao Te Ching heet. Een ruwe vertaling van de titel is “pad naar de deugd.” Hier verscheen voor het eerst het idee van yin en yang. Een vertaling van yin en yang is “donker en licht.”

Onthoud de balans; het geven en nemen van energie. Het symbool van yin en yang is meer dan de integratie van mannelijk en vrouwelijk. Het is ook de balans van licht en donker, zacht en hard, actief en passief, in en uit, gever en ontvanger. Je kunt het een niet hebben zonder het ander.

-Brownell Landrum-

Laozi beschrijft ze als een dualiteit die in alles bestaat. Dag en nacht, man en vrouw, leven en dood, en nog veel meer. Het zijn twee tegengestelde kanten die elkaar niet tegenspreken, maar elkaar aanvullen en van elkaar afhankelijk zijn. De ene wil zich niet aan de andere opdringen. In plaats daarvan bestaan ze in evenwicht met elkaar.

Een ketting met het yin-yang symbool

De dualiteit van yin en yang

Het taoïsme zegt dat constante verandering de aard van alles is. De winter volgt de herfst en de lente volgt de winter, zonder dat je er iets aan doet. Hetzelfde gebeurt in heel ons leven. Als je het pad van de deugd wilt volgen, moet je deze veranderingen toestaan, in de natuur en in je leven.

Persoonlijke verlangens en doelen leiden ertoe dat je de natuurlijke orde van de dingen wilt veranderen. Inactiviteit daarentegen laat de dingen stromen en zich ontvouwen zoals het hoort, zonder dat er druk van buitenaf nodig is om ze te veranderen.

Yin en yang vertegenwoordigen deze voortdurende verandering. Als de dualiteit die in deze twee concepten tot uitdrukking komt in evenwicht is, dan ontstaat er harmonie. Disharmonie daarentegen is wanneer de ene kant van de dualiteit de andere kant domineert.

Yin komt overeen met alles wat vrouwelijk is. Het is zacht, warm, aards, passief, absorberend en donker. Yang vertegenwoordigt de mannelijke kant van de dingen. Het is hard, droog, luchtig, actief, doordringend en licht. Beide elementen en kenmerken zijn aanwezig in alles wat bestaat.

Leidende principes

Volgens het Taoïsme is er een reeks unieke principes van toepassing op yin en yang. Deze principes definiëren de dynamiek die tussen beide krachten bestaat en dienen als leidraad om ze toe te passen op concrete situaties. De principes zijn:

  • Yin en yang zijn tegenstellingen, maar niet exclusief. Er kan wat yin zijn in een yang-werkelijkheid en vice versa. Bijvoorbeeld, midden in de diepe duisternis van de nacht schijnt het licht van de maan nog steeds.
  • Interdependentie. Yin kan niet bestaan zonder yang en vice versa. Bijvoorbeeld, er is geen dood zonder leven, geen leven zonder dood.
  • Ze handhaven een dynamisch evenwicht. Als yin toeneemt, neemt yang af, en vice versa. Wanneer één van de twee overmatig groeit, dwingt het de andere om te krimpen en dat zet een transformatie in gang. Overtollige warmte leidt bijvoorbeeld tot dooi, wat overstromingen veroorzaakt.
  • Als het ene verdwijnt, verandert het in het andere. Het zijn geen afzonderlijke realiteiten. Ze bestaan naast elkaar. Daarom is het zo dat wanneer het ene verdwijnt, het gewoon plaats maakt voor het andere. Dag en nacht zijn perfecte voorbeelden van dit principe.
  • Yin bevat altijd een spoor van yang en vice versa.
Een tekening van yin en yang

Praktische toepassingen

Het is belangrijk om te onthouden dat de concepten van yin en yang deel uitmaken van een specifieke filosofie, niet van een wetenschappelijke theorie. Er zijn echter theorieën in de kwantumfysica die tot op zekere hoogte samenvallen met yin en yang. Ook het idee van de inherente dualiteit van de natuur heeft enkele praktische toepassingen.

De oosterse gevechtskunst past deze concepten direct toe. Ideeën zoals verdediging/aanval en concentratie/ontspanning komen rechtstreeks van yin en yang. De Chinese geneeskunde maakt ook gebruik van dualiteit en complementariteit voor het diagnosticeren en behandelen van ziekten.

Deskundigen in de Chinese Geneeskunde drukken dat idee uit met dit principe: kalmeer wat overdreven is en zet aan wat gebrekkig is. Het concept van dualiteit kan ook worden toegepast op het dagelijks leven om innerlijke rust te bereiken. Het roept op tot loskoppeling en acceptatie. Om de dingen te laten stromen.

Om te accepteren dat de nacht plaats maakt voor de dag, verdriet voor vreugde, licht voor donker. Probeer niet alles positief te maken. Geef in plaats daarvan toe dat dualiteit bestaat. Dit is het taoïstische pad naar een vredig leven.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Larocca, F. (2009). Nature vs Nurture: El Yin y Yang de la teleología aplicado a las ciencias del comportamiento humano… en pikis. cl y en monografías.com.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.