Waarom zijn verboden dingen zo aantrekkelijk?

Waarom zijn verboden dingen zo aantrekkelijk?

Laatste update: 19 oktober, 2016

Uit het verhaal van Adam en Eva in de tuin van Eden blijkt dat de mens zich gedurende zijn gehele evolutie aangetrokken heeft gevoeld tot dingen die verboden zijn.

Binnen verschillende interpersoonlijke relaties wekken verboden altijd een andere reactie op. Vaak is het echter zo dat een verbod ons niet afschrikt, maar in plaats daarvan juist aantrekt tot hetgeen verboden voor ons is.

“Het verbieden van de appel was de vergissing. Als God de slang verboden had gemaakt, dan zou Adam de slang hebben opgegeten.”

-Anoniem-

Om te begrijpen waarom we ons als mensen aangetrokken voelen tot dingen die verboden zijn, is het belangrijk om onze psychologische ontwikkeling vanaf onze jeugd te begrijpen.

Het instinct van nieuwsgierigheid tijdens onze jeugd

Vanaf dat we kinderen waren, heeft nieuwsgierigheid ervoor gezorgd dat we de wereld wilden ontdekken, dat we geïnteresseerd waren in de dingen om ons heen en dat we wilden experimenteren met nieuwe dingen. Dit is vanaf onze kindertijd sowieso deel van onze leerervaring als mensen.

Kind Verft Voeten

We zouden kunnen zeggen dat de drang om te leren, groeien, volwassen te worden en te overleven voor mensen een basisinstinct is. Dit is waarom niets of niemand ons tijdens onze jeugd kan tegenhouden om op onderzoek uit te gaan, dingen zelf te willen ervaren en nieuwe dingen te ontdekken.

In deze fase wekken verboden een zeer intense nieuwsgierigheid op om te weten wat er achter het bekende schuilgaat en daardoor worden deze verboden zeer aantrekkelijk en bijna onweerstaanbaar.

Probeer in plaats van te verbieden juist alternatieven te bieden

Tijdens onze jeugd bestaan de dingen die geen naam hebben voor ons niet of zijn ze in ieder geval niet echt interessant.

Als we willen dat een kind uit de buurt blijft van een bepaalde plek, dan is het niet echt verstandig om erop te staan dat hij hier niet naartoe gaat. We kunnen in dit geval beter een paar alternatieven creëren die het kind voorzichtig een zetje geven in de richting van de plek waar wij willen dat hij heen gaat, zodat juist deze richting aantrekkelijk wordt.

Adolescentie, een tijd voor zelfbevestiging

Tijdens hun adolescentie hebben jonge mensen behoefte aan zelfbevestiging van wie ze zijn, terwijl ze zichzelf tegelijkertijd nog leren kennen en aan het ontdekken zijn. Om dit te kunnen doen is het tijdens deze fase noodzakelijk om zichzelf te kunnen onderscheiden van de patronen die hun ouders hebben gevormd door de nadruk te leggen op hun eigen ideeën en door hun eigen weg vast te stellen.

Tijdens dit proces wordt het karakter en de beginnende persoonlijkheid uit de jeugdfase rijp en hebben jonge mensen behoefte aan hun eigen ruimte en moeten ze hun eigen keuzes kunnen maken om het gevoel te hebben dat ze compleet verschillen van hun ouders.

In dit stadium is het onderzoeken van hetgeen verboden is vaak een manier om zichzelf te onderscheiden van de idealen die ze vanaf hun jeugd hebben meegekregen en die nu niet nuttig zijn. Daarom wordt hetgeen verboden is aantrekkelijker en gaan we in dit stadium allemaal op zoek naar dingen die ons van anderen kunnen onderscheiden en die bevestigen dat we anders en uniek zijn.

Probeer in plaats van te verbieden juist te onderhandelen

Wanneer we een adolescent ergens in tegen willen houden, dan is het verstandig om de motieven achter en de waarden van die verkeerde keuze uit te leggen en te omschrijven. Dit doe je door altijd respect te tonen voor hun individualiteit als persoon, hun menig en hun keuze, aangezien het in veel gevallen onvermijdelijk is dat mensen leren door zelf fouten te maken.

Als dit het geval is, dan kunnen we misschien proberen om tot een overeenkomst te komen, door voor beide kanten te onderhandelen, iets dat zowel voor de volwassene als de adolescent gunstig kan zijn.

Meisje

Het is hoe dan ook belangrijk om te weten dat wanneer we een tiener iets verbieden dat hij/zij juist heel graag wil doen, hij/zij altijd verschillende manieren zal vinden om dit dan toch te doen. Communicatie is dan ook van essentieel belang.

De vrijheid om een volwassene te zijn

Volwassenheid is het stadium van vrijheid, rijpheid, verantwoordelijkheid en verplichtingen. Het is het stadium waarin de volwassene zelf op vrije, van zijn ouders onafhankelijke wijze bepaalt wat zijn plan is in het leven, waarin hij persoonlijke keuzes maakt die bepalend zullen zijn voor de manier waarop hij door het leven zal gaan.

Vanaf dit punt heeft niemand het recht om voor ons te bepalen welke weg we zouden moeten bewandelen. Volwassenen kunnen zich aangetrokken voelen tot iets dat verboden is vanuit het verlangen om de wereld te laten zien dat ze nu zelf de baas zijn over hun eigen leven en dat niets of niemand nog voor hen kan bepalen.

Probeer in plaats van te verbieden juist te respecteren

Elke volwassene heeft het recht om zijn eigen leven te bepalen, zelfs als hij hierin fouten maakt. Daarom hebben de mensen om hen heen geen andere keuze dan deze keuzes te respecteren. Natuurlijk hebben ook zij het recht om met respect hun eigen meningen te uiten, zonder te verbieden, zonder te oordelen, zonder dreigementen te uiten of kritiek te leveren.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.