Waarom beslissen mensen om kinderen of geen kinderen te krijgen?

Waarom beslissen mensen om kinderen of geen kinderen te krijgen?
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 08 juni, 2018

Tot nog niet zo lang geleden gingen de meeste mensen er meestal van uit dat iedereen wilde trouwen en kinderen krijgen. Maar dit is op een drastische manier veranderd. Want in de westerse wereld stijgt het aantal mensen die ervoor kiezen geen kinderen te hebben. Er zijn vele mannen en vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen of verkiezen geen kinderen te hebben.

De reden kan gewoon een persoonlijke keuze zijn. Het kan echter ook vanuit het idee komen dat een nieuw leven op de wereld zetten de samenlevingen in de wereld en de ecosystemen uit evenwicht brengt. Maar wat ook de reden is, het is duidelijk dat er steeds minder taboe bestaat omtrent deze beslissing. Dit geldt ook voor bijna alle maatschappijen over de hele wereld.

“Het zijn slechte tijden. Kinderen gehoorzamen hun ouders niet langer, en iedereen schrijft een boek.”

-Cicero-

Het resultaat is dat we in de demografische gegevens zien dat de meest ontwikkelde landen een stijgende verhouding aan oude mensen vertonen tegenover jonge mensen.

In sommige landen is het geboortecijfer zelfs veel lager dan twintig jaar geleden. Bovendien is de levensverwachting ook gestegen. Samen zorgen die twee fenomenen dat we een vergrijzende bevolking krijgen. Is dit iets goeds? Is de beslissing om geen kinderen te hebben een logisch verantwoordelijke beslissing? Of is het slechts een andere vorm van modern egoïsme?

De beslissing om geen kinderen te hebben

Veel mensen geloven dat kinderen hebben hun vrijheid wegneemt en hun leven ingewikkeld maakt. Want het ouderschap vraagt een hoeveelheid tijd die veel mensen niet bereid zijn te investeren. Voor deze mensen is een kind hebben en opvoeden ook verstikkend. Bovendien interesseert het hen eigenlijk niet. Sommige mensen geloven dat een carrière en een sociaal leven hebben voldoende is om betekenis aan hun leven te geven. Voor anderen is de investering in verantwoordelijk ouderschap die het hebben van kinderen vereist, de moeite niet waard.

Geen kinderen

Volgens een onderzoek Kinderloosheid in Europa (2015) hebben de meeste redenen om geen kinderen te hebben te maken met werk. Maar er zijn ook vele andere redenen, zoals bijvoorbeeld economische argumenten. Andere mogelijke redenen zijn een slechte relatiegeschiedenis met de eigen ouders en de angst om een genetische ziekte over te dragen.

Een andere studie van de Gezinsfederatie van Finland toont aan dat de laatste jaren economische moeilijkheden de voornaamste reden geworden zijn om geen kinderen te hebben. Onzekerheid over werk en twijfels over de toekomst hebben voor de verspreiding van dit fenomeen gezorgd.

Wat betreft de vraag wie er gelukkiger is, is de universiteit van Western Ontario in Canada tot conclusie gekomen dat er geen sluitend antwoord is. Het lijkt ook af te hangen van de leeftijd van de persoon. Bij jongere mensen is het waarschijnlijker dat het hebben van kinderen verbonden is met een lagere mate van gelukkig zijn. Dertigers hebben een neutrale kijk op het hebben van kinderen. Voor de mensen die ouder dan veertig zijn, is het hebben van kinderen een grote bron van geluk.

Kinderen of geen kinderen: een beslissing die door vele factoren beïnvloed wordt

Er is geen algemeen antwoord op de vraag waarom iemand geen kinderen wil hebben of wel. Elke persoon, en vooral elk koppel, moet deze beslissing zelf nemen. Het is belangrijk dat mensen grondig over deze kwestie nadenken. Bovendien is het van belang dat je zeker bent van je beslissing. Wanneer mensen kinderen hebben zonder ze te willen, dan kan dit echt verwoestende effecten hebben. Maar als je anderzijds je verlangen om een ouder te zijn de kop indrukt, dan zal dit uiteindelijk een enorme existentiële leegte in jezelf creëren.

Geen kinderen

Bijna nooit bevinden mensen zich in de volmaakte situatie om kinderen te hebben. Het ideaal is een stabiele partner hebben, genoeg geld, veel vrije tijd en een sterk verlangen om een ouder te zijn. Maar het gebeurt heel zelden dat al deze factoren tegelijkertijd aanwezig zijn. Dat betekent echter niet dat het onmogelijk is om regelingen en aanpassingen te treffen zodat je een nieuw leven op de wereld kan verwelkomen. Mensen maken deze aanpassingen eigenlijk voortdurend. Nog niet zo lang geleden waren grote gezinnen heel gewoon. Ze waren in staat om met minder middelen te overleven.

Weten waarom je kinderen wilt

Het is belangrijk dat je weet waar het verlangen om kinderen te hebben vandaan komt. Want soms is de oorsprong van deze wens niet juist. Er zijn vele partners die relatieproblemen hebben en zichzelf bedriegen door te denken dat een kind hun relatie zal verbeteren of een einde zal maken aan de ruzies. Er zijn ook mensen die zich gefrustreerd voelen over hun eigen leven. Ze willen dan kinderen hebben om te verwezenlijken waarin zij niet geslaagd zijn, goed te maken. Beide gevallen zijn mogelijke recepten voor mislukking.

We verwerven steeds meer vrijheid om beslissingen te nemen over met wie we een gezin willen stichten en hoe we willen dat ons gezin is. Dit is een enorm voordeel. Maar het zorgt ook voor nieuwe angstgevoelens en onzekerheden. Het belangrijkste aspect is dat je het vermogen ontwikkelt om naar je hart te luisteren. Alle andere dingen zullen hieruit volgen.

Kinderen hebben zal altijd een uitdaging zijn. Een nieuw leven op de wereld brengen is geen eenvoudig proces. Het houdt in dat je met talrijke sociale en biologische uitdagingen geconfronteerd zal worden. Je zal ook te maken krijgen met de uitdagingen die de kinderen zelf creëren. Maar er zijn ook ontelbare verborgen mogelijkheden om te groeien en met hen plezier te maken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.