Vijf briljante citaten van Aristoteles

november 29, 2017

Vandaag zullen we enkele grote citaten van Aristoteles leren kennen. Zonder twijfel was en is hij een van de belangrijkste filosofen uit de geschiedenis van de menselijke beschaving. Het is zeker de moeite waard om nu wat tijd te besteden om te kunnen genieten van enkele van zijn stukjes wijsheid en de manier waarop hij de wereld bekeek.

Hoe kon een beschaving van 3000 jaar geleden enkele van de meest briljante geesten uit de menselijke geschiedenis voortbrengen? We hebben het natuurlijk over Aristoteles, maar ook over zijn leraar en diens voorganger Plato en Socrates, die hun stempel hebben gedrukt op de maatschappij. Het is fascinerend om de evolutie en betrokkenheid van het menselijk denken te zien verspreid over de vele beschavingen die deze planeet hebben bewoond.

Prachtige citaten van Aristoteles

Aristoteles was, zoals we hebben gezegd, een uitstekende leerling van grootheden als Plato of Eudoxus. Maar op zijn beurt was hij ook een leraar voor andere beroemde personen, zoals Alexander de Grote. Zijn filosofie gaf aanleiding tot citaten die na meer dan 2000 jaar hun waarde voor de hedendaagse samenleving nog niet hebben verloren.

Een reflectie op wijsheid

“De onwetende man spreekt uit, de wijze man vraagt en reflecteert.”

Zelfs vandaag de dag horen we van veel onwetende mensen die denken dat degenen die het hardst schreeuwen of degenen die het meeste zelfvertrouwen tonen wanneer ze spreken, de personen met de meeste wijsheid zijn. Terwijl sommigen genieten van en zich koesteren in hun veronderstelde wijsheid, zijn er anderen die vragen, reflecteren en onderzoeken.

Silhouet van een meisje met een knotje dat haar vinger in haar mond houdt

We zouden dit citaat bijna kunnen zien als een soort vooronderstelling van de wetenschappelijke methoden die later ontwikkeld zouden worden. Beweer niets zolang je er niet zeker van bent dat wat je zegt waar is. Daarom zeggen sommige mensen dat de onwetende spreekt met de mond van degenen die het echt weten.

Ken jezelf

“Ik beschouw degene die zijn verlangens overwint als dapperder dan degene die zijn vijanden verovert, want de moeilijkste overwinning is overwinning op zichzelf.”

Het is vreemd dat mensen zo weinig over zichzelf weten, ook al zijn we een tamelijk spirituele soort. Soms lijkt het erop dat we weigeren om in onszelf te graven uit angst voor wat we kunnen vinden. We kijken naar onszelf in de spiegel, maar besteden bijna nooit tijd aan verder kijken dan dat beeld.

We hebben allemaal dingen in ons leven die moeilijk te accepteren zijn. Daarmee zouden we een stap zetten naar wat Aristoteles de overwinning op zichzelf noemde. Een lange en ingewikkelde taak, maar een noodzaak als we willen genieten van dat gevoel van welzijn dat ontstaat als we de balans vinden tussen ons innerlijk wezen en het beeld dat we aan anderen projecteren.

Wat is intelligentie?

“Intelligentie bestaat niet alleen uit kennis, maar ook uit het kunnen toepassen van kennis in de praktijk.”

Opnieuw observeren we Aristoteles die uitdrukkingen uitspreekt die gelijk staan aan wat later bekend zou worden als wetenschappelijke procedures. We kunnen over veel kennis beschikken, maar als iets niet duidelijk kan worden aangetoond en praktisch kan worden toegepast, heeft het dan eigenlijk wel enig nut?

Meisje dat een paar citaten van Aristoteles opschrijft

Dit citaat van Aristoteles versterkt dus veel klachten van leerlingen van de huidige scholen. Ze vragen zich af wat het nut van studeren is, en het is zeldzaam om een leraar te vinden die kan uitleggen hoe hij uit die abstracte wereld van letters en cijfers kan komen en in de echte wereld terechtkomt. Vergeet niet dat een praktische uitleg een van de grootste motivaties kan zijn die iemand kan leren.

De echte vriendschap

“Sommigen geloven dat het voldoende is om alleen maar vrienden te willen zijn, alsof het wensen dat iemand gezond is voldoende is om hem ook te genezen.”

Is dit een van de meest ingewikkelde uitspraken van Aristoteles? Is het willen van een vriendschap niet genoeg om die ook daadwerkelijk te hebben? Vriendschap is zonder twijfel tweerichtingsverkeer. Toch zal het verlangen naar vriendschap de eerste stap moeten zijn om die ook te ontwikkelen.

Misschien wijst de Griekse wijsgeer erop dat de vriendschap uit het diepst van ons ziel moet komen. Vriendschap is iets geestelijks. Want ondanks het feit dat Aristoteles een van de meest pragmatische filosofen van de oudheid is, geloofden ze in zijn tijd vurig in het bestaan van de ziel.

De waarde van inspanning

“Er is alleen geluk als er deugd en serieuze inspanning is, want het leven is geen spel.”

Dit is ongetwijfeld een van de citaten van Aristoteles die een grotere betekenis heeft. Zonder inspanning te verrichten wordt er weinig bereikt. Voor de Grieken was deugdzaamheid een serieuze en noodzakelijke zaak. In feite waren zij van mening dat alleen de meest deugdzame en rechtvaardigste mensen het volk mochten besturen.

Dit citaat geldt vandaag de dag ongetwijfeld nog steeds. Misschien zul je met inspanning niet alles bereiken waar je op hoopt, maar zonder inspanning krijg je het zeker niet. Zo zal een deugdzame, goed opgeleide, begripvolle en empathische houding je op een veel prettiger pad door het leven houden.

Deze prachtige citaten van Aristoteles zouden ons zeker tot nadenken moeten aanzetten. Laten we gebruik maken van deze geweldige kans om te leren van een genie en na te denken over zijn woorden, en ook om te proberen te verbeteren als mens, als samenleving en als soort.