Victor Küppers en het ‘gloeilampeffect’: het belang van onze houding

mei 3, 2018

Veel mensen richten zich op het verwerven van nieuwe kennis en het ontwikkelen van vaardigheden om hun waarde als mensen te vergroten. Maar voor andere mensen zijn we geen verzameling van kennis en vaardigheden. Onze waarde wordt niet bepaald door een functie of door een curriculum. Onze waarde voor anderen wordt in werkelijkheid bepaald door wat ze in ons zien, door wat we uitstralen, door het gevoel dat we overbrengen. Het is onze houding die het verschil maakt. Het is wat Victor Küppers het ‘gloeilampeffect’ noemt.

Met de metafoor van het ‘gloeilampeffect’ werkt Küppers zijn hypothese uit over wat de sleutel tot succes is, waarom we nou juist het ene imago hebben en niet het andere. Op die manier verdedigt Küppers de kracht van positieve psychologie om veranderingen in ons leven aan te brengen.

Het ‘gloeilampeffect’

Victor Küppers legt uit dat mensen als gloeilampen zijn, omdat we allemaal een bepaald gevoel overbrengen en omdat we allemaal gevoelens die anderen overbrengen opvangen. Maar hoewel we allemaal iets uitstralen, is dat niet altijd hetzelfde.

Net zoals dat niet alle lampen schijnen met dezelfde felheid of met hetzelfde soort licht, brengen niet alle mensen hetzelfde soort gevoel over. Ze hebben niet hetzelfde gloeilampeffect. Dus terwijl sommigen een krachtige uitstraling hebben, lichten anderen niet met voldoende intensiteit op of doet hun licht het gewoonweg niet.

Gloeilampeffect

Waar zou het verschil in zitten, in wat we naar anderen uitstralen? Het verschil zit hem in onze houding. De formule van Küppers om dit te bewijzen is vrij eenvoudig.

W = (K + V) x H

  • W staat voor waarde
  • K voor kennis
  • V voor vaardigheden
  • H voor houding

Het belang van onze houding voor het gloeilampeffect

Het is niet zo dat Victor Küppers de bijdrage van kennis en vaardigheden aan de waarde van mensen veracht. Voor hem zijn dit factoren die erbij worden opgeteld. Maar de sleutel waardoor kennis en vaardigheden worden weerspiegeld in de geprojecteerde waarde is de vermenigvuldigende actie van onze houding.

Het verschil tussen groots en middelmatig zijn ligt in onze houding volgens Victor Küppers. We zijn niet groots vanwege onze opleiding, onze vaardigheden of onze professionele prestaties. Wat ons groots maakt, is onze manier van zijn. Dat is wat telt. Dat is wat het verschil maakt.

Maar wat gebeurt er als het leven ingewikkeld wordt? Wat gebeurt er als onze plannen in de goot belanden, als de dingen niet gaan zoals we verwachten? Hoe kunnen we het hoofd bieden aan onverwachte veranderingen die alles doen laten stranden? Als er dingen mis gaan, hebben we twee opties: het opgeven, of de strijd aangaan.

“Het gaat er niet om wat er met je gebeurt, maar hoe je omgaat met datgene wat er met je gebeurt”.

-Aldous Huxley-

Reageer: je hebt de optie om met enthousiasme te leven, ondanks alles

Als er dingen misgaan, vervallen velen in een staat van ontmoediging, passiviteit en lusteloosheid. Ze verliezen hun hoop, hun vreugde en hun enthousiasme. Ze geven het op. Maar er is een andere optie. Positieve psychologie biedt een uitweg in zoverre dat het de mogelijkheden bestudeert die we hebben om ons op te kunnen vrolijken als we de ene teleurstelling na de andere voor onze kiezen krijgen.

Het normale is om met hoop en vreugde te leven. De afwezigheid van deze twee ingrediënten is de eerste reden die ons zou moeten laten reageren. En als het normaal is om gelukkig te zijn in het leven, is dat omdat we het verdienen om gelukkig te zijn. Het goede nieuws is dat we aan onze houding kunnen werken, omdat die niet van iemand anders afhangt. Daarom kunnen we onze houding nou juist veranderen. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze houding en niemand anders. Het is feitelijk een van de weinige dingen die onontkomelijk alleen van onszelf afhangen.

“Er gaat niets boven gelukkig zijn in het leven en vrolijk te blijven in moeilijke tijden”.

-Victor Küppers-

Gloeilampeffect en gelukkig zijn in het leven

Wanneer het belangrijke het belangrijkste is

Iedereen heeft het recht om zijn eigen drama’s te beleven. Maar het is één ding om een drama te beleven en iets heel anders om problemen te hebben. In die zin maakt Victor Küppers onderscheid tussen drama’s en omstandigheden die opgelost kunnen worden.

De benadering van Küppers is duidelijk: er bestaan weinig nederlagen die in werkelijkheid het verlies van ons geluk kunnen rechtvaardigen. Op dit punt benadrukt hij het belang van het dankbaar zijn. Wanneer de inertie van het negatieve aan kracht wint, is het wanneer we het meeste behoefte hebben aan die bezinningsoefening, zodat ons gezichtsveld niet wordt teruggebracht tot wat niet is gegaan zoals we verwacht hadden of zoals we wilden dat het zou zijn gegaan.

“Het belangrijkste in het leven is dat het belangrijkste het belangrijkste is”.

Stephen Covey-