Verzet je niet tegen verandering

augustus 28, 2016

Jezelf verzetten houdt in dat je jezelf bewust of onbewust hindernissen of obstakels oplegt die je ervan weerhouden om vooruit te komen. Dit omvat geloofsovertuigingen, emoties en gevoelens. Veel mensen verzetten zich tegen verandering vanwege angst of vanwege de pijn die de verandering zou kunnen veroorzaken.

“Hoe meer we doen, hoe meer we kunnen doen.”
-William Hazlitt-

Waarom verzetten we ons?

Angst voor het onbekende

Het verlaten van onze ‘comfortzone’ voor die grote wildernis die we nooit eerder hebben gezien roept angst en zelfs schrik en paniek op.

Ontdekken

Gebrek aan informatie

We verzetten ons als we niet weten wat we zullen vinden. Een van de grootste angsten van de mens is onzekerheid. Als we ons onzeker voelen over iets, voelen we ons onveilig. We hebben niemand om onze hand vast te houden en we moeten nagenoeg blind onze weg vervolgen. Maar we moeten het doen, we moeten de onzekerheid overwinnen.

Faalangst

Wat als het niet goed gaat? Wat als ik faal? Wat voor pijn zal de mislukking veroorzaken? Wat zullen andere mensen zeggen als ik het slecht doe en wat als ze me zullen uitlachen? Faalangst is een van de meest verlammende vormen van angst. Het bestaat echter alleen in onze geest.

Angst om anderen teleur te stellen

Velen van ons willen anderen behagen en zich aanpassen aan anderen en zijn zich heel erg bewust van wat anderen over ons zeggen. We zijn bang dat we anderen tekortdoen als iets misgaat, dat we afgewezen worden als we zeggen wat we denken of als we onszelf zijn, dat we anderen teleur zullen stellen. We zouden ons bewust moeten zijn van deze angst, zodat we hem kunnen overwinnen.

Angst voor wat anderen zullen zeggen

In onze cultuur is wat andere mensen zullen zeggen een sterk bepalende factor. Mensen zijn geneigd om met de vingers te wijzen als je iets op een andere manier doet, maar tegelijkertijd moedigt de maatschappij ons ook aan om anders te zijn en te zeggen wat we denken. Deze tegenstelling maakt ons verward, angstig en onzeker.

Bang dat we onbekwaam zijn

Deze angst toont zichzelf door middel van negatieve gedachten die we onszelf opleggen, zoals ‘omdat ik onbekwaam ben’ of ‘omdat ik dom ben’ of ‘omdat het voor mij toch nooit goed gaat’.

Balanceren

Luiheid

Velen van ons hanteren de wet van minimale inspanning en dus zal alles wat ook maar een beetje inspanning vereist ons vermoeien. We laten de dingen zoals ze zijn, zodat we geen moeite hoeven te doen om ze te veranderen, omdat alleen de gedachte eraan ons al vermoeit. Waarom zou je tenslotte iets veranderen dat zo slecht nog niet is…

Beter een bekend kwaad dan een onbekend goed

Dit Spaanse gezegde houdt ons in onze comfortzone. Waarom zouden we onze comfortzone verlaten als we ons er op ons gemak voelen? Zelfs al zou verandering positief kunnen zijn en ons leven kunnen verbeteren, dan nog willen we het niet riskeren voor het geval dat de verandering toch negatief zou kunnen zijn.

Angst is duidelijk de drijvende kracht achter het verzet tegen verandering, wat een mentale hindernis is die we onszelf opleggen. Onwetendheid en luiheid werken eveneens samen met angst om ons ervan te weerhouden de eerste stap richting verandering te zetten.

Structureel verzet

Dit verwijst naar externe veranderingen. Bijvoorbeeld een verandering in de studie, een verandering in de relatie, verhuizen naar een nieuw huis etc.

Een voorbeeld van extern, structureel verzet is het subtiele misbruik van vrouwen. Onze omgeving, cultuur en maatschappij verplichten vrouwen om op een bepaalde manier te zijn: om altijd mooi en perfect te zijn, om hoge hakken te dragen, om make-up te dragen etc.

Het is prima als vrouwen zichzelf optutten als ze dit zelf willen, maar het is onacceptabel dat de maatschappij vrouwen continu bombardeert met eisen en hen subtiel mishandelt, zodat het lijkt alsof ze niet in de maatschappij passen als ze niet doen wat ze horen te doen.

Deze vormen van extern verzet veroorzaken angst, onzekerheid en negatieve gevoelens jegens degenen die hen ertoe verplichten om zich op een bepaalde manier te gedragen.

Persoonlijk verzet

Persoonlijk verzet verwijst naar de drie fundamentele pijlers van verandering: willen veranderen, in staat zijn om te veranderen en weten hoe te veranderen.

We kunnen ‘nee’ zeggen tegen verandering; dit is ons goed recht. Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat we deze beslissing zelf gemaakt hebben.

We neigen ernaar om onszelf ervan te weerhouden dat te krijgen wat we willen en waarvan we weten dat het ons gelukkig zal maken. Er bestaat een eenvoudige oplossing.

Hiervoor hebben we bovenal al onze wilskracht nodig en daarnaast zouden we de volgende stappen in gedachten moeten houden:

  • Bepaal vast welk doel en welk resultaat je wilt behalen.
  • Overweeg alle mogelijke beslissingen die je kunt nemen en kies er één.
  • Maak een lijst van dingen die je moet doen.
  • Stel vast welke stappen je zult nemen.
  • Zoek uit hoe je je vooruitgang zult volgen.
  • Houd vol. Dit is ontzettend belangrijk. Als je iets wilt, zou je niet zomaar op mogen geven.
  • Anticipeer wat er zou kunnen gebeuren. Stel een plan op voor als er iets misgaat.

En nu… ben je klaar voor verandering?

Onthoud dat je veel mensen om je heen hebt die bereid zijn om je te helpen en steunen. Je bent niet alleen!

Als er een probleem is dat je negeert, train jezelf dan, leer, lees en stel vragen voordat je jezelf in het onbekende stort en je zult gelukkiger zijn. En uiteindelijk, als je iets graag genoeg wilt, geloof dan in je kunnen om iets te bereiken en motiveer jezelf. Het verzet zal makkelijk overwonnen worden!