Verslaafd aan de liefde?

Verslaafd aan de liefde?

Laatste update: 28 juli, 2016

Mensen ontwikkelen verslavingen om zichzelf te beschermen tegen pijnlijke en onverdraaglijke emoties (angst, complexen, onzekerheid etc.) Door dit te doen vermijden ze het onder ogen zien van hun lijden en hun pijn, en gebruiken ze verslaving als hun vluchtroute. 

Verslavingen kennen altijd schadelijke consequenties, vooral in de beginstadia (hoewel dit vaak over het hoofd wordt gezien).

Wanneer een persoon zich realiseert dat hij een verslaving heeft, dan kan hij deze confronteren of hulp zoeken bij familie of een professional, hoewel veel mensen hun probleem blijven ontkennen. 

Verslaafd aan de liefde

Liefdesverslaafden steken, net als mensen die verslaafd zijn aan middelen of gewoonten, veel tijd en moeite in de persoon aan wie ze verslaafd zijn. Ze stellen hun liefde voor die ander boven zichzelf en de focus op hun geliefde is obsessief. 

Dit gedrag zorgt ervoor dat de persoon zichzelf op verschillende manieren verwaarloost. Zo vergeten ze belangrijke aspecten van hun leven die hen verbinden met andere waarden en activiteiten.

Liefdesverslaving neemt niet alleen de vorm van romantische of seksuele relaties aan. Het is mogelijk dat een persoon verslaafd kan zijn aan het houden van zijn kinderen, vrienden, sponsoren, leiders of religieuze figuren en zelfs aan mensen die hij of zij nooit heeft ontmoet, zoals beroemdheden.

De stuwende kracht van de fantasie van een liefdesverslaafde is de verwachting dat iemand anders al zijn problemen zal oplossen, dat diegene te allen tijde positieve en onvoorwaardelijke aandacht voor hem zal hebben en voor hem zal zorgen. Hiermee bedoel ik dat de persoon verwacht het middelpunt van de aandacht van zijn partner te zijn. Wanneer niet aan deze onrealistische behoefte wordt voldaan, dan kan de verslaafde wrok voelen en problemen creëren in andere relaties.

Als een liefdesverslaafde een relatie heeft, dan zijn ze er veel te veel mee bezig, tot op het punt dat ze zichzelf voortdurend verwaarlozen. 

Achtergrondcheck: de jeugd

Over het algemeen zijn mensen die verslaafd raken aan de liefde verwaarloosd door hun primaire verzorgers en lijden ze nu onder de nasleep van deze verwaarlozing. Het is waarschijnlijk zo dat aan hun behoefte om gewaardeerd en geliefd te worden en om een relatie te hebben met één of beide ouders niet voldaan is toen zij jonger waren.

Dit kan een drastische invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde tijdens de volwassenheid. Het resulteert in verlatingsangst en een onderliggende onbewuste angst voor intimiteit. Een liefdesverslaafde verwart de intensiteit van een relatie vaak met intimiteit.

Hoe herstellen

Zoals met elke verslaving omvat het herstellen van een verslaving aan liefde een proces van zelfontdekking. 

Het aannemen van specifieke methoden is vereist: het doorbreken van de staat van ontkenning en het erkennen van de verslaving; het erkennen van de schadelijke gevolgen van de verslaving; en het interveniëren om de verslavingscyclus te doorbreken.

Uiteindelijk zullen liefdesverslaafden door een rouwproces heen moeten om de onderliggende emotionele pijn te behandelen die het centrum vormt van de verslaving waar ze vanaf proberen te komen. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld bepaalde jeugdervaringen die hun verslaving aan liefde veroorzaakt, hebben moeten analyseren.

Soberheid

In tegenstelling tot middelenverslavingen (zoals alcohol, cocaïne of tabak) zijn liefdesverslavingen bijzonder moeilijk omdat we, in feite, liefde nodig hebben om gezonde en gelukkige mensen te kunnen zijn.

Om te herstellen moet een liefdesverslaafde leren om op een gezonde manier liefde te geven en ontvangen. Zodra ze dit leren, zullen ze in staat zijn om hun behoefte aan intimiteit te vervullen zonder te vervallen in obsessief gedrag.

De wereld van relaties is niet altijd zwart-wit. Dus, hoe kun je weten of je je wel of niet gedraagt als een verslaafde binnen jouw relatie?

Soberheid wordt bepaald door het gedrag van een persoon – de stopzetting van het verslaafde gedrag – in dit geval in relatie tot liefde, dag na dag, door middel van een reeks van strategieën en middelen die kunnen helpen. Bijvoorbeeld door het maken van een lijst van het persoonlijke, verslavende gedrag en de verslavende activiteiten die geconfronteerd moeten worden.

Maar soberheid betekent voor jou misschien wel heel iets anders. De definitie ervan is persoonlijk, gebaseerd op hoe de liefdesverslaving jou heeft beïnvloed. Neem de tijd om het gedrag en de houding die jou in gevaar brengen te definiëren. Wanneer raak jij jezelf kwijt? In welke situaties ben je bereid om jezelf te verlaten?

Dit gezegd hebbende, betekent soberheid voor mij:

 • Dat ik mijn gedachten, gevoelens en gedrag aanpak.
 • Dat ik aandacht besteed aan wat ik nodig heb en wil.
 • Dat ik voor mezelf zorg.
 • Dat ik gezonde grenzen vaststel en handhaaf.
 • Dat ik verbonden ben met wat er op het moment gaande is, inclusief mijn gevoelens voor hem of haar.
 • Dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen geluk, veiligheid en andere behoeften (wat betekent dat ik ook weet wanneer ik om hulp moet vragen).
 • Dat ik mijn sterke punten herken en vier, terwijl ik nederig blijf wat betreft mijn zwakheden.
 • Dat ik mij de realiteit eigen maak, of ik het nu leuk vind of niet.
 • Dat ik het hierboven genoemde doe vanuit liefde en respect.

Als je een dag hebt waarop je voelt dat je soberheid bedreigd wordt, dan kun je:

 • Mediteren
 • Iets lezen dat je inspireert
 • Iets gezonds eten
 • Yoga doen
 • De stad in gaan

Verslavingen zijn activiteiten door middel waarvan we onszelf in de steek laten. Een van de belangrijkste kenmerken van soberheid is om weer in contact met ons innerlijke zelf te komen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.