Strategisch denken is een manier om richting aan je leven te geven

Strategisch denken is een manier om richting aan je leven te geven
Sergio De Dios González

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Laatste update: 03 juni, 2018

Strategisch denken is een begrip dat zijn naam verworven heeft in het veld van de marketing. Maar je kan het niet alleen gebruiken voor zaken of het werk. Want je kan het ook perfect toepassen op andere vlakken. Eigenlijk is het een nuttige aanpak die je bijna in elk gebied kan gebruiken.

Strategisch denken wordt omschreven als vandaag iets aanpakken vanuit het perspectief op de toekomst. Het is met andere woorden een benadering met het doel vooruit te zien op de effecten van onze daden op de lange termijn. Het is een creatieve langetermijnvisie die afgestemd is op het verwezenlijken van specifieke doelstellingen.

De naam doet het al vermoeden, strategisch denken omvat strategie. Het betreft een gecoördineerde actie die op een specifiek plan of doel gericht is. Deze manier van denken werd voor het eerst in oorlogssituaties gebruikt. Daarna paste men het toe in de zakenwereld. Maar zoals we in het begin al zeiden, kan je het bij om het even welk doel gebruiken.

“We zijn wat we doen, dag per dag. Uitmuntendheid is dus geen handeling, maar een gewoonte.”

-Aristoteles-

 Share

De kenmerken van strategisch denken

Het eerste wat we moeten zeggen over strategisch denken, is dat je het niet kan leren door een handleiding te lezen. Mensen vergelijken het integendeel met stappen, zwemmen of fietsen. Het is dus niet theoretisch. Je leert het in de praktijk.

Strategisch denken

Wanneer je aan de volgende kenmerken voldoet, dan denk je op een strategische manier:

  • Je weet waar je naartoe wilt. Er moet dus sprake zijn van een helder omschreven doelstelling of richting. Want als dat er niet is, dan is om het even welke strategie zinloos.
  • Je weet waar jij je bevindt. Dat betekent dat je met andere woorden het vermogen bezit om te bepalen wat de situatie momenteel is en hoe ver het doel nog is.
  • Je weet hoe je de weg moet bepalen die je moet volgen. Dit is echt het kernpunt van de strategie. Het heeft te maken met de uitwerking van de manier waarop we onze doelen willen halen.
  • Je weet hoe je jezelf moet evalueren en hoe je dingen moet corrigeren. Strategisch denken vereist de flexibiliteit om voortdurend te overzien wat al uitgevoerd is en in staat te zijn om de dingen, indien nodig, bij te sturen.

Om strategisch te denken heb je een dosis realiteitszin, de vaardigheid om na te denken en het vermogen om het overzicht te zien nodig. Uiteraard verschijnen deze vaardigheden niet uit het niets. Je moet ze door middel van de praktijk ontwikkelen.

Drie sleutels van strategisch denken

In de wereld van het strategisch denken zijn verschillende vaardigheden van belang. Drie vaardigheden zijn echter absoluut cruciaal. Dat komt omdat ze je toelaten het kernaspect van deze manier van denken op te bouwen: strategie. Dit zijn deze essentiële bekwaamheden:

  • Het vermogen om voorspellende modellen weg te gooien. Je kan geen actieplan opstellen en er je er dan koppig aan vastklampen. Want een strategie moet je voortdurend vernieuwen. Je moet dus een open mind hebben om de situaties die optreden aan te pakken, bij te sturen en om te gaan met onzekerheid.
  • Het vermogen om vragen te stellen. Bij strategisch denken zijn vragen veel belangrijker dan antwoorden. Want als je de vraag kan omschrijven, ben je al halverwege richting jouw doel.
  • Het vermogen om de kernpunten te herkennen. We moeten leren om wat duidelijk omschreven is, te scheiden van wat willekeurig is. Weten wat de cruciale factoren zijn, is absoluut fundamenteel. Dit maakt het mogelijk om nauwkeuriger toezicht te houden en bij te sturen indien nodig.

Strategisch denken is niet hetzelfde als “strategische planning.” Het eerste is een intellectuele vaardigheid die jij stuurt. Maar de planning is de toepassing van die vaardigheid in elke gegeven situatie.

Strategisch denken

Oefeningen om strategisch denken te ontwikkelen

Er bestaan vele manieren waarop je strategisch denken kan ontwikkelen. Je kan het bijvoorbeeld doen door te schaken of door nieuwe hypothesen op te stellen en uit te testen. Maar om te beginnen is het een goed idee om enkele eenvoudige oefeningen te doen. Het is bewezen dat deze oefeningen doeltreffend zijn om de geest discipline te laten ontwikkelen en te leren om strategieën te ontwerpen.

Dit zijn drie eenvoudige oefeningen die we ten zeerste aanbevelen:

  • Iets totaal anders doen. Het idee hier is dat je beslist om een activiteit te doen die je nog nooit eerder gedaan hebt. Het kan iets heel eenvoudigs zijn, zoals een andere weg nemen om naar het werk te gaan. Terwijl je dit doet, probeer je dan om alles in detail te observeren. Achteraf beschrijf je de ervaring op papier. Je schrijft dus op wat je ontdekt hebt.
  • Rollenspel. In deze oefening denk je aan iemand die je echt bewondert. De mechanismen zijn vergelijkbaar met die van rollenspel. Je denkt aan die persoon en probeert je voor te stellen hoe hij denkt. Door de dag heen gedraag je je dan alsof je die persoon bent. Op het einde van de dag beschrijf je wat je ontdekt hebt.

Als besluit vatten we samen. Strategisch denken is een vaardigheid die je helpt om je doelen te bereiken. Je kan het dus op bijna alles toepassen. Want het helpt je om op een meer geordende manier te denken. Maar het helpt je vooral om op lange termijn te denken en aan wat je wil verwezenlijken.

Strategisch denken

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.