Drie soorten geesten: welke sluit het beste aan op die van jou?

Drie soorten geesten: welke sluit het beste aan op die van jou?

Laatste update: 21 mei, 2018

Wanneer we het hebben over de geest, hebben we het over een enigszins abstract concept, dat voor veel mensen helemaal niet duidelijk is. Het is een woord dat gebruikt wordt om te verwijzen naar de processen die in onze hersenen plaatsvinden: onze gedachten, ons bewustzijn, onze waarneming, onze overtuigingen, verlangens, sensaties etc. De geest is het terrein waar bewuste, onbewuste en functionele processen plaatsvinden.

Deze geest wordt weerspiegeld in ideeën, handelingen en verschillende manifestaties van hersenactiviteit. Dit wordt allemaal geproduceerd door middel van gestructureerde processen. Met andere woorden, al deze mentale activiteit is niet willekeurig, maar houdt zich aan patronen of blauwdrukken die in het leven worden aangeleerd. Dit betekent niet dat de geest onveranderlijk is. In de hersenen is alles vatbaar voor verandering.

“De geest is geen vat dat gevuld moet worden, maar een vuur dat ontstoken moet worden.”

Plutarchus

Afhankelijk van hoe deze processen zich voordoen, zijn sommige wetenschappers in staat geweest om het bestaan ​​van drie soorten geesten vast te stellen: de starre geest, de vloeiende geest en de flexibele geest. Elk van deze soorten geesten heeft zijn eigen kenmerken en houdt een andere soort logica aan. Laten we op elke soort eens iets dieper ingaan.

Drie soorten geesten

De starre geest: biedt weerstand tegen het aannemen van nieuwe perspectieven

Onderwijs en opvoeding zijn de factoren die de configuratie van onze geest het meest beïnvloeden. Het is normaal dat mensen met een starre geest ook kinderen zijn van starre ouders. Die starheid is in principe een soort afweermechanisme. Vaste ideeën geven mensen met een starre geest het gevoel dat ze meer controle hebben over hun leven en beschermen hen tegen onzekerheid. Dit soort mensen zijn ideaal voor gedisciplineerde banen en activiteiten.

Sterke vrouw die een sterke geest hebt

Aan de andere kant kunnen mensen met een starre geest ook enigszins oppervlakkig zijn. Ze nemen niet de tijd om de geldigheid van hun ideeën of handelingen te analyseren of te evalueren. Ze gaan ervan uit dat alles ordentelijk moet gebeuren, op een manier die van te voren al bepaald is.

Dit leidt ertoe dat ze het moeilijk vinden om creatief bezig te zijn, waardoor ze zichzelf meestal beperken tot het herhalen van zichzelf. Ze kunnen zich heel verward en hulpeloos voelen als iets of iemand hen uit hun comfortzone haalt. Wanneer ze een gebrek aan controle ervaren over sommige situaties, kan dit veel spanning veroorzaken, waar ze vervolgens onder lijden.

De vloeiende geest: behoudt een kameleonachtig perspectief

Voor vloeiende geesten geldt het tegenovergestelde als voor starre geesten. Ze kunnen niet consistent zijn en daarom passen ze zich aan aan wat er om hen heen gebeurt. Ze nemen de vorm aan van de container waarin ze zijn ondergebracht. Dit zijn mensen die elke vorm van controle over hun omstandigheden hebben opgegeven.

Vis wiens lichaam een oog is

De vloeiende geest is representatief voor mensen die behoeften hebben aan leiding of iemand nodig hebben die hen kan begeleiden. Ze vinden het moeilijk om beslissingen te nemen en vooral om een standpunt in te nemen. Ze weten niet wat ze moeten denken. En omdat ze het niet weten, dragen ze die taak over aan anderen, waarvan ze denken dat ze de zekerheid hebben waar het hun zelf aan ontbreekt.

Degenen die dit soort gedachten hebben vinden het ook moeilijk om vast te worden gepind. Ze stellen niet echt doelen, maar laten zich doelen opleggen door anderen, wat voor hen genoeg is. Ze kunnen erg goed zijn in taken die veel ondergeschiktheid vereisen. Op de een of andere manier vullen ze starre geesten aan.

De flexibele geest: een balanspunt

Flexibele geesten worden gekenmerkt door hun vermogen om zich goed aan te kunnen passen. Aanpasbaar zijn betekent niet dat ze, net als vloeiende geesten, passief accepteren wat er ook gebeurt. Over hun aanpassing is goed nagedacht en deze wordt ook creatief uitgevoerd. Ze weten zichzelf te situeren in de realiteit zonder hun wil op te leggen, maar ook zonder zich onderdanig aan te passen aan anderen.

Drie vogeltjes op een takje die alle drie verschillende soorten geesten hebben

In dit geval worden handelingen geleid door gedachten. De realiteit is een object dat wordt verwerkt en dat analyse en uitbreiding vereist. Dit soort mensen staan altijd open voor discussies, wat betekent dat flexibele geesten in staat zijn om van menig te veranderen en hun ideeën aan te passen. De flexibele geest is op de een of andere manier ook een nederige geest. Hij gelooft niet dat hij de waarheid bezit. Maar hij geeft niet toe aan het irrationele of aan onjuiste ideeën, omdat hij zijn eigen criteria heeft.

Dit zorgt ervoor dat deze mensen zich op een vriendelijkere en constructievere manier tot de wereld verhouden. Dit type van de soorten geesten schept ook de voorwaarden die nodig zijn om zich te blijven ontwikkelen. Het leven is verandering en verandering is positief omdat het ons uitdaagt en ons tegelijkertijd helpt te groeien.

Niemand van ons sluit uitsluitend aan op een van deze soorten geesten. We hebben allemaal een beetje van elke soort in ons, hoewel het meestal wel zo is dat de kenmerken van een van deze geesten overheersend is. Evenmin kan worden gezegd dat er ‘slechte geesten’ en ‘goede geesten’ zijn. Het is echter wel de moeite waard om te begrijpen dat er manieren van denken zijn die ons kunnen helpen om gelukkiger te worden. Terwijl andere manieren van denken ons juist doen stagneren of ervoor zorgen dat we door anderen worden gedomineerd. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.