Softskills: wat zijn het en waarom moeten we ze ontwikkelen?

Softskills: wat zijn het en waarom moeten we ze ontwikkelen?

Laatste update: 22 oktober, 2019

Sommige mensen noemen softskills, ook wel begripsvaardigheden of zachte vaardigheden, transversale vaardigheden. Waar hebben ze mee te maken? Nou, dit soort vaardigheden zijn in principe gericht op de werkwereld. Het tegenovergestelde van deze vaardigheden zijn de vaardigheden die we beschouwen als ‘hardskills‘.

Hardskills zijn gerelateerd aan formeel verworven kennis, die kan worden gemeten en gedefinieerd. Deze vaardigheden zijn tastbaar en kunnen worden gecertificeerd met een titel of diploma.

Wat echt van belang is voor succes, karakter, geluk en levenslange prestaties zijn concrete emotionele vaardigheden – je EQ – niet alleen puur cognitieve vaardigheden die worden gemeten door middel van conventionele IQ-tests.

-Daniel Goleman-

Softskills zijn de vaardigheden die we gebruiken om datgene wat we hebben geleerd in praktijk te brengen. En we hebben het niet alleen over wat we leren tijdens onze formele opleiding, maar ook wat we leren door oefening en ervaring. Deze vaardigheden houden nauw verband met onze houdingen, waarden en alles wat een rol speelt wanneer we werken.

Groep mensen aan het werk

Softskills zijn helemaal in

Steeds meer bedrijven hebben het over het belang van softskills. Veel van de meest prestigieuze bedrijven geven tegenwoordig ontzettend veel aandacht aan deze zachte vaardigheden bij het selecteren van hun werknemers.

De overtuiging bestaat dat het uiteindelijk de softskills zijn die echt belangrijk zijn voor de werkomgeving en productiviteit, en niet de ‘harde’ intellectuele vaardigheden.

De meest gewilde softskills van HR-afdelingen zijn het vermogen om te werken in teamverband en communicatievaardigheden. Beide capaciteiten zijn essentieel om conflicten adequaat te vermijden en aan te pakken.

In een groep zitten waar iedereen alleen aan zichzelf denkt, demotiveert werknemers enorm. Dit kan ook gebeuren in groepen waar persoonlijke belangen en miscommunicatie elke dag conflicten veroorzaken.

Ook waarden zijn opgenomen in de lange lijst met softskills. De meest gewilde waarden in een werkruimte zijn eerlijkheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Iemand met veel talenten is waardeloos als hij zich niet kan inzetten voor gemeenschappelijke doelen.

Bedrijven vinden het essentieel om te kunnen rekenen op mensen en mensen in dienst te hebben die toegewijd zijn aan het werk dat ze doen. Creativiteit is in dit opzicht ook belangrijk. De vaardigheden om problemen op te lossen en innovatieve ideeën voor te stellen zijn onbetaalbaar in de werkwereld.

Een case study

LinkedIn, het sociale netwerk gericht op werkgerelateerde kwesties, heeft met verschillende bedrijven onderzoek naar het onderwerp gedaan. De studie probeerde inzicht te krijgen in de mate waarin HR-afdelingen belang hechten aan softskills in vergelijking met hardskills.

Linkedin

De resultaten van deze studie, waarbij 291 HR-directeuren werden geïnterviewd, bevestigden hypothesen uit de beroepspsychologie. Het eerste wat ze concludeerden was dat voor bedrijven kandidaten met hardskills makkelijk te vinden zijn, maar mensen met softskills niet.

De softskills die ondernemers het meest waardeerden, waren goede communicatie, organisatie, teamwork, stiptheid, kritisch denken, gezelligheid, creativiteit, aanpassingsvermogen en vriendelijkheid.

De verantwoordelijken voor de selectie van medewerkers hadden echter veel moeite om mensen met een hogere opleiding met die vaardigheden te vinden. “Ze hebben of het een of het ander,” zei een van de interviewers. Dit is een weerspiegeling van het feit dat formeel onderwijs meer belang hecht aan intellect dan persoonlijkheid.

Softskills zijn bepalend

De studie toonde ook aan dat in sommige velden meer mensen met softskills te vinden zijn dan in andere. In het bijzonder waren deze kenmerken gebruikelijker op het gebied van marketing, onderwijs, gezondheid, sport, consulting en toerisme.

Vrouw speelt viool

Ondertussen waren deze vaardigheden moeilijk te vinden in andere beroepen, voornamelijk in de beeldende kunst, muziek, fotografie, civiele techniek en wetshandhaving. Dit is erg interessant. In theorie vereisen velden zoals kunst en rechtshandhaving geweldige menselijke vaardigheden.

De verantwoordelijken voor human resources stelden echter dat juist op die gebieden het moeilijker was om kandidaten te vinden die beschikten over zowel kennis als sociale vaardigheden en werkwaarden.

Tot slot bleek uit het onderzoek dat het veel werknemers ontbreekt aan emotionele intelligentie. Ook bleek dat andere soorten intelligentie die een rol spelen in de werkomgeving belangrijker zijn dan de meetbare intelligentie. Dit geldt vooral als het gaat om teamwork.

Wat positief is aan dit verhaal, is dat we deze softskills die zo belangrijk zijn in de werkwereld kunnen leren beheersen. Softskills kunnen werknemers helpen slagen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.