Psychologie

Psychologie is een van de meest fascinerende wetenschappen die er bestaan. Inzicht in de redenen voor ons gedrag, de mysteries van persoonlijkheid en de geest, inzicht in welke processen achter intelligentie liggen, hoe we ons ontwikkelen of zelfs ontdekken hoe onze relaties kunnen worden verbeterd, zijn slechts enkele van de dingen die worden onthuld door deze verrijkende discipline, die we binnen handbereik hebben.

Wat is Acceptance and Commitment Therapy?

Bij Acceptance and Commitment Therapy maken psychologen vaak gebruik van een hulpmiddel dat in het Engels ook wel de ‘waves on shore’-metafoor wordt genoemd. In een klinische context kan dit hulpmiddel erg handig zijn om negatieve emoties en gedachten minder…

De kenmerken en functie van psychologische tests

Net zoals we een weegschaal gebruiken om ons gewicht te meten, gebruiken psychologen psychologische tests om meer te weten te komen over onder andere angst, emoties en persoonlijkheid. Nu is het belangrijk om te vermelden dat deze tests alleen nuttig…

Transdiagnostische therapie om angst te behandelen

In de afgelopen jaren heeft de klinische psychologie enorm veel vooruitgang geboekt in de soorten behandelingen die beschikbaar zijn om patiënten te helpen. Een daarvan is transdiagnostische therapie. Gewoonlijk leren therapeuten om elke psychopathologie met een specifieke behandeling te behandelen.…

De verschillende rollen binnen het gezin

Een gezin is een georganiseerd systeem en vormt de fundamentele kern van de samenleving. Met andere woorden, het is een collectief met regels, waarden en bepaalde gedragsnormen. Er is dan ook sprake van verschillende hiërarchieën en rollen binnen het gezin.…

Het deductief behaviorisme van Clark L. Hull

Clark L. Hull (1884-1952) stelde een nieuwe manier voor om gedrag te begrijpen. Hull wilde de basisprincipes van gedragswetenschap vaststellen om het gedrag van verschillende diersoorten en individueel en sociaal gedrag te verklaren. Zijn theorie staat bekend als het deductief…

De vreemde situatietest om hechting te beoordelen

Hechting is de band die bestaat tussen twee mensen die wordt gekenmerkt door intense emoties. Normaal gesproken is het een langdurige relatie met een speciale en bindende component. Mary Ainsworth was een pionier in de ontwikkeling van het eerste hulpmiddel…

De oorsprong van de onderwijspsychologie

Onderwijspsychologie ontwikkelde zich door de jaren heen als een combinatie van pedagogiek en psychologie. De drang om het onderwijs een psychologische basis te geven ontstond enkele jaren geleden. Zonder deze wetenschappelijke basis zou het namelijk onmogelijk zijn om psychologische principes…

Wat zijn de positieve effecten van humor?

Heb jij je ooit afgevraagd wat de positieve effecten van humor zijn? Wanneer we in een goede stemming zijn, dan verdwijnen twijfels en zorgen uit onze geest. We blijven dan achter met een gevoel van oprechte tevredenheid. Lachen is een…

Het belang van bewuste communicatie

Wat is het belang van bewuste communicatie? We beginnen al in de baarmoeder te communiceren met onze omgeving. We reageren op de prikkels om ons heen, hoewel onze reacties nog niet niet het resultaat zijn van bewuste beslissingen. Terwijl we…

Theodor Reik en niet-medische psychoanalyse

Theodor Reik markeerde een ‘voor’ en een ‘na’ in de psychoanalyse en schreef opmerkelijke boeken waarin hij zijn reflecties openbaarde. Zijn werk maakte de weg vrij voor leken om net als artsen mensen te psychoanalyseren. Hij leverde grote bijdragen aan…

De gevolgen van pesten voor de gezondheid

De gevolgen van pesten voor de gezondheid zijn zeer negatief. Dit pijnlijke, vernederende en verlammende gedrag leidt namelijk niet alleen tot angst of stress. Iedereen die gepest is, kan ook depressie, chronische pijn, spijsverteringsproblemen of slapeloosheid ontwikkelen. Hij kan zelfs…

Tekenen van depressie bij mannen

Het bereik van menselijke emoties kent geen geslacht. Veel mensen denken echter dat chronische droefheid en depressie alleen vrouwen treffen. Er is een aanname dat depressie een teken van zwakte is en veel mensen associëren zwakte ten onrechte met het…

Een marathon lopen: mind over matter

Het beoefenen van een sport is zowel een lichamelijke als een psychologische discipline. Tegenover een tegenstander staan, een marathon lopen of lid worden van een sportteam vereist inspanning, training en mind over matter. Om je doelen te kunnen bereiken, of…

Straf in de opvoeding: is het nuttig?

Straf is gebruikelijk in onze samenleving. Van het weghalen van het speelgoed van een kind wanneer het zich misdraagt tot het bestraffen van volwassenen voor het begaan van overtredingen, straf bestaat overal. We zien straf als een manier om negatief…

De relatie tussen videospelletjes en intelligentie

Er bestaat geen twijfel over dat videospelletjes de manier waarop we naar vrije tijd kijken hebben veranderd. In deze tijd, waarin we praktisch omringd worden door videospelletjes en steeds meer mensen er gebruik van maken, zijn mensen zich gaan afvragen…

Wat is cognitieve herstructurering precies?

Wat zou er gebeuren als je partner je zou verlaten? Je zou je vreselijk voelen. Zou het wel echt zo erg zijn? Hoeveel andere verschrikkelijke dingen gebeuren er nog meer in de wereld? Hoeveel daarvan zijn er erger dan de…

Zwart-wit-denken: een cognitieve vervorming

Zwart-wit-denken is een cognitieve vervorming. Met andere woorden, het is een redeneringsfout die we maken zonder het te beseffen. Het zorgt er daarom voor dat we informatie verkeerd verwerken en dit leidt tot emotionele stress. Cognitieve vervormingen werden voor het…