Psychologie

In deze categorie vind je artikelen die informatie bevatten die gerelateerd is aan onze mentale wereld, aan vaardigheden en processen. Hier lees je meer over hoe onze gedachten, gevoelens en emoties ons maken wie we zijn: mensen.

Wat houdt vrije associatie precies in?

Vrije associatie is een hulpmiddel voor psychoanalyse, gecreëerd door de vader van de psychoanalyse zelf, Sigmund Freud. Het houdt in dat je een patiënt tijdens een sessie alles laat vertellen wat er in zijn hoofd opkomt. Het doel is om…

Hoe kalmeer je een rusteloze geest

We leven in een hectisch ritme. Ook hebben we te maken met een veeleisende wereld, en dat wordt steeds erger. We kunnen niet ontkennen dat stress en angst vaak deel uitmaken van ons bestaan. We kunnen niet teruggaan naar het verleden,…

Onzekerheden, de stille moordenaars

Zekerheid wordt geassocieerd met onze wens om te weten wat er gaat gebeuren. Dit is zodat we het leven kunnen anticiperen en het onder controle kunnen houden. Dan kan het ons niet verrassen. Onzekerheden worden beschouwd als menselijke drijfveren. Ze…

Het verband tussen educatie en politieke overtuigingen

Tegenwoordig gaat het veel over iets dat ‘politieke educatie’ genoemd wordt. Hiermee wordt verwezen naar de invloed die onze scholen en onderwijsinstellingen hebben op de politieke overtuigingen van studenten. Een van de theoretische doelen van onderwijs is om van kinderen…

Transactionele analyse en egostaten

Transactionele analyse behoort tot de humanistische psychologische beweging. Het is tijdens de jaren 1910-1970 ontwikkeld door psychiater Eric Berne. Door onder andere zijn theorie van egostaten begrijpen we beter ​​welke sociale relaties en conflicten er tussen mensen ontstaan. Egostaten zijn…

Het gebied van Broca en taalproductie

Het gebied van Broca is het gebied in de hersenen dat de biologische basis van onze taalproductie vormt. Taalproductie is ons vermogen om te communiceren met behulp van een symbolisch systeem dat we taal noemen. Dit vermogen heeft ons enorm…

Twee vormen van geheugenverlies

Geheugenverlies is een van de meest bekende geheugenstoornissen. Het gaat om aanzienlijke tekortkomingen in het coderen, opslaan en terughalen van informatie. De psychologische geheugenprocessen zijn echter buitengewoon complex en veelzijdig. Er zijn meerdere vormen van geheugenverlies en daarom kan het…

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: 5 oorzaken

De oorzaken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) hebben te maken met tekortkomingen en excessen tijdens de kindertijd. Het kind kan een gebrek aan verschillende stimuli of liefde die hij zo nodig heeft ervaren. Ook kan een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontstaan vanwege verschillende…

Hoe kunnen we studenten motiveren?

Zodra een student naar de middelbare school gaat, wordt de motivatie één van de belangrijkste factoren in de kwaliteit van zijn leerproces. De onverschilligheid die vaak samengaat met ongemotiveerd zijn, houdt eigenlijk meestal ook andere gedragingen in die zij moeilijk…

Charles Manson en de psychologie achter zijn sekte

Het is een mysterie en een hele uitdaging voor psychologen: wat waren de redenen voor de sekte en de duistere fascinatie rondom Charles Manson? Het is een van de lastigste vragen die gedrags- en persoonlijkheidswetenschappers ooit hebben geprobeerd te beantwoorden.…

Kohlbergs theorie over morele ontwikkeling

Kohblergs theorie over morele ontwikkeling is een van de belangrijkste en meest invloedrijke modellen om de ontwikkeling van onze moraliteit als mensen te verklaren. Gedurende ons leven hebben we allemaal onze eigen moraliteit ontwikkeld, die niet kan worden overgedragen op…