Psychologie

In deze categorie vind je artikelen die informatie bevatten die gerelateerd is aan onze mentale wereld, aan vaardigheden en processen. Hier lees je meer over hoe onze gedachten, gevoelens en emoties ons maken wie we zijn: mensen.

De huidige waarde van je persoonlijke informatie

Bijna zonder het te beseffen, is onze samenleving veranderd in een samenleving waarin de bekende Big Brother-metafoor vrijwel werkelijkheid is geworden. We worden voortdurend ‘in de gaten gehouden’. Het is echter niet alleen dat, onze persoonlijke informatie is ook iets…

Wanneer buitensporig dagdromen een probleem wordt

Buitensporig dagdromen is een aandoening waarbij mensen een groot deel van hun tijd in hun eigen fantasiewereld doorbrengen. Dit is natuurlijk belemmerend voor hun verbinding met de werkelijkheid. Daarnaast belemmert het ook hun verantwoordelijkheden, inclusief hun werkgerelateerde verantwoordelijkheden. We dagdromen…

De voordelen en voorwaarden van tweetaligheid

Vanuit het oogpunt van taalpsychologie is tweetaligheid iets heel positiefs. Hier dachten mensen echter niet altijd zo over. Zo werd er tot de jaren zestig van de vorige eeuw gedacht dat het de intellectuele ontwikkeling van kinderen belemmerde. Ze dachten…

Trypofobie: symptomen, oorzaken en behandelingen

Trypofobie is een extreme angst of een gevoel van afstoting tegen elk patroon van geometrische figuren dat heel dicht bij elkaar staat. Deze figuren kunnen kleine gaten, rechthoeken of convexe cirkels zijn. In feite betekent het woord trypofobie letterlijk “angst voor gaten.”…

De schemerstaat van bewustzijn: de effecten

Bewustzijn is een complex cognitief proces. Het heeft veel interessante onderwerpen die de aandacht trekken van professionals in de psychologie, zoals sommige aandoeningen die het menselijk bewustzijn kunnen veranderen. Een van de meest bestudeerde is de schemerstaat van het bewustzijn. Aandoeningen zoals epilepsie…

Burn-out bij gezondheidswerkers

Tegenwoordig zijn er talloze banen die contact met andere mensen vereisen, zoals binnen de gezondheidssector. Deze banen vereisen in het bijzonder constante interpersoonlijke uitwisselingen met patiënten. Deze uitwisselingen kunnen echter negatieve bijwerkingen hebben. Een van deze negatieve effecten is burn-out…

Het syndroom van Gilles de la Tourette

Het syndroom van Gilles de la Tourette (tourettesyndroom) is een neurologische aandoening. Het wordt gekenmerkt door meerdere motorische en vocale tics die verschijnen tijdens de kindertijd. Vaak gaan deze tics ook gepaard met veranderingen in het gedrag. De Franse arts…

Overgevoeligheid voor prikkels van buitenaf

Geluiden of sterke geuren, felle lichten, massa’s mensen… Dit zijn voorbeelden van dingen waar mensen met een overgevoeligheid voor prikkels van buitenaf vaak problemen mee hebben. De mensen die hier last van hebben worden gekenmerkt door een hoog stressniveau als…

De wijsheid van ouderen

De wijsheid van ouderen is oneindig. Al wat je hoeft te doen om dit te ontdekken is oprecht luisteren naar hun levensverhalen. Wijsheid komt tenslotte met de jaren, of zoals men in Spanje zegt: “De duivel weet meer omdat hij…

Wat zijn de risicofactoren van zelfmoord?

Waarom hebben we het eigenlijk nooit over de risicofactoren van zelfmoord? Waarom is dit onderwerp een taboe? Om een ​​probleem op te lossen, moeten we er allereerst goed over worden geïnformeerd. Als je een probleem niet volledig begrijpt, is het…

Het verband tussen technologie en slapeloosheid

Het verband tussen technologie en slapeloosheid wordt steeds duidelijker in wereld waarin we voortdurend worden omringd door schermen. Het blauwe licht dat kenmerkend is voor technologische apparaten tast niet alleen onze slaapcycli aan, maar ook onze biologische klok. Dit kan…

Het ongenoegen van perfectionisten

Perfectionisten zijn onverbiddelijk in hun streven naar succes, maar niets lijkt goed genoeg voor ze te zijn. Hun hoge verwachtingen zorgen vaak voor een ontevreden gevoel. Ze denken altijd dat ze het beter hadden kunnen doen. Als ze hun doelen…

Een ouder met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis

Hoewel er niet vaak over wordt gesproken, hebben sommige kinderen ouders met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Deze kinderen lijden onder de gevolgen van onstabiele gezinsrelaties, waardoor emotionele instabiliteit en een disfunctionele omgeving de gevolgen kunnen zijn. Later in hun leven hebben ze…