Psychologie

Psychologie is een van de meest fascinerende wetenschappen die er bestaan. Inzicht in de redenen voor ons gedrag, de mysteries van persoonlijkheid en de geest, inzicht in welke processen achter intelligentie liggen, hoe we ons ontwikkelen of zelfs ontdekken hoe onze relaties kunnen worden verbeterd, zijn slechts enkele van de dingen die worden onthuld door deze verrijkende discipline, die we binnen handbereik hebben.

Je weet niet hoe sterk je bent

Beste leven, Als ik zeg dat het niet erger had gekund, is dat gewoon een vraag, niet een uitdaging. Je bent handig in het ingewikkeld maken van mijn bestaan, dat mag je best weten. Hoe dan ook, ik bedank je, omdat je hardheid me heeft geleerd…

De behoefte aan waardering, onmisbaar voor zelfvertrouwen

We hebben allemaal behoefte aan waardering. Het is geen kwestie van trots, egoïsme of onvolwassenheid. De mens heeft, vanaf de eerste momenten in zijn leven, absoluut respect en genegenheid nodig van iedereen om hem heen. Daar vinden we als mensen impliciet die oprechte erkenning, gericht…

Veerkracht: leren van je lijden

Psychologen en wetenschappers over de gehele wereld hebben geprobeerd om te begrijpen hoe mensen hun ervaringen integreren en er later over reflecteren. Deze studies hebben de fundering gelegd voor onderzoek naar veerkracht.

7 lessen van Albert Ellis

Op de dag dat ik hoorde van het leven en het werk van Albert Ellis, ben ik gewoon verliefd geworden. Na een lange tijd van psychologie niet echt begrijpen en er niet echt in geloven, leerde ik dat door goede therapie, zoals Ellis’ rationeel-emotieve…

Een gelukkig kind is een verantwoordelijk kind

We moeten beginnen met het uitbannen van gezegdes zoals “‘wie zijn kind liefheeft, spaart de roede niet”. Deze uitdrukkingen en manieren van opvoeden zijn niet alleen gedateerd, maar ze zien ook misleidend, vooral omdat we weten dat lijfstraffen er niet voor…

Familieopstellingstherapie: Hoe werkt het?

Familieopstellingstherapie is een nieuwe therapeutische benadering die ernaar streeft om het gedrag binnen families te begrijpen. Door deze therapie kun je zien en analyseren hoe je bent gevormd door je relaties met mensen die het dichtst bij je staan, je familie.

Tekenen dat je te maken hebt met een narcist

Narcisme is een persoonlijkheidstrekje dat zich voedt met de voortdurende drang naar bewondering, een gevoel van grootsheid en het onvermogen om jezelf in iemand anders te verplaatsen in combinatie met een laag gevoel van eigenwaarde en een gevoeligheid voor de kritiek…

Inspanning is belangrijker dan geluk

Het is bekend dat om iets te bereiken dat je met je hele hart en ziel wil, je altijd eerst het initiatief moet nemen om er hard voor te werken. Geluk kan onze inspanningen beïnvloeden, omdat we omringd zijn door bepalingen en…

Hou op te proberen te raden wat mensen denken

Cognitieve psychologie heeft ons geleerd dat de manier waarop we denken over wat er met ons gebeurt, van invloed is op de manier waarop we ons voelen. In wetenschappelijke literatuur kunnen we veel voorbeelden vinden van patronen van onaangepaste en verkeerde…

Verzet je niet tegen verandering

Jezelf verzetten houdt in dat je jezelf bewust of onbewust hindernissen of obstakels oplegt die je ervan weerhouden om vooruit te komen. Dit omvat geloofsovertuigingen, emoties en gevoelens. Veel mensen verzetten zich tegen verandering vanwege angst of vanwege de pijn…