Niet assertief zijn betekent dat je je rechten opgeeft

Niet assertief zijn betekent dat je je rechten opgeeft

Laatste update: 23 mei, 2018

Assertiviteit is een sociale vaardigheid die mensen soms uit vrije wil opgeven om conflicten te vermijden. Sommige mensen doen het omdat ze het gewoon niet leuk vinden om assertief te zijn. Toch koesteren mensen dit vermogen als ze kinderen zijn. Maar als ze volwassen worden worstelen ze met het verdedigen van hun eigen rechten. En niet assertief zijn betekent dat je je rechten opgeeft.

Maar assertiviteit is noodzakelijk als je deel wil uitmaken van de wereld zonder gekwetst te worden. Want anders word je uiteindelijk het slachtoffer van andere mensen en weet je niet hoe je ze uit je leven moet schrappen.

In dit artikel geven we je een overzicht van een aantal basisrechten. Als je een assertief standpunt inneemt, zal je in staat zijn om je rechten te verdedigen. Doe je het niet, dan zullen mensen proberen om je rechten in te perken, als je hen toelaat.

Je rechten

Het recht om jezelf te beoordelen

Je hebt het recht om je eigen meningen te vormen en te verdedigen. Andere mensen mogen jou niet veroordelen wegens je standpunten of je intimideren zodat je ze verandert. Je moet in staat zijn je eigen meningen en oordelen te ontwikkelen ongeacht populaire meningen.

Dit recht betekent dat je consequente standpunten mag hebben en je eigen geloofsovertuiging mag uitdrukken. Maar soms merk je dat er geen overeenkomst is tussen je overtuigingen en je daden. Je weet dan niet hoe je het op een gemakkelijke manier kan oplossen. Dit kan ongemakkelijk voelen.

We geven een voorbeeld. Sommige mensen vinden dat roken slecht is voor je gezondheid maar verkopen zelf sigaretten. Of mensen geven toe aan de verleiding en kunnen dan niet ophouden zichzelf erover te kwellen.

Wanneer je het recht verdedigt om te oordelen wie je bent of wat je doet, dan mag je dit volgens je eigen overtuigingen doen, en niet op basis van die van anderen. Jij zal beslissen welke referentiepunten je gebruikt en hoe hoog je de lat legt.

Volgens Smith zijn de volgende zinnen enkele voorbeelden van denkpatronen die dit recht kunnen saboteren:

  • “Als ik anderen niet kan overtuigen dat mijn doelstellingen de moeite waard zijn, dan is dat omdat ik ongelijk heb of omdat mijn verlangens onaanvaardbaar zijn.”
  • “We moeten sommige dingen voor onszelf houden. Het is onze missie om te luisteren en te leren.”
Je rechten

Eén van je rechten is zelf kiezen waarvoor je de verantwoordelijkheid neemt

De plichten waarvoor jij verantwoordelijk bent, omvatten zorg dragen voor jezelf en voor je kinderen als je die hebt. Alle andere verantwoordelijkheden kan je kiezen om al of niet te aanvaarden op basis van je eigen voorwaarden. Niemand zou je daarom mogen veroordelen.

Je kan je collega’s een helpende hand geven als je ziet dat ze met iets worstelen. Maar je bent daartoe niet verplicht tenzij het deel uitmaakt van je taakomschrijving of als je je er voordien voor ingezet hebt.

Je hebt het recht je eigen belangen voorrang te geven op die van anderen. Als je dat niet doet, dan verdien je erkenning omdat je iemand voorrang gegeven hebt terwijl je niet hoefde.

Sommige mensen weten precies hoe ze dit recht van anderen moeten afnemen. Denk maar eens aan de kinderen die hun kamer altijd in een warboel achterlaten. Ze weten dat hun moeder het snel zal opruimen. Of denk maar aan de collega die iemand anders om hulp vraagt en die dan achteraf die persoon de schuld geeft voor elke fout die gemaakt is.

Vrouw in het bos

Het recht om een verklaring achterwege te laten

Dit recht wordt in romantische relaties het vaakst geschonden. Sommige mensen vertellen anderen wat ze willen horen om hen te laten zwijgen. Anderen zijn ze bang dat ze hen kwaad zullen maken omdat ze denken dat ze verplicht zijn een verklaring te geven.

Verklaringen zijn een vorm van hoffelijkheid waarbij jij kiest of je ze al of niet geeft. Niemand hoeft te weten wat jij doet of hoe je het doet. Als mensen als advocaat in een rechtszaal van dit recht gebruik mogen maken, waarom dan niet bij anderen soorten beoordelingen?

Er zijn bepaalde situaties die mensen ertoe aanzetten om een verklaring te eisen. Jaloerse mensen vragen vaak herhaaldelijk naar een uitleg omdat ze zich zeker willen voelen. Maar je moet weten dat je niet verplicht bent om daaraan toe te geven, zelfs al zijn ze zo volhardend dat het verandert van een vraag in een eis.

Je hebt de macht om te kiezen wat je met anderen deelt. Dit is iets prachtigs want het geeft je de mogelijkheid je privacy te beheersen en te kiezen wie je in vertrouwen neemt.

Nog enkele rechten die je kan verdedigen door assertief te zijn

Tot dusver hebben we enkele van de belangrijkste rechten omschreven die je kan verdedigen door assertief te zijn. We geven je hier een kort overzicht van enkele andere belangrijke rechten:

  • Het recht om van gedacht te veranderen.
  • Het recht om fouten te maken.
  • Je hebt het recht om te zeggen “ik weet het niet.”
  • Het recht om dingen te doen zonder de goedkeuring van andere mensen.
  • Het recht om keuzes te maken die niet logisch, consequent of populair zijn.
  • Je hebt het recht om de verwachtingen van anderen niet te begrijpen of er niet aan te beantwoorden.
  • Het recht om onvolmaakt te zijn.

Er zijn mensen die geneigd zullen zijn om elk van deze rechten te schenden. Dat kan bewust of onbewust gebeuren. Maar het is aan jou om op een respectvolle manier assertief te zijn en jezelf en je rechten te verdedigen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.