Liefde kent geen leeftijd

Liefde kent geen leeftijd

Laatste update: 26 november, 2017

Vroeger was het veel normaler dan nu om huwelijken tegen te komen waarin er sprake was van een significant leeftijdsverschil. En dan hebben we het met name over huwelijken waarin de man heel oud is en de vrouw heel jong. Deze huwelijken volgden, over het algemeen, niet alleen de waarden van die tijd, maar ook de overeenkomsten die tussen de families van beide betrokken partijen werden bereikt. In veel gevallen werd er getrouwd om de sociale en economische status van degenen die trouwden te verbeteren. De liefde kwam later.

Ook tegenwoordig komen we nog vaak genoeg stellen tegen waarin er sprake is van een groot leeftijdsverschil, maar anders dan vroeger, zien we nu ook huwelijken en relaties tussen oudere vrouwen en jonge mannen. Hoewel het nog steeds vaker voorkomt dat de man ouder is, neemt het aantal stellen waarin de vrouw ouder is toe.

“Liefde eindigt niet wanneer de ouderdom komt, de ouderdom komt wanneer liefde eindigt.”

-Anoniem-

Hoewel de maatschappij nu over het algemeen meer vrijheid en rechten vertegenwoordigt dan ooit tevoren, valt op dat er over dit type relatie toch behoorlijk veel vooroordelen bestaan. Dit geldt voor relaties tussen een oudere man en een jonge vrouw, maar in het bijzonder voor relaties tussen oudere vrouwen en jonge mannen.

Onderzoeken over leeftijdsverschil in relaties

Sommige onderzoeken stellen dat het ideale leeftijdsverschil in een relatie vijf jaar is, de kansen op een stabiele relatie zouden dan het grootst zijn. Koppels met een leeftijdsverschil van meer dan vijf jaar hebben een grotere kans om uit elkaar te gaan, en deze kans neemt toe naarmate het leeftijdsverschil toeneemt.

Stel Dat Samen Tijd Doorbrengt In Bed Ondanks Het Leeftijdsverschil

Andere onderzoeken, uitgevoerd door verschillende onderzoekers onder wie ook psychologen, bevestigen dat koppels met een significant leeftijdsverschil het resultaat zijn van een poging om een bepaald tekort op te vullen dat tijdens de kindertijd ontstond. Ze leggen uit dat we diep vanbinnen worstelen met onopgeloste conflicten, die of te maken hebben met het vaderfiguur of met het moederfiguur, afhankelijk van het soort stel. Als we van dit perspectief uitgaan, dan zouden we kunnen zeggen dat het in feite onmogelijk is voor een stel om in een dergelijke situatie echt van elkaar te houden.

Maar onopgeloste conflicten spelen een rol in elke relatie, dit is nu eenmaal zo. Wat het geval ook is, de vereniging van twee mensen, ongeacht hun leeftijd, is gebaseerd op een behoefte aan stabiliteit. Deze stabiliteit heeft te maken met hoe de ander jou aanvult, qua emotionele volwassenheid, sociale prestige, economische stabiliteit of simpelweg het verlangen om op onconventionele wijze van elkaar te houden.

De toekomst van dit soort relaties

Wat voor toekomst hebben koppels met een groot leeftijdsverschil? Kunnen ze echt van elkaar houden? Als we ons baseren op de gegevens verkregen uit het merendeel van de onderzoeken, heeft een relatie van deze aard niet bepaald een grote kans van slagen.

Uit onderzoek blijkt dat de kans om minstens twee jaar bij elkaar te blijven minder dan 20% is. Het is het echter waard om te vermelden dat deze onderzoeken niet geheel betrouwbaar zijn, aangezien ze vaak gebaseerd zijn op minderheden behorend tot specifieke culturen, de resultaten kunnen dan ook niet als algemeen worden beschouwd.

Uit dezelfde gegevens kan worden opgemaakt dat stellen die erin slagen om innig van elkaar te houden en de vijf-jaar grens te overstijgen, een grote kans hebben om voor langere tijd bij elkaar te blijven. Nogmaals, deze informatie is in zekere zin absoluut geldig, maar we mogen niet vergeten dat het geen regel is.

Verdrietige Vrouw

Eén ding dat we wel weten, is dat het voor deze stellen helaas moeilijker zal zijn om te leren omgaan met en zich aan te passen aan de afwijzing die hun relatie misschien zal oproepen in de maatschappij. Deze vijandigheid is voornamelijk het gevolg van vooringenomenheid, iets waar zelfs de familieleden van het stel soms mee besmet zijn. In plaats van de relatie te verzwakken, kan dit gegeven de relatie echter juist versterken, dikwijls voeden moeilijkheden tenslotte het verlangen.

Wat belangrijk is in elke relatie

Wanneer twee mensen verliefd worden, dan maakt het niet uit hoe oud ze zijn of waar ze vandaan komen. Wat er echt toe doet is de liefde tussen hen. Wat telt is wederzijds respect, vertrouwen, goede communicatie, empathie, oprechtheid, in staat zijn om te delen en om zich goed te voelen met de partner en diens leefstijl.

In elke soort relatie moeten beide partijen hun steentje bijdragen om deze te laten slagen. En hoewel het waar is dat het in veel gevallen noodzakelijk is om concessies te doen, zou individuele vrijheid nooit mogen worden opgegeven. En het is ook geen goed idee om te proberen om iets aan de persoonlijkheid van de ander te veranderen.

Het enige wat er uiteindelijk toe doet is hoe beide personen zich voelen als ze samen zijn. Als ze er werkelijk in slagen om van elkaar te houden, en elkaar volledig te accepteren, dan zal hun relatie een succes zijn. Al het andere komt op de tweede plaats. In deze zin, is het het stel dat bepaalt wat begrip en geluk, volwassenheid en onafhankelijkheid en steun inhoudt.

Stel Bevindt Zich Op De Maan

We kunnen niet negeren dat bemind worden een hele hoop voordelen biedt, met of zonder leeftijdsverschil. Er bestaan heel wat misverstanden rondom het concept van ‘volwassenheid’. Ik elk van ons leeft er een kind en een oude man, al vanaf de dag dat we geboren werden. Los van onze leeftijd, is het het hebben van begrip en het vermogen om elkaar aan te vullen dat liefde voedt. Als de twee partners verschillend zijn, dan kunnen ze heel veel van elkaar leren. Wellicht ook interessant voor jou

Ware liefde vereist volwassenheid
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Ware liefde vereist volwassenheid

Als we terug zouden kijken, zouden we zien dat onze manier van liefhebben veranderd is. En dit is juist goed, want ware liefde vereist volwassenhei...